Nábřeží v obraze města

3. 5. 2017

Zahajovací přednáška k výstavě proběhne v Malém sále Moravské zemské knihovny v Brně. Na ni bude navazovat slavnostní zahájení samotné výstavy, které proběhne v šestém patře foyer knihovny.

Výstava nám představuje výstupy z projektu „Potenciál městských nábřeží a možnosti jejich implementace do urbánní struktury měst", který prezentuje města České republiky z pohledu krajinářského architekta. Autorka projektu, Ing. Iva Hradilová, je akademickou pracovnicí Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity v Brně. Touto výstavou nám autorka prezentuje možnosti a limity rozvoje veřejných městských prostorů v návaznosti na vodní tok.