Moderní trendy ve výrobě ovocných destilátů

Přednáška

Akce se zabývá technologiemi a moderními trendy ve výrobě ovocných destilátů.

Zahradnická fakulta MENDELU

  • Ulice: Valtická 337
  • Město: Lednice
  • PSČ: 691 44
  • Země: Česká republika

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů ZF MENDELU

  • Město: Lednice
  • PSČ: 691 44
  • Země: Česká republika