Management údržby a ochrany půdy ve vinohradnictví

30. 7. 2018 -

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Ústavem zahradnické techniky ZF MENDELU a Česká zemědělská univerzita Praha a Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. a Zemědělský výzkum spol. s r. o. a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si Vás dovoluje pozvat na workshop!

Worskhop Management údržby a ochrany půdy ve vinohradnictví se koná ve čtvrtek 30. 8. 2018 od 9:00 hodin

v Aule Zahradnické fakulty MENDELU v Brně, Valtická 337, Lednice, CZ

 

Program:

Referáty:

BADALÍKOVÁ, B., (VÚP, spol. s.r.o. Troubsko):  Zapravení kompostu z matolin v meziřadí vinic pro zlepšení fyzikálních vlastností půdy

ZEMÁNEK, P., (ZF MENDELU v Brně): Moderní mechanizační prostředky pro údržbu půdy v meziřadí vinic

PAVLOUŠEK, P., (ZF MENDELU v Brně): Ozelenění vinic a význam pro révu vinnou

KOZÁK, M., (SEED SERVICE, s.r.o.): Ozeleňovací směsi pro trvalé a krátkodobé ozelenění vinic.

NOVÁK, P., (HM Hodonín): Technika ve vinohradnictví

FIC, M. (Moreau AGRI, s.r.o.): Technika pro ošetřování vinic

JANULÍK, J., (Ostratický, spol s.r.o): Trendy v mechanizaci pro údržbu příkmenných pásů vinic

 

Praktická ukázka techniky:

Ve vinicích ZF, areál Mendelea

 

Informace pro účastníky:

Workshop  se bude konat ve čtvrtek 30. 8. 2018 od 9:00 hodin v Aule Zahradnické fakulty, MENDELU v Brně, Valtická 337, Lednice.

Prezence účastníků od 8:30 hodin (vestibul ZF)

Předpokládaný konec ve 15:00 hodin.

Registrace:

do 27. 8. 2018 na e-mailovou adresu alice.cizkova@mendelu.cz.

Pro registrované účast a občerstvení zdarma!

 


Pozvánku k worshopu si můžete stáhnout ZDE