Zahradnická fakulta MENDELU rozvíjí spolupráci a kontakty se zahraničními vzdělávacími a výzkumnými institucemi na bázi mezinárodních vzdělávacích programů, a to zejména v programech Erasmus+, Leonardo a Ceepus. V rámci studijních smluv (Learning Agreement) jsou studentům uznávány předměty absolvované na jiné vysoké škole v souladu se systémem ECTS. Absolventi obdrží při promoci dodatek k diplomu v jazyce českém i anglickém (Diploma Supplement), který obsahuje podrobné informace o průběhu studia, o absolvování jednotlivých předmětů, o obhajobě závěrečné práce a o výsledcích státní závěrečné zkoušky.

Mimoto jsou uskutečňovány mobility akademických pracovníků a studentů v programech Kontakt, LE:NOTRE a Akademická informační agentura ČR. Fakulta je zapojena do řešení 7. rámcového programu EU.

Dva studijní programy jsou akreditované v anglickém jazyce, jedná se o mezinárodní (Joint degree) studijní program International Master in Horticulture Science ve spolupráci s univerzitami v Krakově a Nitře a doktorský program Horticultural Engineering.

Každoročně na Zahradnické fakultě MENDELU aktivně působí zahraniční lektoři, kteří vedou přednáškové bloky pro studenty.

 

Smluvní spolupráce v rámci programu Erasmus+
 • Anglie: Plumpton College
 • Finsko: Oulu University of Applied Sciences, University of Helsinki, HAMK
 • Francie: Agrocampus Quest, Fesia Angers, Montpellier Supagro
 • Chorvatsko: Križevci College of Agriculture
 • Itálie: Universita degli studi della Basilicata, Universita degli studi di Firenze, Universita degli studi di Milano, University of Catania, Universita Politecnica delle Marche
 • Maďarsko: Corvinus University of Budapest, University of Pécs
 • Německo: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Anhalt University of Applied Sciences - Hochschule Anhalt, Technische Universität München, Technische Universität Dresden, Hochschule Geisenheim University 
 • Nizozemsko: HAS Den Bosch - University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein - University of Applied Sciences, Wageningen University
 • Polsko: University of Agriculture in Krakow, Jagiellonian University in Krakow, Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla 2, University of Life Sciences in Lublin, Warsaw University of Life Sciences, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poznan University of Life Sciences, State School of Higher Vocational Education in Skierniewice
 • Rakousko: University Bodenkultur Wien
 • Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre
 • Slovinsko: University of Maribor, University of Ljubljana
 • Španělsko: University Lleida, Universidad Politécnica de Valencia
 • Švédsko: Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala
 • Turecko: Adnan Menderes University, Atatürk University, Eskisehir Osmangazi University, Selcuk University, Uludag University, Inonu University, Ege University, Recep Tayyp Erdogan University, Yuzuncuu Yil University