13. 5. 2019

Výstava prací studentů vzniklé v rámci předmětu Základy prostorové kompozice.


13. 5. 2019

V pátek 3.5.2019 proběhla přednáška externistky paní Mgr. Jitky Kominácké, Ph.D. na téma Geografické IT v plánování rozvoje krajiny i sídelní struktury


17. 4. 2019

Ve čtvrtek 18.4 2019 proběhne přednáška na téma Kontrola a řízení kompostovacího procesu s praktickou ukázkou v areálu Zahradnické fakulty v Lednici. Začátek 9:00 v místnosti AC4, budova A, Lednice. Všichni jste srdečně zváni.


9. 4. 2019

Srdečně Vás zveme na již tradiční jarní akci do slavnostně vyzdobených prostor Rybničního zámečku, kde se o letošních velikonočních svátcích uskuteční oblíbené, v pořadí již jedenácté, Velikonoční zastavení, konané v součinnosti rektorátu Mendelovy univerzity v Brně,...


9. 4. 2019

Dne 5. března 2019 bylo uděleno panu prof. Ing. Janu Goliášovi, DrSc. vyznamenání "Čestný člen České akademie zemědělských věd".


28. 3. 2019

Ve dnech 21. - 22. března 2019 na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici probíhá tradiční workshop „Setkání s řediteli a zástupci středních škol 2019".


20. 3. 2019

Česká televize, Události v regionech: Rozhovor s Ing. Tomášem Nečasem, Ph.D.

Rozhovor v pořadu Události v regionech (Brno) s Ing. Tomášem Nečasem, odborným asistentem Ústavu ovocnictví Zahradnické fakulty MENDELU.


11. 3. 2019

V sobotu 9. března po osmi letech končí ve vedení Zahradnické fakulty děkan Robert Pokluda (49). Nahradí ho první žena v této funkci Alena Salašová (56). Pokluda vedl lednickou fakultu Mendelovy univerzity po dvě funkční období. Za tu dobu se mu spolu s kolegy podařilo významně...


11. 3. 2019

Na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem byly 8. února předány ceny German Design Award 2019.


11. 3. 2019

11. ročník soutěže Young Architect Award na téma Nájemní bydlení je zahájen!