Proměny městské krajiny

16. 9. 2015 - 18. 9. 2015

Mezinárodní konference krajinářské architektury a zahradního umění přivítá několik desítek odborníků mezinárodního věhlasu, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou městské krajiny. Mezi těmito odborníky jsou přední krajinářští architekti, profesoři významných univerzit či zástupci organizací zabývajících se ochranou městské krajiny. K účasti na konferenci je dále zván každý, kdo má zájem o erudovaný a inspirativní dialog na téma Proměny městské krajiny.


Výstava Proměny městské krajiny v Akademické zahradě ZF MENDELU

17. 9. 2015 - 16. 10. 2015

Výstava v Akademické zahradě v rámci Festivalu krajinářské architektury a zahradního umění. Současně proběhne i výstava prací studentů oboru Zahradní a krajinářská architektura ve vestibulu budovy A a D.