Proměny městské zeleně – minulost, současnost, vize

Konference

Hlavním cílem konference je zaměřit se na nenahraditelný potenciál „zeleně“ ve městech a na možnosti systémových řešení; dokladovat dobré příklady praxe a zformulovat doporučení pro strategické rozhodování v této oblasti.

Odborné jednání účastníků – zahradních architektů, architektů, urbanistů a zástupců měst – bude rozděleno do tří tematických bloků:

A) Význam zeleně veřejných prostorů českých měst
B) Současné systémy zeleně ve městech
C) Zeleň města Hradce Králové

Součástí sympozia budou odborné exkurze (3. 10.), které představí zeleň historického centra  a městskou a příměstskou zeleň Hradce Králové. Pořadatelé zájemcům nabídnou také jedinečnou možnost projet zeleným okruhem města na kole.

Tuto odbornou událost iniciuje Statutární město Hradec Králové při příležitosti úsilí města o zápis meziválečného moderního urbanismu a architektury Hradce Králové na indikativní seznam UNESCO MK ČR.

Více informací najdete na mmhk.cz a www.svkhk.cz.

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

  • Ulice: Hradecká 1250/2
  • Město: Hradec Králové
  • PSČ: 500 03
  • Země: Česká republika

Statutární město Hradec Králové

  • Město: Hradec Králové
  • PSČ: 502 00
  • Země: Česká republika