Výstava NOVÁ MĚSTSKÁ ZAHRADA

1. 12. 2017 - PR

Zveme Vás na zahájení výstavy Nová městská zahrada, které se spolu s přednáškou uskuteční 6. 12. 2017 v 17:00 v Malém sále Moravské zemské knihovny. 

Výstava přibližuje aktuální formy současné městské zahrady v rámci evropského kulturního kontextu. Na příkladech realizací zahrad, vzniklých v posledních letech v Rakousku, Itálii a Švýcarsku, jsou demonstrovány současné evropské tendence v tvorbě veřejných prostorů a mohou být chápány jako modelová řešení, která osobitými způsoby reflektují aktuální environmentální a společenská témata života ve městě.

 

Projekt vznikl za podpory grantu IGA ZF MENDELU v Brně: ZF/2017 – AP017 - Nová městská zahrada v evropském kontextu.

 

Termín trvání výstavy je 6. 12. 2017 – 11. 2. 2018