Vědecko-výzkumná a umělecká činnost Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici patří k trvalým a tradičním součástem aktivit akademických pracovníků fakulty. Je orientována na aktuální požadavky v oblasti produkčního zahradnictví, zpracování zahradnických produktů a krajinářské architektury. Jednotlivé ústavy fakulty se podílí na řešení aktuálních témat základního i aplikovaného výzkumu.

V roce 2023 bylo na Zahradnické fakultě řešeno 17 projektů. Fakulta se na řešení projektů podílí v pozici koordinátora nebo partnera. Mezi hlavní národní poskytovatele, u kterých je fakulta dlouhodobě úspěšná, patří Ministerstvo zemědělství (7 projektů), Technologická agentura ČR (3 projekty), Ministerstvo kultury (5 projekty), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (1 projekt) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (1 projekt). 

Přehled aktuálně řešených projektů

PracovištěNázev projektuDruh projektuObdobí
Ústav zahradnické technikyNAZV QK23020097 Udržitelnost pěstebních postupů v zelinářství s využitím cílených aplikací a robotických platforemMZe/AP2023-2025
Ústav ovocnictvíQK23020046 – Inovativní postupy managementu jabloňových sadů pro zvýšení konkurenceschopnosti tuzemské produkceMZe/NAZV2023-2025
Mendeleum – ústav genetikySS06020153 – Snížení spotřeby pesticidů v ochraně révy prostřednictvím zefektivnění šlechtění aplikací metod molekulární genetikyTA ČR2023 – 2025
Ústav biotechniky zeleněDH23P03OVV001 – Identifikace, interpretace a typologie hmotné struktury památek zahradního uměníMK | NAKI2023 – 2027
Ústav biotechniky zeleněDH23P03OVV053 – Významná a neřešená témata krajinářské architekturyMK | NAKI2023 – 2027
Ústav vinohradnictví a vinařstvíDH23P03OVV009 – Kulturní, historické a přírodní aspekty terroir v České republiceMK | NAKI2023 – 2027
Ústav plánování krajinyDH23P03OVV006 – Historická kulturní krajina v ohrožení a její vize v kontextu soudobých proměnMK | NAKI2023 – 2027
Ústav zelinářství a květinářstvíDH23P03OVV044 – Historie užívání a pěstování léčivých rostlin jako součást národní a kulturní identityMK | NAKI2023 – 2027
Ústav zahradnické technikyFW02020152 – Technologie pro bodovou aplikaci organické hmoty do oblasti kořenového systému trvalých porostůTA ČR2020-2024
Ústav vinohradnictví a vinařstvíQK21010189 – Implementace ekosystémových služeb se zaměřením na vodní bilanci ve vinohradnické praxiMZe | NAZV2021-2025
Ústav ovocnictvíQK1910137 – Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatuMZe | NAZV2019-2023
Mendeleum – ústav genetiky8J22FR013 – Ochrana révy vůči komplexu GTD s využitím bioaktivních látek botanického původuMŠMT2022-2023
Ústav zelinářství a květinářstvíEG20_321/0024509 – Výzkum a vývoj růstových LED svítidel s dynamickým řízením spektra (stránky projektu)MPO ČR2021-2023
Mendeleum – ústav genetikyQK22010031 – Využití inovativního potenciálu nanotechnologií pro zvýšení rentability vybraných oblastí zemědělské produkceMZe | NAZV2022-2025
Ústav vinohradnictví a vinařstvíQK22020019 – Inovace integrované a ekologické produkce ovoce a révy vinné v návaznosti na nově se šířící druhy škodlivých organismůMZe | NAZV2022-2024
Ústav zahradnické technikyQK22020032 – Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřujících k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnostiMZe | NAZV2022-2024
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlinSS05010079 – Zdravý Buxus – základ ekologicky udržitelné péče o historické zahrady a parky i veřejnou zeleňTA ČR 2022-2025

Přehled ukončených projektů

PracovištěNázev projektuDruh projektuObdobí
Ústav biotechniky zeleněDG18P02OVV007 – Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péčeMK | NAKI2018-2022
Ústav plánování krajinyDG18P02OVV018 – Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina – identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnotMK | NAKI 2018-2022
Ústav biotechniky zeleněDG18P02OVV044 – Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republikyMK | NAKI2018-2022
Ústav vinohradnictví a vinařstvíTH04030522 – Využití teplotního monitorování v prognóze a ochraně proti padlí révyTA ČR2019-2022
Ústav posklizňové technologie zahradnických
produktů
QK1910264 – Potraviny s vysokým obsahem sulforafanuMZe | NAZV2019-2022
Ústav zelinářství a květinářství8J20PL033 – Vliv biodiverzity mikroorganismů na ochranu půdy v zemědělském pěstebním systémuMŠMT2020-2022
Zahradnická fakulta MENDELUEF16_017/0002334 – Výzkumná infrastruktura pro mladé vědceMŠMT2017-2021
Ústav ovocnictvíQK1920058 – Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovinMZe2019-2021
Ústav ovocnictvíQK1920124 – Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČRMZe2019-2021
Ústav vinohradnictví a vinařstvíTH03030366 – Možnosti využití metod precizního zemědělství pro detekci komplexu chorob kmínku révy vinnéTA ČR2018-2021
Ústav plánování krajinyTITBMMR805 – Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v územíTA ČR2019-2021
Mendeleum – ústav genetikyTJ02000096 – Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi PseudonocardiaceaeTA ČR2019-2021
Mendeleum – ústav genetikyTJ02000356 – Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodamiTA ČR2019-2021
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlinVH20202021052 – Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracíchMV2020-2021
Ústav zahradní a krajinářské architekturyDG16P02H053 – České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývojeMK2016-2020
Ústav plánování krajinyDG16P02M034 – Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republikyMK2016-2020
Ústav vinohradnictví a vinařstvíDG16P02R017 – Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (2016 – 2020)MK2016-2020
Zahradnická fakulta MENDELULTC18002 – Vývoj nových materiálů vhodných pro 3D tisk s antimikrobiálními vlastnostmi (3D ANTIMICROB)MŠMT2018-2020
Mendeleum – ústav genetikyLTC18009 – Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu XanthomonasMŠMT2018-2020
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlinTH02030073 – Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchemTA ČR2017-2020
Ústav vinohradnictví a vinařstvíTH02030280 – Spontánní fermentace ve výrobě vína jako řiditelná technologieTA ČR2017-2020
Ústav zahradnické technikyTH02030467 – Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadechTA ČR2017-2020
Ústav posklizňové technologie zahradnických
produktů
TH02030620 – Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlinTA ČR2017-2020
Mendeleum – ústav genetikyTJ01000274 – Vývoj detekčních systémů patogenních bakterií rajčat, paprik a okurek molekulárně biologickou metodou Real Time PCRTA ČR2018-2019
Ústav zelinářství a květinářství7AMB16PL001 – Fyziologické změny rodu Salvia spp. způsobené chladovým stresemMŠMT2017-2018
Ústav ovocnictvíQJ1510081 – Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstkůMZe2015-2018
Mendeleum – ústav genetikyQJ1510088 – Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení produkce a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktuMZe2015-2018
Ústav ovocnictvíQJ1510352 – Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminaceMZe2015-2018
Ústav ovocnictvíQJ1610186 – Přenos rezistence z GM odrůdy švestky ´HoneySweet´ do odrůdy ´Domácí velkoplodá´, hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestkyMZe2016-2018
Ústav ovocnictvíQJ1630301 – Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (2016 – 2018)MZe2016-2018
Ústav biotechniky zeleněDF13P01OVV003 – Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republikyMK2013-2017
Mendeleum – ústav genetikyLD14051 – Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČRMŠMT2017-2017
Mendeleum – ústav genetikyLD15163 – Použití next generation sequencing pro diagnostiku virových a virům podobných chorob révy vinnéMŠMT2016-2017
Ústav vinohradnictví a vinařstvíTA04020464 – Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkceTA ČR2014-2017
Ústav vinohradnictví a vinařstvíTA04021402 – Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti houbovým patogenůmTAČR2014-2017
Ústav posklizňové technologie zahradnických
produktů
LD14038 – Zhodnocení odpadů z vinohradnictví a vinařství na biologicky aktivní látky (2014 – 2016)MŠMT2014-2016
Ústav ovocnictvíQJ1210036 – Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM.MZe2012-2016
Mendeleum – ústav genetikyQJ1210175 – Výzkum a vývoj standardních metodických postupů ozdravování ovocných dřevin a révy vinné pomocí chemoterapie in vitro kultur pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu. (2012 – 2016)MZe2012-2016
Ústav posklizňové technologie zahradnických
produktů
QJ1210258 – Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky (2012 – 2016)MZe2012-2016
Ústav posklizňové technologie zahradnických
produktů
QJ1210275 – Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy (2012 – 2016)MZe2012-2016
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlinDF11P01OVV006 – Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodinMK2011-2015
Zahradnická fakulta MENDELUDF11P01OVV019 – Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj územíMK2011-2015
Ústav plánování krajinyDF12P01OVV001 – Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zónMK2012-2015
Ústav zelinářství a květinářstvíLH12196 – Rozvoj metod a studia stresového metabolismu a genomiky v Číně a České republiceMŠMT2012-2015
Zahradnická fakulta MENDELUTA02020544 – Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodinTA ČR2012-2015
Zahradnická fakulta MENDELUEE2.3.30.0017 – Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELUMŠMT2012-2014
Zahradnická fakulta MENDELUEE2.4.31.0089 – Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu (2012 – 2014)MŠMT2012-2014
Zahradnická fakulta MENDELUQI101A123 – Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.MZe2010-2014
Zahradnická fakulta MENDELUQI111A141 – Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodůMZe2011-2014
Zahradnická fakulta MENDELUQI111B107 – Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT)MZe2011-2014
Zahradnická fakulta MENDELUQI112A138 – Lokální identita zeleně venkovských sídelMZe2011-2014
Zahradnická fakulta MENDELULH11134 – Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtschatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervaceMŠMT2011-2013
Zahradnická fakulta MENDELUQI91A032 – Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodůMZe2009-2013
Zahradnická fakulta MENDELUQI91B094 – Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitemMZe2009-2013
Zahradnická fakulta MENDELU7E08071 – Sharka ContainmentMŠMT2008-2012
Zahradnická fakulta MENDELUGA522/09/1565 – Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinnéGA ČR2009-2012
Zahradnická fakulta MENDELUGAP206/10/0625 – Kondenzované anthokyaniny – analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využitíGA ČR2010-2012
Zahradnická fakulta MENDELUME10107 – Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu PrunusMŠMT2010-2012
Zahradnická fakulta MENDELUQH81110 – Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresuMZe2008-2012
Zahradnická fakulta MENDELUQH81142 – Sloupcové jabloně s odolností proti chorobámMZe2008-2012
Zahradnická fakulta MENDELUQH81200 – Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostechMZe2008-2012
Zahradnická fakulta MENDELUQH81235 – Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodůMZe2008-2012
Zahradnická fakulta MENDELUQH82231 – Produkce jahod v ekologických systémech pěstováníMZe2008-2012
Zahradnická fakulta MENDELUQH82232 – Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoruMZe2008-2012
Zahradnická fakulta MENDELU2B08020 – Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatuMŠMT2008-2011
Zahradnická fakulta MENDELUQH71172 – Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint)MZe2007-2011
Zahradnická fakulta MENDELUQH71228 – Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervaceMZe2007-2011
Zahradnická fakulta MENDELUQH91153 – Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvalityMZe2009-2011
Zahradnická fakulta MENDELUQH91214 – Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirůmMZe2009-2011
Zahradnická fakulta MENDELUWD-57-07-1 – Možnosti řešení disparit mezi vybranými regionyMMR2007-2011
Zahradnická fakulta MENDELU1G58071 – Integrovaná produkce třešní a višníMZe2005-2009
Zahradnická fakulta MENDELUOC 116 – Vliv stresu indukovaného při manipulacích in vitro a termoterapii na genetické a epigenetické změny genomu révy vinnéMŠMT2006-2009
Zahradnická fakulta MENDELUQG60083 – Konkurenceschopnost bioenergetických produktůMZe2006-2009
Zahradnická fakulta MENDELUQG60123 – Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metodyMZe2006-2009
Zahradnická fakulta MENDELU1G57004 – Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých trávních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkamiMZe2005-2008
Zahradnická fakulta MENDELUGA525/06/1757 – Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnostiGA ČR2006-2008