Výběr hodnotitelů vína

8. 9. 2016

Výběr specializovaných posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín, podle ČSN ISO 8586 pro Českou republiku.