GENOFONDOVÁ KOLEKCE VYBRANÝCH KVĚTIN

Kolekce květin evidovaná prostřednictvím GRIN Czech je ve světě poměrně ojedinělá, sbírky genofondů v jiných zemích jsou zpravidla zaměřeny výhradně na užitkové rostliny. Vzhledem k tomu, že právě čeští šlechtitelé rozšířili květinové sortimenty o množství cenných odrůd, je ale jistě opodstatněná. Na lednickém pracovišti jsou udržovány především kolekce letniček, čítající 256 položek zastoupených na trhu většinou dávno už nedostupnými českými odrůdami; nejpočetněji jsou zastoupeny čínské astry (Callistephus) se 122 položkami, následují ostálky a aksamitníky (Zinnia, Tagetes) s celkem více než 80 odrůdami, téměř čtyřiceti položkami jsou zastoupeny i okrasné šalvěje (Salvia) z rozpracovaného šlechtění profesora K. Hrubého, tehdy ve světových sortimentech unikátních a šlechtiteli hledaných barev. Ozdobou kolekce jsou také vegetativně udržované české odrůdy dosen (Canna) mělnického šlechtitele K. Prachta, které jsou však nyní – stejně jako všude jinde ve světě – ohroženy virovými nákazami; nejsou proto dostupné uživatelům a kurátoři hledají možnosti jejich ozdravení v laboratorních podmínkách. Do budoucna se počítá s vyhledáváním a konzervací dalších českých odrůd a s botanickými expedicemi směřujícími k rozšíření kolekcí o původní taxony zastoupených rodů, které bývají nositeli hledaných genetických kombinací užitečných v další šlechtitelské práci. V jednání je obohacení kolekce dosen o řadu zánikem ohrožených odrůd z krymského šlechtění. Pokračují práce v přípravě deskriptorů pro zachycení morfologických dat a samozřejmostí je postupná regenerace a zachování vitality vzorků, z nichž mnohé jsou v genobance uchovávány déle než půl století.