Úřední deska obsahuje vnitřní předpisy fakulty, výroční zprávy a další dokumenty Zahradnické fakulty MENDELU.

Z obsahu níže se proklikněte na dokumenty, které vás zajímají.


Seznam akreditovaných studijních programů

Aktuální přehled akreditovaných studijních programů/oborů MENDELU (PDF) k 11. 4. 2022

Aktuální přehled akreditovaných studijních programů/oborů MENDELU vyučovaných v angličtině (PDF) k 18. 2. 2016

Nařízení děkana

Vyhlášky děkana

Informace děkana

Vnitřní předpisy fakulty

Zprávy o průběhu přijímacího řízení

Legislativní předpisy

Zákon o vysokých školách

Interní předpisy a dokumenty související se studiem

Dokumenty Vědecké rady ZF MENDELU

Jednací řád Vědecké rady ZF MENDELU

Jednací řád Vědecké rady Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Pozvánky na Vědecké rady ZF MENDELU

Zápisy z jednání Vědecké rady ZF MENDELU

Doktorské studium

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (PDF)

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů najdete ZDE.

Písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na Studijním oddělení.