Zázemí pro studenty

Posluchači studující na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně mají k dispozici ubytování na Tauferových a Kohoutových kolejích, v Lednici pak na Kolejích Petra Bezruče. Klíčem pro přidělení ubytovacího dekretu je dojezdová vzdálenost. Velká část zájemců o ubytování je obvykle uspokojována.

Posluchači mohou při svém studiu využívat knihovny, studovny, PC učebny, herbářovnu, skleníky, sortimenty rostlin a další prostory, které jsou jim přístupné až do pozdních nočních hodin prostřednictvím studentských karet ISIC propojených s Univerzitním informačním systémem (UIS). Prostřednictvím těchto karet se rovněž mohou stravovat ve vysokoškolských menzách v Brně i v Lednici.

Více informací na: