Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů

3. 6. 2017

Slavnostní zahájení výstavy našich nejvýznamnějších zahradních architektů Josefa Minibergera, Josefa Kumpána, Josefa Vaňka a Otokara Fierlingera formou reprodukcí jejich zahradních plánů a rekonstrukcí některých skladebních prvků.