Vnitřní předpisy fakulty

Přejít na samostatnou stránku Vnitřní předpisy univerzity

Předpis schválený ministrem školství

Starší předpis schválený ministrem školství

Přijímací řízení a studium

Vědecká rada

Výroční zprávy a dlouhodobý záměr

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů najdete ZDE.

Písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na Studijním oddělení.