Výstava Proměny městské krajiny v Akademické zahradě ZF MENDELU

17. 9. 2015 - 16. 10. 2015

Výstava v Akademické zahradě v rámci Festivalu krajinářské architektury a zahradního umění. Současně proběhne i výstava prací studentů oboru Zahradní a krajinářská architektura ve vestibulu budovy A a D.


Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny

24. 9. 2015 - 25. 9. 2015

Konference si klade za cíl ve dvou panelových diskusích se zabývat rolí, postavením a funkcemi územního plánování v procesech plánování krajiny (tj. na koncepční úrovni) a vazby územního plánu na procesy projektování krajiny (na příkladu vztahu řešení územního plánu k řešení komplexních pozemkových úprav). Pomocí pilotních příspěvků představit hlavní (základní) problémy v oborech plánování krajiny a projektování krajiny z hlediska jejich vazeb na územní plánování. V navazujících panelech diskutovat o slabých a silných stránkách, rizicích a příležitostech územního plánování při řešení krajiny.