Vánoční výstava na Rybničním zámečku v Lednici

6. 11. 2018 - pr (sif)

Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s obcí Lednice pořádají na Rybničním zámečku v Lednici ve dnech 7. – 9. prosince 2018 v pořadí již JEDENÁCTÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ.

Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s obcí Lednice pořádají na Rybničním zámečku v Lednici ve dnech 7. – 9. prosince 2018 v pořadí již JEDENÁCTÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ, v letošním roce s podtitulem KDYŽ VÁNOCE ZAŠUSTÍ. Prostory klasicistního zámečku budou tradičně vyzdobeny floristickými instalacemi, s nimiž se budou snoubit figurky z kukuřičného šustí z dílny paní Ziny Juřicové z Valtic a další drobné vánoční dekorace od dovedných rukou ze spolků Veselé dozrávání a Baby z jamy. Slavnostní výzdobu zámečku připravují již tradičně studenti a pedagogové Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici, spolu s rektorátem Mendelovy univerzity v Brně

Kromě slavnostně upraveného interiéru Rybničního zámečku a praktických ukázek tvorby figurek z kukuřičného šustí, čeká na malé i velké návštěvníky také detailní model Rybničního zámečku s ukázkou, jak mohly vypadat jeho interiéry v minulosti.

Interiéry zámečku budou zpřístupněny pro veřejnost takto:

v pátek 7. 12. 2018 od 13:00 do 17:00, v sobotu a neděli 8. a 9. 12. 2018, vždy od 9:00 do 17:00.

Těšíme se na setkání s Vámi!


V rámci akcí pořádaných Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce na veřejných fakultních webových stránkách, na účtech sociálních sítí a v tiskovinách fakulty.