O studiu oboru

Studium poskytuje absolventům nižší univerzitní vzdělání v oblasti provozu a organizace zahradních a krajinářských úprav se zřetelem na efektivní výsledky pracovních postupů. Studiem tříletého bakalářského stupně získá absolvent základní teoretické znalosti biologické, ekologické a technické a některé praktické poznatky v oblasti množitelských a pěstebních technologií okrasných rostlin.

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například v realizacích a údržbě vegetačních prvků.

Profilové předměty 

Botanika
Dendrologie
Geodézie
Květinářství
Materiály a konstrukce
                       Mechanizace
Půdoznalství
Projektová dokumentace staveb
Zahradně architektonická tvorba
Zakládání a údržba zeleně

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat v magisterském studiu oboru Management zahradních a krajinářských úprav.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2018
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 25. června 2018

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
  • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

  • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
  • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 45 v prezenční formě.