Workshop Svazu skladovatelů ovoce

3. 6. 2019 -

Dne 14. května 2019 proběhl na půdě Zahradnické fakulty MENDELU tradiční workshop Svazu skladovatelů ovoce.

Akce, během které jsme si vyposlechli řadu zajímavých prezentací, byla pořádána ve spolupráci s Ovocnářskou unií České republiky - Svazem skladovatelů ovoce a Zahradnickou fakultou MENDELU.