[BRNO] Přihlášky do studia je možné vhodit do schránky

6. 4. 2020 -

Schránka v areálu MENDELU

Hlavně brněnští uchazeči (a uchazeči z blízkého okolí) jistě rádi využijí možnosti podat přihlášku do studia na Zahradnické fakultě MENDELU do schránky, která je umístěna u hlavní vrátnice naší univerzity.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami můžete vhodit do schránky Zahradnické fakulty MENDELU, která je umístěna "u hlavní vrátnice" univerzity z ulice Zemědělská.
Termín pro podání přihlášek do bakalářského studia je prodloužen do 30. 4. 2020. Podání přihlášky ale prosím neodkládejte na poslední chvíli. Doručené přihlášky průběžně zpracováváme a Vy můžete sledovat stav elektronicky v systému.
 
Samozřejmě apelujeme na odesílání přihlášek poštou, ale mnozí uchazeči o studium nám argumentují tím, že se jedná o neodkladnou úřední záležitost a zároveň se necítí bezpečně ve frontě na poště při odesílání doporučené zásilky.
 
Se studijními referentkami daných programů a specializací komunikujte pouze e-mailem, případně telefonicky. Více informací k přijímacímu řízení je na https://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni