Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů

29. 5. 2017 - PR

Národní zemědělské muzeum s.p.o, Alšova jihočeská galerie a Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici Vás srdečně zve na výstavu "Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů", která se koná od 5. 6. do 8. 10. 2017 v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni.


V poslední době sledujeme zvyšující se obecný zájem o architekturu zejména meziválečného období na našem území. Odborníci jsou schopni charakterizovat její přednosti, soudobou vyspělost a na základě historických pramenů provést rekonstrukci. Je pochopitelné, že tyto hodnotné budovy, zejména ty privátního charakteru jako jsou např. vily, by nemohly existovat bez zahrad či parků, které je bezesporu dotvářely. Z tohoto důvodu je nezbytné společně s rekonstrukcí budov přistoupit také k obnově objektů zahrad a parků, která teprve přivede výsledek k dokonalosti a nabídne kontinuální pohled na architekturu v jejím přirozeném prostředí.

Výstava tak shrnuje tvorbu našich nejvýznamnějších zahradních architektů Josefa Minibergera, Josefa Kumpána, Josefa Vaňka a Otokara Fierlingera formou reprodukcí jejich zahradních plánů a rekonstrukce některých skladebních prvků.