O studiu oboru

Bakalářské studium si klade za cíl vychovat odborníky pro specifickou a vysoce kreativní oblast zahradnické činnosti, zaměřenou na tvůrčí práci s rostlinami v podobě interiérových a částečně i exteriérových aranžmá z rostlin, a připravit je na jejich působení především v komerční sféře. Důraz je kladen na vyvážené zastoupení biologických, podnikatelskomanažerských i tvůrčích disciplín.

Uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit v provozech různých typů floristických obchodních jednotek či ve specializovaných firmách zabývajících se navrhováním a realizováním interiérové zeleně. V průběhu studia je vybaven teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro samostatnou a úspěšnou floristickou tvorbu.

Profilové předměty 

Aranžování rostlin 1
Dendrologie pro floristy
Floristický provoz
Květinářství 1 FT
Kresba pro floristy
                      

Marketing
Skleníková výroba
Úchova řezaných květin
Zahradnické výstavnictví
Základy prostorové kompozice

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2019
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 24. června 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
  • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

  • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
  • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 30 v prezenční formě.