Referát transferu technologií

Zemědělská 1, 61300 Brno
Vedoucí: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci | Stránky pracoviště