O studiu oboru

Studium programu Zahradní a krajinářské realizace poskytuje absolventům nižší univerzitní vzdělání v oblasti provozu a organizace zahradních a krajinářských úprav se zřetelem na efektivní výsledky pracovních postupů. Studiem tříletého bakalářského stupně získá absolvent základní teoretické znalosti biologické, ekologické a technické a některé praktické poznatky v oblasti množitelských a pěstebních technologií okrasných rostlin.

Uplatnění absolventa

Uchazeč je seznámen s vybranými profilovými disciplínami, jejichž znalost mu umožňuje uplatnit se v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například při realizacích a údržbě vegetačních prvků.

Profilové předměty 

Botanika pro ZAKA I
Dendrologie I
Geodézie pro ZaKA
Květinářství pro ZAKA I
Materiály a konstrukce I

       

Mechanizace pro ZAKA Bc. 
Ekologie I
Nauka o krajině I
Zakládání a údržba zeleně I
Výživa a hnojení rostlin pro ZAKA    

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat v magisterském studiu oboru Management zahradních a krajinářských úprav.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2019
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 24. června 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
  • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

  • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
  • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 45 v prezenční formě.