Lesnická a dřevařská fakulta

Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:info.ldf@mendelu.cz
Telefon:+420 545 134 001
  
Děkan:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajemník:Ing. Petr Pernica