Zahradnická fakulta MENDELU

Vzdělání na úrodné půdě

Existuje lepší místo pro zahradnickou školu než je zahrada? Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici je jedinou fakultou svého druhu, která nabízí studentům neocenitelné výhody výuky v těsném propojení s přírodou. Součástí kampusu je vedle ateliérů, počítačových učeben a špičkově vybavených laboratoří, také akademická zahrada, areál ukázkových zahrad, rozsáhlé sady, skleníky, experimentální plochy či dokonce vinohrad, kde si studenti mohou snadno ověřit teorii v praxi i realizovat své vlastní projekty. Jako například vyrobit své vlastní víno. Studium v inspirujícím prostředí jim pomáhá lépe porozumět přírodě, vědě i sobě samotným.

Také proto se absolventi ZF MENDELU věnují smysluplným povoláním, která se často stávají jejich posláním.

ZF v číslech

  • 12 studijních programů
  • s 8 specializacemi
  • 950+ studentů
  • 24 zemí
  • 5 výměnných programů
  • více než 30 ha
  • sadů, vinic, experimentálních ploch a zahrad
  • 1300+ odrůd
  • genofondové kolekce zahradnických plodin

Tak neváhej a rovnou se přihlas

V průběhu přijímacího řízení bude zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky. Termíny si ověř na stránce Důležité termíny.

Podat přihlášku