Výstava soutěžní přehlídky YOUNG ARCHITECT AWARD 2017

14. 11. 2017 - PR

Vernisáž této výstavy proběhne 20. 11. 2017 v 17.00 hod. v Urban centru v Brně. Vystaveny budou nominované a oceněné práce a dále práce s brněnskou tematikou, práce studentů FA VUT v Brně a ZF MENDELU. Výstava v Urban centru potrvá až do 15. 12. 2017.  

 

Více informací k soutěži a vystaveným pracím v případě zájmu naleznete na webových stránkách www.yaa.cz, kde je již k dispozici i závěrečná zpráva letošního 9. ročníku na téma Periferie uvnitř i na okraji".