O studiu oboru

Absolventi bakalářského stupně jsou v základu seznámeni s všeobecnými univerzitními teoretickými a vybranými profilovými disciplínami zahradnické produkce.

Uplatnění absolventa

Teoretické a do určité míry praktické schopnosti umožňují absolventům uplatnit se v oblasti nižšího managementu zahradnické výroby, státní správy i v obchodních organizacích. 

Profilové předměty 

Botanika
Bioklimatologie
Dendrologie
Fyziologie rostlin
Genetika
Květinářství
                       Mikrobiologie
Ovocnictví
Pedologie
Skleníková výroba
Vinohradnictví
Zelinářství

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia je možnost absolvovat následný stupeň inženýrského studia.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2018
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 25. června 2018

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
  • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

  • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
  • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 80 prezenční, 80 kombinovaná forma