Úřední deska obsahuje vnitřní předpisy fakulty, výroční zprávy a další dokumenty Zahradnické fakulty MENDELU.

Z obsahu níže se proklikněte na dokumenty, které vás zajímají.


Seznam akreditovaných studijních programů

Aktuální přehled akreditovaných studijních programů/oborů MENDELU (PDF) k 11. 4. 2022

Aktuální přehled akreditovaných studijních programů/oborů MENDELU vyučovaných v angličtině (PDF) k 18. 2. 2016

Bakalářské studijní programy ZF Navazující magisterské studijní programy ZF

Nařízení děkana

Vyhlášky děkana

Informace děkana

Vnitřní předpisy fakulty

Zprávy o průběhu přijímacího řízení

Dlouhodobý záměr

Výroční zprávy

Legislativní předpisy

Zákon o vysokých školách

Interní předpisy a dokumenty související se studiem

STUDY AND EXAMINATION REGULATIONS OF MENDEL UNIVERSITY IN BRNO Valid as of 14 January 2019 Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem Studijní a zkušební řád (ze dne 30. srpna 2021) Aplikace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) – podpora studentů rodičů Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (znění účinné od 1.1.2021) Disciplinární řád Etický kodex zaměstnanců a studentů

Dokumenty Vědecké rady ZF MENDELU

Jednací řád Vědecké rady ZF MENDELU

Jednací řád Vědecké rady Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Pozvánky na Vědecké rady ZF MENDELU

Pozvánka na vědeckou radu – 8. dubna 2022 Pozvánka na vědeckou radu – 10. prosince 2021 Pozvánka na vědeckou radu – 17. září 2021 Pozvánka na vědeckou radu – 26. března 2021 Pozvánka na vědeckou radu – 4. prosince 2020 Pozvánka na vědeckou radu – 25. září 2020

Zápisy z jednání Vědecké rady ZF MENDELU

Zápis z hlasování per rollam ze dne 21. 12. 2021 Zasedání VR 10. 12. 2021 Zasedání VR 17. 9. 2021 Zasedání VR 26.3.2021 Zasedání VR 4.12.2020 Zápis z hlasování per rollam ze dne 01.02.2021 Zasedání VR 25.9.2020 Zápis z hlasování per rollam ze dne 25.5.2020 Zasedání VR 31.10.2019 Zasedání VR 26.4.2019 Zápis z hlasování per rollam ze dne 8.3.2019 Zápis z hlasování per rollam ze dne 2.10.2017 Zápis z hlasování per rollam ze dne1.2.2018 Zápis z hlasování per rollam ze dne 10.4.2018 Zasedání VR 5.10.2018 Zasedání VR 25.5.2018 Zasedání VR 16.3.2018 Zasedání VR 1.12.2017 Zasedání VR 24.3.2017 Zasedání VR 21.10.2016 Zasedání VR 20.05.2016 Zasedání VR 12.02.2016 Zasedání VR 23.10.2015 Zasedání VR 22.5.2015 Zasedání VR 27.3.2015 Zápis z hlasování per rollam ze dne 25.2.2015 zápis z hlasování per rollam ze dne 14.11.2014 Zasedání VR 17.10.2014 Zasedání VR 23.5.2014 Zasedání VR 14.2.2014 Zasedání VR 1.11.2013 Zasedání VR 22.3.2013 Zasedání VR 19.10.2012 Zasedání VR 1.6.2012 Zasedání VR 30.3.2012 Zasedání VR 16.12.2011 Zasedání VR 10.6.2011 Zasedání VR 10.6.2011 Zasedání VR 18.2.2011 Zasedání VR 3.12.2010 Zasedání VR 9.4.2010 Zasedání VR 20.11.2009 Zasedání VR 17.4.2009 Zasedání VR 9.1.2009 Zasedání VR 10.10.2008 Zasedání VR 27.3.2008 Zasedání VR 11.12.2007 Zasedání VR 8.6.2007 Zasedání VR 9.3.2007 Zasedání VR 15.12.2006 Zasedání VR 6.10.2006 Zasedání VR 28.4.2006 Zasedání VR 17.2.2006 Zasedání VR 25.11.2005 Zasedání VR 13.9.2005 Zasedání VR 10.6.2005 Zasedání VR 10.6.2005 Zasedání VR 10.6.2005 Zasedání VR 26.11.2004 Zasedání VR 24.9.2004 Zasedani VR 18.6.2004

Doktorské studium

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (PDF)

Nařízení děkana č. 6/2019 – Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZF MENDELU Pomůcka pro výpočet bodů u článků s IF

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů najdete ZDE.

Písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na Studijním oddělení.