prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. 
Akademický pracovník - profesor - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Dohoda o provedení práce - Referát transferu technologií (OPTČ REK)
Vedoucí ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty

Telefon do zaměstnání:+420 519 367 262
Adresa pracoviště:ÚPTZP ZF, Valtická 337, 69144 Lednice,
RTT OPTČ REK, Zemědělská 1, 61300 Brno
Označení kanceláře:LB01N3009 (Led-A3.09)
E-mail:balikj [at] zf.mendelu.cz, josef.balik [at] mendelu.cz
Zobrazit více informací o osobě