Faculty of Horticulture MENDELU is one of the five faculties of the Mendel University in Brno. The faculty is managed by the members of the academic community through self-governing bodies (academic senate, dean, scientific council of the faculty, etc.). The dean works in close collaboration with advisory bodies, such as the dean’s collegium, various committees, and others.

The faculty consists of several parts, which include specialised departments that pursue teaching, research, scientific, and creative activities, and other offices taking care of the management and operations of the faculty. Each department has its specialised instrumental and technological equipment and delivers teaching to students in individual subjects of their study courses.


Faculty management

Dean

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Block C | Dean’s office
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Treasurer

Ing. Eva Spěváková
Block C | Dean’s office
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Vice-dean for science and research

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Mendeleum | Mendeleum – Department of Genetics
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Vice-dean for education and study affairs

Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Mendeleum | Department of Breeding and Propagation of Ornamental Plants
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Vice-dean for international relations

Ing. Jakub Pečenka, Ph.D.
Mendeleum | Institute of Genetics and Plant Breeding
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Vice-dean for strategy and development

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Block A | Department of Post-harvest Technologies and Horticultural Products
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Faculty-wide departments

Dean’s office

Block C
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Mailing address: Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě, Czech Republic

ID: 62156489
VAT No: CZ62156489
Electronic data mailbox ID: 85ij9bs

Study administration department

Renata Svobodová
Block C | Dean’s office
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
Officer for bachelor study courses.
Ivana Josefíková
Block C | Dean’s office
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
Officer for master study courses, doctoral study courses, scholarships, and practical training administration.

Science & research department

Block C | Dean’s office
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

International office

Block C | Dean’s office
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

PR department

Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D.
Block C | Department of Landscape Planning
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Bodies of the faculty

Academic senate

The Academic Senate is a self-governing representative academic body of the faculty. The members of the Academic Senate are elected directly, in a secret ballot, from among the members of the academic community of the faculty. The period of function of the individual members of the academic senate is three years maximum. The authorities, the composition, the way of constitution and rules of procedure of the Academic Senate are stipulated by Act No 111/1998 Coll. On Universities, as amended, by the Code of Election and Code of Procedure of the Academic Senate of the Faculty of Horticulture MENDELU.

Chairman

doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.

Deputy chairmans

Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Bc. Miroslav Vodák

Members

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Klára Černíková
Bc. Paulína Demovičová
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Bc. Michala Dušková
Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Bc. Jan Kapla
Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
Daniela Ružičková
doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.

Scientific council

The scientific council comprises leading representatives of the individual branches in which the faculty delivers its teaching, scientific, research, artistic, and other creative activities. No less than one third of the members are persons outside the MENDELU academic community. The scientific council discusses the long-term mission of the faculty, approves study courses, and delivers its duties in the habilitation procedure and in the procedure towards appointing new professors. The authorities, the composition, the way of constitution and rules of procedure of the scientific committee are stipulated by Act No 111/1998 Coll. On Universities, as amended, and by the Code of Procedure of the Scientific Council of the Faculty of Horticulture MENDELU.

Chairman

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Members

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Ing. Jana Čechová, Ph.D.
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Ing. Zdeněk Novák
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.
Ing. Zdeněk Sendler
doc. Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Ing. Eva Spěváková
doc. Ing. Attila Tóth, Ph.D.
prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Bc. Miroslav Vodák

Dean’s collegium

Dean’s Collegium is the advisory body of the dean. Its members are the vice-deans, the treasurer, the heads of the departments, the chair of the academic senate of the faculty, the chairs of the branch sections, a representative of the students from among the members of the academic senate, and other members appointed by the dean.

Chairman

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Members

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Ing. Jana Čechová, Ph.D.
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Ing. Jakub Pečenka, Ph.D.
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Ing. Eva Spěváková
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Bc. Miroslav Vodák

Disciplinary committee

Disciplinary Committee deals with disciplinary offences of the students and presents drafts for the dean to decide upon the Disciplinary Order of the Faculty of Horticulture MENDELU. The members of the Disciplinary Committee and its chair are appointed by the Dean from among the members of the academic community of the faculty; half of the members of the Disciplinary Committee are students. The period of function of the members is two years maximum.

Members

Klára Černíková
Bc. Michala Dušková
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.

Branch sections

Branch sections are the advisory bodies to the Vice-dean for education and study affairs. They discuss all issues pertaining to master’s and bachelor’s study courses. The members of the sections are appointed and removed by the Dean from among the academic staff of the faculty, other faculties of the university, and expert professionals in the branch.

Branch councils

Branch councils deal with the issues of the doctoral studies. The members of the Branch council are appointed and removed by the Dean upon the consent of the Scientific Council of the faculty.

Departments

The faculty consists of several parts, which include specialised departments that pursue teaching, research, scientific, and creative activities, and other offices taking care of the management and operations of the faculty. Each department has its specialised instrumental and technological equipment and delivers teaching to students in individual subjects of their study courses.

Department of Fruit Science

Ústav zabezpečuje výuku profilových odborných předmětů jako jsou ovocnictví, ovocnické školkařství a ovocnictví tropů a subtropů a dále specializovaných předmětů jako je diagnostika chorob zahradnických kultur. Ve výzkumné oblasti se ústav dlouhodobě zabývá studiem ovocných druhů, hodnocením, introdukcí a šlechtěním odrůd meruněk, broskvoní, hrušní, slivoní a podnoží. Podstatnou součástí těchto aktivit jsou výzkumné práce zaměřené na rezistencí rodu Prunus k virové šarce švestky a problematiku fytoplazmy ESFY. Pro studijní a výzkumné aktivity jsou využívány genofondy meruněk, broskvoní a sbírkové kolekce asijských hrušní a asijských slivoní. K neméně významným aktivitám patří introdukce subtropických a netradičních ovocných druhů.

Ústav ovocnictví
Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Department of Horticultural Technologies

Ústav zajišťuje výuku všeobecných předmětů s cílem rozšířit znalosti a poznatky studentů nutné pro zvládnutí dalšího studia odborných předmětů. Odborné předměty svou náplní připravují studenty na řešení problémů souvisejících s pěstováním, sklizní, posklizňovým ošetřením a zpracováním zahradnických plodin, včetně základních informací o ekologických aspektech zahradnické výroby. Vyučované předměty jsou určeny pro všechny studijní programy. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti ústav zajišťuje výzkum technických aspektů souvisejících s pěstováním, sklizní, posklizňovým ošetřením a zpracováním zahradnických plodin, včetně řešení kompostování zbytkové biomasy.

Ústav zahradnické techniky
Budova A, II. patro
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Department of Vegetable Growing and Floriculture

Ústav zabezpečuje výuku profilových disciplín zelinářství, květinářství, speciální rostliny, skleníková výroba, semenářství květin a zelenin a volitelného předmětu aranžování rostlin. Výzkumná činnost ústavu se zaměřuje na pěstování zeleniny, květin, léčivých a kořeninových rostlin, testuje jejich kvalitu a zastoupení vybraných obsahových látek, zabývá se rozšiřováním biodiverzity a genetických zdrojů okrasných rostlin a zelenin.

Ústav zelinářství a květinářství
Budova A, přízemí
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Department of Breeding and Propagation of Ornamental Plants

Ústav je členěn na oddělení Základů zahradnictví (Brno) a oddělení Šlechtění, množení a školkařství (Lednice). Výuka je zajišťována v široké škále disciplín. Ústavem jsou vyučovány například předměty dendrologie a okrasné školkařství, genetika a šlechtění, základy zahradnictví, školkařství. Ve výzkumné oblasti se ústav zaměřuje na problematiku školkařských technologií včetně množení dřevin, studium stresových faktorů, problematiku extenzivního ovocnářství, méně rozšířených ovocných druhů a genové zdroje těchto dřevin.

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Mendeleum, I. patro
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Department of Post-harvest Technologies and Horticultural Products

Ústav zkoumá metody a operace zaměřené na kvalitativní řízení technologických procesů skladování a zpracování ovoce a zeleniny, s důrazem na alkoholické a nealkoholické nápoje a jejich hodnocení instrumentálními a senzorickými metodami. Ve výuce je důraz kladen na zvládnutí teoretických základů a logických souvislostí určujících vztah mezi jakostí suroviny, operacemi přípravy a finálními výrobky.

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Department of Viticulture and Oenology

Ústav zabezpečuje výuku předmětů spojených s pěstováním révy vinné, zpracováním hroznů a výrobou vína – vinohradnictví, agrotechnika, ampelografie a biologie révy vinné, vinařství a vinařské technologie. Při výuce je důraz kladen na aplikaci teoretických poznatků do výrobního provozu. Ve vědeckovýzkumné činnosti se ústav zaměřuje na šlechtění nových odrůd révy vinné, sledování obsahových látek v moštech a jejich možného ovlivnění a na minimalizaci alergenů v technologii vína.

Ústav vinohradnictví a vinařství
Budova D, přízemí
Valtická 686, 691 44 Lednice na Moravě

Department of Landscape Architecture

Ústav je ve své pedagogické, tvůrčí, výzkumné, umělecké a odborné činnosti zaměřen na vyvíjení metod a nástrojů krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí při rozvoji městského a venkovského prostředí. Specifickou formou výzkumu je rovněž autorizovaná projekční činnost pedagogů ústavu, která se synteticky promítá v ateliérové výuce studentů.

Ústav zahradní a krajinářské architektury
Budova D, I. patro
Valtická 686, 691 44 Lednice na Moravě

Department of Planting Design and Maintenance

V pedagogické činnosti je ústav zaměřen na problematiku zakládání, údržby, správy, hodnocení a ochrany objektů zeleně v sídlech i v krajině. Důležitý je rovněž aplikovaný výzkum v oblasti obnovy památek zahradní a krajinářské architektury a zavádění nových oborových technologií.

Ústav biotechniky zeleně
Budova D, I. patro
Valtická 686, 691 44 Lednice na Moravě

Department of Landscape Planning

Ústav se ve svých výzkumech zabývá mnoha tématy, od územního plánování přes rekultivaci a regeneraci narušených krajin, management kulturní krajiny, výzkum komponované krajiny až po problematiku zapojování veřejnosti do plánovacího procesu.

Ústav plánování krajiny
Budova C, přízemí
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Mendeleum – Department of Genetics

Vědecko-výzkumné pracoviště Mendeleum se zaměřuje na výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií, kde jsou využívány principy molekulární genetiky ve šlechtění a sledování zdravotního stavu zahradnických kultur anebo tkáňové kultury pro in vitro eliminaci virových chorob.

Mendeleum – ústav genetiky
Mendeleum, přízemí
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Facility management

Vnitřní správa
Budova A, přízemí
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě