Vědecko-výzkumná a umělecká činnost Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici patří k trvalým a tradičním součástem aktivit akademických pracovníků fakulty. Je orientována na aktuální požadavky v oblasti produkčního zahradnictví, zpracování zahradnických produktů a krajinářské architektury. Jednotlivé ústavy fakulty se podílí na řešení aktuálních témat základního i aplikovaného výzkumu.

V roce 2021 bylo na Zahradnické fakultě MENDELU řešeno celkem 17 projektů. Fakulta se na řešení projektů podílí v pozici koordinátora nebo partnera. Mezi hlavní národní poskytovatele, u kterých je fakulta dlouhodobě úspěšná, patří Ministerstvo zemědělství ČR, Technologická agentura ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Přehled aktuálně řešených projektů

PracovištěNázev projektuDruh projektuObdobí
Ústav biotechniky zeleněOpomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče (DG18P02OVV007)NAKI2018-2022
Ústav plánování krajinyPoplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina – identifikace a soudobá
interpretace kulturních hodnot (DG18P02OVV018)
NAKI 2018-2022
Ústav biotechniky zeleněZahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České
republiky (DG18P02OVV044)
NAKI2018-2022
Ústav zahradnické technikyTechnologie pro bodovou aplikaci organické hmoty do oblasti kořenového systému trvalých porostů
(FW02020152)
TAČR2020-2024
Ústav vinohradnictví a vinařstvíVyužití teplotního monitorování v prognóze a ochraně proti padlí révy (TH04030522)TAČR2019-2022
Ústav vinohradnictví a vinařstvíImplementace ekosystémových služeb se zaměřením na vodní bilanci ve vinohradnické praxi
(QK21010189)
NAZV2021-2025
Ústav posklizňové technologie zahradnických
produktů
Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu (QK1910264)NAZV2019-2022
Ústav ovocnictvíVyužití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v
podmínkách měnícího se klimatu (QK1910137)
NAZV2019-2023
Ústav zelinářství a květinářstvíVliv biodiverzity mikroorganismů na ochranu půdy v zemědělském pěstebním systému (8J20PL033)MŠMT2020-2022
Mendeleum – ústav genetikyOchrana révy vůči komplexu GTD s využitím bioaktivních látek botanického původu (8J22FR013)MŠMT2022-2023
Ústav zelinářství a květinářstvíVýzkum a vývoj růstových LED svítidel s dynamickým řízením spektra (EG20_321/0024509)MPO ČR2021-2023
Mendeleum – ústav genetikyVyužití inovativního potenciálu nanotechnologií pro zvýšení rentability vybraných oblastí zemědělské produkce (QK22010031)NAZV2022-2025
Ústav vinohradnictví a vinařstvíInovace integrované a ekologické produkce ovoce a révy vinné v návaznosti na nově se šířící druhy škodlivých organismů (QK22020019)NAZV2022-2024
Ústav zahradnické technikyAnalýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřujících k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti (QK22020032)NAZV2022-2024
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlinZdravý Buxus – základ ekologicky udržitelné péče o historické zahrady a parky i veřejnou zeleň (SS05010079)TAČR 2022-2025