Děkanka

Proděkani

  • Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia
  • Proděkan pro pedagogiku a informatiku
  • Proděkan pro zahraniční styky

Tajemník