Děkanka

Proděkani

 

 

 

 

 

  • Proděkan pro vědu a výzkum

 

 

 

 

  • Proděkan pro pedagogiku a informatiku

 

 

 

 

  • Proděkanka pro zahraniční styky

 

 

 

 

 

 

 

  • Proděkan pro strategii a koncepci rozvoje

Tajemník