Ocenění za získané patenty

20. 6. 2019 -

Schválené patenty získaly významné ocenění

Dne 4. června 2019 převzali doc. Josef Balík z Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů, doc. Mojmír Baroň z Ústavu vinohradnictví a vinařství a prof. Patrik Burg z Ústavu zahradnické techniky významná ocenění z rukou paní rektorky Danuše Nerudové. Tato ocenění byla jim a jejich vědeckým týmům udělena za získané patenty.