Zahradnická fakulta MENDELU

Vzdělání na úrodné půdě

Existuje lepší místo pro zahradnickou školu než je zahrada? Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici je jedinou fakultou svého druhu, která nabízí studentům neocenitelné výhody výuky v těsném propojení s přírodou. Součástí kampusu je vedle ateliérů, počítačových učeben a špičkově vybavených laboratoří, také akademická zahrada, areál ukázkových zahrad, rozsáhlé sady, skleníky, experimentální plochy či dokonce vinohrad, kde si studenti mohou snadno ověřit teorii v praxi i realizovat své vlastní projekty. Jako například vyrobit své vlastní víno. Studium v inspirujícím prostředí jim pomáhá lépe porozumět přírodě, vědě i sobě samotným.

Také proto se absolventi ZF MENDELU věnují smysluplným povoláním, která se často stávají jejich posláním.

Práce snů dřív než diplom

Práci svých snů získáš ještě dříve než diplom. Jako čerstvý absolvent půjdeš do života s náskokem díky smysluplné přípravě. Naše obory ti pomohou vydat se na smysluplnou cestu ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu. Tvé budoucí zaměstnání se stane zároveň tvým posláním.

V našem kampusu rozkveteš

V našich vinicích, experimentálních a ukázkových zahradách, ateliérech, sklepním hospodářství, laboratořích, sklenících a sadech přijdeš studiu na chuť. Ctíme teorii, vyznáváme praxi.

Studenty známe jménem

Své studenty známe jménem. V přátelském prostředí a rodinné atmosféře fakulty budeš mít každý den pocit, že jsi mezi svými. Staň se členem jedné velké zahradnické rodiny a najdi u nás svůj druhý domov.

ZF v číslech

  • 12 studijních programů s 8 specializacemi
  • 950+ studentů
  • 24 zemí 5 výměnných programů
  • více než 30 ha sadů, vinic, experimentálních ploch a zahrad
  • 1300+ odrůd genofondové kolekce zahradnických plodin

Tak neváhej a rovnou se přihlas

V průběhu přijímacího řízení bude zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky. Termíny si ověř na stránce Důležité termíny.

Podat přihlášku