Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I

10. 10. 2018 - PR (sif)

Prezentace výsledků úspěšně ukončeného výzkumného projektu.


1 BLOK ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÁ TVORBA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ V ČESKOSLOVENSKU

PREZENTACE VÝSLEDKŮ ÚSPĚŠNĚ UKONČENÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÁ TVORBA V KONTEXTU REALIZACE CÍLŮ
NÁRODNÍHO OBROZENÍ BĚHEM 1. ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.

2 BLOK ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÁ TVORBA MEZI LÉTY 1939 AŽ 1989 V ČESKOSLOVENSKU

PŘEDSTAVENÍ ZAHÁJENÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÁ TVORBA V OBDOBÍ TOTALITNÍCH REŽIMŮ V LETECH
1939–1989 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY.

  • A OBOROVÝ DIALOG

ARCHITEKTURA A URBANISMUS

  • B ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÁ TVORBA

ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD A PARKŮ, OSOBNOSTI OBORU, ZAHRADNICKÉ PODNIKY

  • C OBOROVÉ SPECIALIZACE

PRODUKCE OKRASNÝCH ROSTLIN, ŠLECHTĚNÍ, ŠKOLSTVÍ

  • D REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH ZAHRAD A KRAJINY

Pozvánku si můžete stáhnout ZDE

K dispozici je také už PŘIHLÁŠKA


KONTAKTNÍ ÚDAJE Ing. ROMAN ZÁMEČNÍK, Ph.D. roman.zamecnik@mendelu.cz +420 724 803 357 + 420 542 536 193

KONFERENCE JE VÝSTUPEM PROJEKTU ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÁ TVORBA V OBDOBÍ TOTALITNÍCH REŽIMŮ V LETECH 1939–1989 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (DG18P02OVV044), KTERÝ SPOLEČNĚ ŘEŠÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I A ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. PROJEKT BYL PODPOŘEN K FINANCOVÁNÍ MINISTERSTVEM KULTURY V RÁMCI PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY.