Proměny městské krajiny

16. 9. 2015 - 18. 9. 2015

Mezinárodní konference krajinářské architektury a zahradního umění přivítá několik desítek odborníků mezinárodního věhlasu, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou městské krajiny. Mezi těmito odborníky jsou přední krajinářští architekti, profesoři významných univerzit či zástupci organizací zabývajících se ochranou městské krajiny. K účasti na konferenci je dále zván každý, kdo má zájem o erudovaný a inspirativní dialog na téma Proměny městské krajiny.


Festival krajinářské architektury a zahradního umění - Proměny městské krajiny 2015

16. 9. 2015

Událost, oslava, kulturní zážitek – to jsou hlavní významy slova festival, z lat. festive. Tyto společenské významy si klade za cíl naplnit i Festival krajinářské architektury a zahradního umění. Jako kulturní událost, oslava, se tento festival zaměřuje na PROMĚNY (metamorfózy) MĚSTSKÉ KRAJINY – a to jak na současné trendy promítání globalizovaných forem a ducha zahrady do městského prostředí, tak na formy a ducha zahrady, které si udržují jedinečnost tradičních kultur v dnešním unifikovaném světě.