V oblasti základního a aplikovaného výzkumu se fakulta věnuje oborům zahradnictví, jakosti rostlinných a potravinových zdrojů, vinohradnictví a vinařství a krajinářské architektuře. Zahradnická fakulta MENDELU klade velký důraz na internacionalizaci výzkumu. Právě ve spojení vědy, průmyslu, vzdělávání a osvěty veřejné správy spočívá význam ZF MENDELU, která tyto čtyři pilíře kvalitně spojuje. Týmy působící na fakultě intenzivně zveřejňují vědecko-výzkumné a umělecké výsledky jejich činností v podobě odborných publikací, užitných vzorů, patentů, certifikovaných metodik nebo realizovaných autorských děl a projektů.


Publikace

Vybrány jsou publikace v prestižních časopisech ve kvartilech Q1 a Q2

2022
Q1
BAJUS, Marko; MACKO-PODGÓRNI, Alicja; GRZEBELUS, Dariusz; BARÁNEK, Miroslav; 2022. A review of strategies used to identify transposition events in plant genomes. Frontiers in Plant Science. 13(1 December), 1080993. ISSN 1664-462X. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1080993
BURG, Patrik; ČÍŽKOVÁ, Alice; MAŠÁN, Vladimír; SEDLAR, Aleksandar; MATWIJCZUK, Arkadiusz; SOUČEK, Jiří; 2022. The Effect of Mulch Materials on Selected Soil Properties, Yield and Grape Quality in Vineyards under Central European Conditions. Agronomy 12(8), 1862. ISSN 2073-4395. 
BYTEŠNÍKOVÁ, Zuzana; PEČENKA, Jakub; TEKIELSKA, Dorota Anna; KISS, Tomáš; ŠVEC, Pavel; RIDOŠKOVÁ, Andrea; BEZDIČKA, Petr; PEKÁRKOVÁ, Jana; EICHMEIER, Aleš; POKLUDA, Robert; ADAM, Vojtěch; RICHTERA, Lukáš; 2022. Reduced graphene oxide-based nanometal-composite containing copper and silver nanoparticles protect tomato and pepper against Xanthomonas euvesicatoria infection. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 9(14 November), 84. ISSN 2196-5641. https://doi.org/10.1186/s40538-022-00347-7
CROUS, P.W.; ANTONÍN, V.; BERRAF-TEBBAL, Akila; EICHMEIER, Aleš; KOLAŘÍK, M.; KUBÁTOVÁ, A.; NEBESÁŘOVÁ, J.; ŠEVČÍKOVÁ, H.; ŠPETÍK, Milan; 2022. Fungal Planet description sheets: 1383–1435. Persoonia. 48(June), 261-371. ISSN 0031-5850. https://doi.org/10.3767/persoonia.2022.48.08
FABIANOVÁ, Júlia; ŠLOSÁR, Miroslav; KOPTA, Tomáš; VARGOVÁ, Andrea; TIMORACKÁ, Mária; MEZEYOVÁ, Ivana; ANDREJIOVÁ, Alena; 2022. Yield, Antioxidant Activity and Total Polyphenol Content of Okra Fruits Grown in Slovak Republic. Horticulturae. 8(10), 966. ISSN 2311-7524. https://doi.org/10.3390/horticulturae8100966
GOLIÁŠ, Jan; BALÍK, Josef; LÉTAL, Jiří; 2022. Volatiles Distinguishing the European ‚Conference‘ and the Asian ‚Yali‘ Pears Stored at Different Post-Harvest Temperatures. Horticulturae. 8(5), 380. ISSN 2311-7524. https://doi.org/10.3390/horticulturae8050380
GOLUBKINA, Nadezhda; AMALFITANO, Carmine; SEKARA, Agnieszka; TALLARITA, Alessio; POKLUDA, Robert; STOLERU, Vasile; CUCINIELLO, Antonio; AGAFONOV, Alexander F.; KALISZ, Andrzej; HAMBURDĂ, Silvia Brîndușa; CARUSO, Gianluca; 2022. Yield and bulb quality of storage onion cultivars as affected by farming system and nitrogen dose. Scientia Horticulturae. 293(5 February), 110751. ISSN 0304-4238. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110751
JEZDINSKÁ SLEZÁK, Katalin Angéla; JEZDINSKÝ, Aleš; MAZUR, Justyna; VACHŮN, Miroslav; KAPCZYŃSKA, Anna; POKLUDA, Robert; UHER, Jiří; 2022. The Influence of the Bud Stage at Harvest and Cold Storage on the Vase Life of Narcissus poeticus (L.) Flowers. Agriculture. 12(12), 2114. ISSN 2077-0472. https://doi.org/10.3390/agriculture12122114
MACHAR, Ivo; ŠIMEK, Pavel; SCHLOSSÁREK, Martin; PECHANEC, Vilem; PETROVIČ, František; BRUS, Jan; ŠPINLEROVÁ, Zuzana; SEJÁK, Josef; 2022. Comparison of bird diversity between temperate floodplain forests and urban parks. Urban Forestry & Urban Greening. 67(January), 127427. ISSN 1618-8667. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127427
NEJDL, Lukáš; HAVLIKOVA, Martina; MRAVEC, Filip; VACULOVIC, Tomas; FALTUSOVÁ, Veronika; PAVELICOVÁ, Kristýna; BAROŇ, Mojmír; KUMŠTA, Michal; ONDROUŠEK, Vít; ADAM, Vojtěch; VACULOVIČOVÁ, Markéta; 2022. UV-induced Fingerprint Spectroscopy. Food Chemistry. 368(30 January), 130499. ISSN 0308-8146. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130499
RAMPÁČKOVÁ, Eliška; MRÁZOVÁ, Martina; ČÍŽKOVÁ, Jana; NEČAS, Tomáš; 2022. Pomological Traits and Genome Size of Prunus armeniaca L. Considering to Geographical Origin. Horticulturae. 8(3), 199. ISSN 2311-7524. https://doi.org/10.3390/horticulturae8030199
RASOULI, Farzad; ASADI, Mohammad; HASSANPOURAGHDAM, Mohammad Bagher; AAZAMI, Mohammad Ali; EBRAHIMZADEH, Asghar; KAKAEI, Karim; DOKOUPIL, Libor; MLCEK, Jiri; 2022. Foliar Application of ZnO-NPs Influences Chlorophyll Fluorescence and Antioxidants Pool in Capsicum annum L. under Salinity. Horticulturae. 8(10), 908. ISSN 2311-7524. https://doi.org/10.3390/horticulturae8100908
SALEEM, Sana; SEKARA, Agnieszka; POKLUDA, Robert; 2022. Serendipita indica-A Review from Agricultural Point of View. Plants. 11(24), 3417. ISSN 2223-7747. https://doi.org/10.3390/plants11243417
WOHLMUTH, Jan; TEKIELSKA, Dorota Anna; ČECHOVÁ, Jana; BARÁNEK, Miroslav; 2022. Interaction of the Nanoparticles and Plants in Selective Growth Stages—Usual Effects and Resulting Impact on Usage Perspectives. Plants. 11(18), 2405. ISSN 2223-7747. https://doi.org/10.3390/plants11182405
ZEZULOVÁ, Eliška; ONDRÁŠEK, Ivo; KISS, Tomáš; NEČAS, Tomáš; 2022. Qualitative and Nutritional Characteristics of Plum Cultivars Grown on Different Rootstocks. Horticulturae. 8(12), 1123. ISSN 2311-7524. https://doi.org/10.3390/horticulturae8121123
Q2
BADALÍKOVÁ, Barbora; BURG, Patrik; MAŠÁN, Vladimír; PRUDIL, Jakub; JOBBÁGY, Ján; ČÍŽKOVÁ, Alice; KOLOMAN, Krištof; VAŠINKA, Martin; 2022. Deep Placement of Compost into Vineyard Soil Affecting Physical Properties of Soils, Yield and Quality of Grapes. Sustainability. 14(13), 7823. ISSN 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su14137823
DIF, Guendouz; BELAOUNI, Hadj Ahmed; YEKKOUR, Amine; GOUDJAL, Yacine; DJEMOUAI, Nadjette; PEŇÁZOVÁ, Eliška; ČECHOVÁ, Jana; BERRAF-TEBBAL, Akila; EICHMEIER, Aleš; ZITOUNI, Abdelghani; 2022. Performance of halotolerant bacteria associated with Sahara-inhabiting halophytes Atriplex halimus L. and Lygeum spartum L. ameliorate tomato plant growth and tolerance to saline stress: from selective isolation to genomic analysis of potential determinants. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 38(1), 16. ISSN 0959-3993. https://doi.org/10.1007/s11274-021-03203-2
EICHMEIER, Aleš; DÍAZ-LOSADA, Emilia; HAKALOVÁ, Eliška; PEČENKA, Jakub; ŠTŮSKOVÁ, Kateřina; OJEDA, Sonia; GRAMAJE, David; 2022. Draft genome sequence of Phyllosticta ampelicida, the cause of grapevine black rot. Phytopathologia Mediterranea. 61(2), 279-282. ISSN 0031-9465. https://doi.org/10.36253/phyto-13516
EICHMEIER, Aleš; KISS, Tomáš; KOCANOVÁ, Mária; HAKALOVÁ, Eliška; ŠPETÍK, Milan; ČECHOVÁ, Jana; TICHY, Boris; 2022. Conserved MicroRNAs in Human Nasopharynx Tissue Samples from Swabs Are Differentially Expressed in Response to SARS-CoV-2. Genes. 13(2), 348. ISSN 2073-4425. https://doi.org/10.3390/genes13020348
GRAMAJE, David; EICHMEIER, Aleš; ŠPETÍK, Milan; CARBONE, María Julia; BUJANDA, Rebeca; VALLANCE, Jessica; REY, Patrice; 2022. Exploring the Temporal Dynamics of the Fungal Microbiome in Rootstocks, the Lesser-Known Half of the Grapevine Crop. Journal of Fungi. 8(5), 421. ISSN 2309-608X. https://doi.org/10.3390/jof8050421
GUARNACCIA, Vladimiro; KRAUS, Christian; MARKAKIS, Emmanouil; ALVES, Artur; ARMENGOL, Josep; EICHMEIER, Aleš; COMPANT, Stephane; GRAMAJE, David; 2022. Fungal trunk diseases of fruit trees in Europe: pathogens, spread and future directions. Phytopathologia Mediterranea. 61(3), 563-599. ISSN 0031-9465. https://doi.org/10.36253/phyto-14167
HAKALOVÁ, Eliška; ČECHOVÁ, Jana; TEKIELSKA, Dorota Anna; EICHMEIER, Aleš; POTHIER, Joël F.; 2022. Combined effect of thyme and clove phenolic compounds on Xanthomonas campestris pv. campestris and biocontrol of black rot disease on cabbage seeds. Frontiers in Microbiology. 13(28 October), 1007988. ISSN 1664-302X. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1007988
HOSNEDLOVÁ, Božena; KABANOV, Daniil; KEPINSKA, Marta; NARAYANAN, Vedha Hari B.; PARIKESI, Arli Aditya; FERNANDEZ, Carlos; BJØRKLUND, Geir; NGUYEN, Hoai Viet; FARID, Awais; SOCHOR, Jiří; PHOLOSI, Agnes; BAROŇ, Mojmír; JAKUBEK, Milan; KIZEK, René; 2022. Effect of Biosynthesized Silver Nanoparticles on Bacterial Biofilm Changes in S. aureus and E. coli. Nanomaterials. 12(13), 2183. ISSN 2079-4991. https://doi.org/10.3390/nano12132183
LICEK, Josef; BAROŇ, Mojmír; SOCHOR, Jiří; KUMŠTA, Michal; MLCEK, Jiri; 2022. Observation of Residues Content after Application of a Medium-Chain Fatty Acids Mixture at the End of Alcoholic Fermentation. Fermentation. 8(3), 105. ISSN 2311-5637. https://doi.org/10.3390/fermentation8030105
PROKEŠ, Kamil; BAROŇ, Mojmír; MLCEK, Jiri; JURIKOVA, Tunde; ADAMKOVA, Anna; ERCISLI, Sezai; SOCHOR, Jiří; 2022. The Influence of Traditional and Immobilized Yeast on the Amino-Acid Content of Sparkling Wine. Fermentation. 8(1), 36. ISSN 2311-5637. https://doi.org/10.3390/fermentation8010036
PRŮŠOVÁ, Božena; HUMAJ, Jakub; SOCHOR, Jiří; BAROŇ, Mojmír; 2022. Formation, Losses, Preservation and Recovery of Aroma Compounds in the Winemaking Process. Fermentation. 8(3), 93. ISSN 2311-5637. https://doi.org/10.3390/fermentation8030093
RACO, Milica; VAINIO, Eeva J.; SUTELA, Suvi; EICHMEIER, Aleš; HAKALOVÁ, Eliška; JUNG, Thomas; BOTELLA SÁNCHEZ, Leticia; 2022. High Diversity of Novel Viruses in the Tree Pathogen Phytophthora castaneae Revealed by High-Throughput Sequencing of Total and Small RNA. Frontiers in Microbiology. 13(16 June), 911474. ISSN 1664-302X. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.911474
RAGASOVÁ, Lucia; HAKALOVÁ, Eliška; FERBY, Vojtěch; ČECHOVÁ, Jana; KLAPCOVÁ, Gabriela; POKLUDA, Robert; 2022. Effect of Plant Growth Promoting Microorganisms on Pepper Plants Infected with Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Diversity. 14(8), 635. ISSN 1424-2818. https://doi.org/10.3390/d14080635
ŘIHÁK, Zdeněk; PRŮŠOVÁ, Božena; KUMŠTA, Michal; BAROŇ, Mojmír; 2022. Effect of Must Hyperoxygenation on Sensory Expression and Chemical Composition of the Resulting Wines. Molecules. 27(1), 235. ISSN 1420-3049. https://doi.org/10.3390/molecules27010235
ŘIHÁK, Zdeněk; PRŮŠOVÁ, Božena; PROKEŠ, Kamil; BAROŇ, Mojmír; 2022. The Effect of Different Fining Treatments on Phenolic and Aroma Composition of Grape Musts and Wines. Fermentation. 8(12), 737. ISSN 2311-5637. https://doi.org/10.3390/fermentation8120737
SALVATORE, Maria Michela; DI LELIO, Ilaria; DELLAGRECA, Marina; NICOLETTI, Rosario; SALVATORE, Francesco; RUSSO, Elia; VOLPE, Gennaro; BECCHIMANZI, Andrea; MAHAMEDI, Alla Eddine; BERRAF-TEBBAL, Akila; ANDOLFI, Anna; 2022. Secondary Metabolites, including a New 5,6-Dihydropyran-2-One, Produced by the Fungus Diplodia corticola. Aphicidal Activity of the Main Metabolite, Sphaeropsidin A. Molecules. 27(7), 2327. ISSN 1420-3049. https://doi.org/10.3390/molecules27072327
SEDLAR, Aleksandar; GVOZDENAC, Sonja; PEJOVIĆ, Momčilo; VIŠACKI, Vladimir; TURAN, Jan; TANASKOVIĆ, Snežana; BURG, Patrik; VASIĆ, Filip; 2022. The Influence of Wetting Agent and Type of Nozzle on Copper Hydroxide Deposit on Sugar Beet Leaves (Beta vulgaris L.). Applied Sciences. 12(6), 2911. ISSN 2076-3417. https://doi.org/10.3390/app12062911
ŠPETÍK, Milan; BALÍK, Josef; HÍC, Pavel; HAKALOVÁ, Eliška; ŠTŮSKOVÁ, Kateřina; FREJLICHOVÁ, Lucie; TŘÍSKA, Jan; EICHMEIER, Aleš; 2022. Lignans Extract from Knotwood of Norway Spruce-A Possible New Weapon against GTDs. Journal of Fungi. 8(4), 357. ISSN 2309-608X. https://doi.org/10.3390/jof8040357
2021
Q1
AAZAMI, Mohammad A.; ASGHARI-ARUQ, Majid; HASSANPOURAGHDAM, Mohammad B.; ERCISLI, Sezai; BAROŇ, Mojmír; SOCHOR, Jiří; 2021. Low Temperature Stress Mediates the Antioxidants Pool and Chlorophyll Fluorescence in Vitis vinifera L. Cultivars. Plants. 10(9), 1877. ISSN 2223-7747. 
AIGOUN-MOUHOUS, Wassila; MAHAMEDI, Alla Eddine; LEÓN, Maela; CHAOUIA, Cherifa; ZITOUNI, Abdelghani; BARÁNKOVÁ, Kateřina; EICHMEIER, Aleš; ARMENGOL, Josep; GRAMAJE, David; BERRAF-TEBBAL, Akila; 2021. Cadophora sabaouae sp. nov. and Phaeoacremonium Species Associated with Petri Disease on Grapevine Propagation Material and Young Grapevines in Algeria. Plant Disease. 105(11), 3657-3668. ISSN 0191-2917. 
CARBONE, María Julia; ALANIZ, Sandra; MONDINO, Pedro; GELABERT, Matías; EICHMEIER, Aleš; TEKIELSKA, Dorota Anna; BUJANDA, Rebeca; GRAMAJE, David; 2021. Drought Influences Fungal Community Dynamics in the Grapevine Rhizosphere and Root Microbiome. Journal of Fungi. 7(9), 686. ISSN 2309-608X. 
CROUS, P. W.; LE FLOCH, G.; HUBKA, V.; BERRAF-TEBBAL, Akila; EICHMEIER, Aleš; KUBÁTOVÁ, A.; ŠPETÍK, Milan; OSTRÝ, V.; PEČENKA, Jakub; WEILL, A.; 2021. Fungal Planet description sheets: 1182-1283. Persoonia. 46(June), 313-528. ISSN 0031-5850. 
CROUS, P. W.; ANGELINI, C.; ANTONIN, V.; BERRAF-TEBBAL, Akila; COWAN, D. A.; EICHMEIER, Aleš; GLÄSSNEROVÁ, K.; GROENEWALD, J. Z.; HAELEWATERS, D.; HUBKA, V.; KOUKOL, O.; MAGGS-KOELLING, G.; ŠPETÍK, Milan; ŠTŮSKOVÁ, Kateřina; ZHAO, L.; 2021. Fungal Planet description sheets: 1284-1382. Persoonia. 47(December), 178-374. ISSN 0031-5850. 
DADÁKOVÁ, Kateřina; JURASOVÁ, Lenka; KAŠPAROVSKÝ, Tomáš; PRŮŠOVÁ, Božena; BAROŇ, Mojmír; SOCHOR, Jiří; 2021. Origin of Wine Lignans. Plant Foods for Human Nutrition. 76(4), 472-477. ISSN 0921-9668. 
EBRAHIMZADEH, Asghar; ESMAEILI, Maryam; HASSANPOUR, Hamid; HASSANPOURAGHDAM, Mohammad Bagher; ERCISLI, Sezai; BOZHUYUK, Mehmet Ramazan; DOKOUPIL, Libor; MLCEK, Jiri; 2021. Quality Attributes of Chitosan-Coated Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Fruits under Different Storage Temperatures. Horticulturae. 7(12), 540. ISSN 2311-7524. 
HÍC, Pavel; HORÁK, Miroslav; BALÍK, Josef; MARTINÁK, Krištof; 2021. Assessment of Spirit Aging on Different Kinds of Wooden Fragments. Wood Science and Technology. 55(1), 257-270. ISSN 0043-7719. 
HORÁK, Miroslav; HÍC, Pavel; BALÍK, Josef; KOŽÍŠKOVÁ, Jarmila; 2021. Arsenic as a contaminant of struvite when recovering phosphorus from phosphogypsum wastewater. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 129(December), 91-96. ISSN 1876-1070. 
JEZDINSKÁ SLEZÁK, Katalin Angéla; JEZDINSKÝ, Aleš; VACHŮN, Miroslav; SOTOLÁŘOVÁ, Oldřiška; POKLUDA, Robert; UHER, Jiří; 2021. Monitoring the green vegetation period of two narcissus taxa by non-destructive analysis of selected physiological and morphological properties. Horticulturae. 7(12), 585. ISSN 2311-7524. 
JURÍKOVÁ, Tünde; MLČEK, Jiří; BALLA, Štefan; ONDRÁŠOVÁ, Monika; DOKOUPIL, Libor; SOCHOR, Jiří; ĎURIŠOVÁ, L’uba; ELIÁŠ JR., Pavol; ADÁMKOVÁ, Anna; BAROŇ, Mojmír; ERCISLI, Sezai; 2021. The Elucidation of Total Polyphenols, Individual Phenolic Compounds, Antioxidant Activity of Three Underutilized Fruit Species-Black Crowberry, Honeyberry, European Cranberry with Their Accumulation. Agronomy. 11(1), 73. ISSN 2073-4395. 
KAKOULIDOU, Ioanna, BARÁNEK, Miroslav, MAURY, Stephane a kol. Epigenetics for Crop Improvement in Times of Global Change. Biology. 2021. 10, 8, ISSN 2079-7737. 
KISS, Tomáš; KOCANOVÁ, Mária; VAVŘINÍK, Aleš; TEKIELSKA, Dorota Anna; PEČENKA, Jakub; HAKALOVÁ, Eliška; ŠPETÍK, Milan; ŠTŮSKOVÁ, Kateřina; MAHAMEDI, Alla Eddine; BARÁNEK, Miroslav; BERRAF-TEBBAL, Akila; ČECHOVÁ, Jana; EICHMEIER, Aleš; 2021. Incidence of GLMD-Like Symptoms on Grapevines Naturally Infected by Grapevine Pinot gris virus, Boron Content and Gene Expression Analysis of Boron Metabolism Genes. Agronomy. 11(6), 1020. ISSN 2073-4395. 
 KUPE, Muhammed; KARATAS, Neva; UNAL, Mehmet Settar; ERCISLI, Sezai; BAROŇ, Mojmír; SOCHOR, Jiří; 2021. Nutraceutical and Functional Properties of Peel, Pulp, and Seed Extracts of Six ‚Köhnü‘ Grape Clones. Horticulturae. 7(10), 346. ISSN 2311-7524. 
KUPE, Muhammed; KARATAS, Neva; UNAL, Mehmet Settar; ERCISLI, Sezai; BAROŇ, Mojmír; SOCHOR, Jiří; 2021. Phenolic Composition and Antioxidant Activity of Peel, Pulp and Seed Extracts of Different Clones of the Turkish Grape Cultivar ‚Karaerik‘. Plants. 10(10), 2154. ISSN 2223-7747. 
KUPE, Muhammed; SAYINCI, Bahadır; DEMIR, Bunyamin; ERCISLI, Sezai; BAROŇ, Mojmír; SOCHOR, Jiří; 2021. Morphological characteristics of grapevine cultivars and closed contour analysis with elliptic fourier descriptors. Plants. 10(7), 1350. ISSN 2223-7747. 
KUPE, Muhammed; SAYINCI, Bahadır; DEMIR, Bunyamin; ERCISLI, Sezai; ASLAN Kürşat Alp; GUNDESLI Muhammet Ali; BAROŇ, Mojmír; SOCHOR, Jiří. 2021. Multivariate Analysis Approaches for Dimension and Shape Discrimination of Vitis vinifera Varieties. Plants. 10, 8, ISSN 2223-7747. 
MLADENOV, Velimir; FOTOPOULOS, Vasileios; KAISERLI, Eirini; KARALIJA, Erna; MAURY, Stephane; BARÁNEK, Miroslav; SEGAL, Naama; TESTILLANO, Pilar S.; VASSILEVA, Valya; PINTO, Glória; NAGEL, Manuela; HOENICKA, Hans; MILADINOVIĆ, Dragana; GALLUSCI, Philippe; VERGATA, Chiara; KAPAZOGLOU, Aliki; ABRAHAM, Eleni; TANI, Eleni; GERAKARI, Maria; SARRI, Efi; AVRAMIDOU, Evaggelia; GAŠPAROVIĆ, Mateo; MARTINELLI, Federico; 2021. Deciphering the epigenetic alphabet involved in transgenerational stress memory in crops. International Journal of Molecular Sciences. 22(13), 7118. ISSN 1661-6596. 
MLCEK, Jiri; PLASKOVA, Anna; JURIKOVA, Tunde; SOCHOR, Jiří; BAROŇ, Mojmír; ERCISLI, Sezai; 2021. Chemical, Nutritional and Sensory Characteristics of Six Ornamental Edible Flowers Species. Foods. 10(9), 2053. ISSN 2304-8158. 
RAGASOVÁ, Lucia; KOPTA, Tomáš; WINKLER, Jan; ŠEFROVÁ, Hana; POKLUDA, Robert; 2021. The Effect of the Proportion of Adjacent Non-Crop Vegetation on Plant and Invertebrate Diversity in the Vineyards of the South Moravian Region. Agronomy. 11(6), 1073. ISSN 2073-4395. 
SALEEM, Sana; BYTEŠNÍKOVÁ, Zuzana; RICHTERA, Lukáš; POKLUDA, Robert; 2021. The Effects of Serendipita indica and Guanidine-Modified Nanomaterial on Growth and Development of Cabbage Seedlings and Black Spot Infestation. Agriculture. 11(12), 1295. ISSN 2077-0472. 
TŘÍSKA, Jan; BALÍK, Josef; HOUŠKA, Milan; NOVOTNÁ, Pavla; MAGNER, Martin; VRCHOTOVÁ, Naděžda; HÍC, Pavel; JÍLEK, Ladislav; THOROVÁ, Kateřina; ŠNURKOVIČ, Petr; SOURAL, Ivo; 2021. Factors Influencing Sulforaphane Content in Broccoli Sprouts and Subsequent Sulforaphane Extraction. Foods. 10(8), 1927. ISSN 2304-8158. 
Q2
ARKAM, Mounia; ALVES, Artur; LOPES, Anabela; ČECHOVÁ, Jana; POKLUDA, Robert; EICHMEIER, Aleš; ZITOUNI, Abdelghani; MAHAMEDI, Alla Eddine; BERRAF-TEBBAL, Akila; 2021. Diversity of Botryosphaeriaceae causing grapevine trunk diseases and their spatial distribution under different climatic conditions in Algeria. European Journal of Plant Pathology. 161(4), 933-952. ISSN 0929-1873. 
BARÁNEK, Miroslav; KOVÁČOVÁ, Viera; GAZDÍK, Filip; ŠPETÍK, Milan; EICHMEIER, Aleš; PUŁAWSKA, Joanna; BARÁNKOVÁ, Kateřina; 2021. Epigenetic Modulating Chemicals Significantly Affect the Virulence and Genetic Characteristics of the Bacterial Plant Pathogen Xanthomonas campestris pv. campestris. Genes. 12(6), 804. ISSN 2073-4425. 
CAVUSOGLU, Seyda; YILMAZ, Nurettin; ISLEK, Firat; TEKIN, Onur; SAGBAS, Halil Ibrahim; ERCISLI, Sezai; RAMPÁČKOVÁ, Eliška; NEČAS, Tomáš; 2021. Effect of Methyl Jasmonate, Cytokinin, and Lavender Oil on Antioxidant Enzyme System of Apricot Fruit (Prunus armeniaca L.). Sustainability. 13(15), 8565. ISSN 2071-1050. 
GAZDÍK, Filip; MAGNÚS, Samuel; ROBERTS, Steven J.; BARANSKI, Rafal; ČECHOVÁ, Jana; POKLUDA, Robert; EICHMEIER, Aleš; GRZEBELUS, Dariusz; BARÁNEK, Miroslav; 2021. Persistence of Xanthomonas campestris pv. campestris in Field Soil in Central Europe. Microorganisms. 9(3), 591. ISSN 2076-2607. 
GOLIÁŠ, Jan; BALÍK, Josef; LÉTAL, Jiří; 2021. Identification of volatiles formed in Asian pear cultivars subjected to short-term storage using multinomial logistic regression. Journal of Food Composition and Analysis. 97(April), 103793. ISSN 0889-1575. 
GÖTTINGEROVÁ, Martina; KUMŠTA, Michal; RAMPÁČKOVÁ, Eliška; KISS, Tomáš; NEČAS, Tomáš; 2021. Analysis of Phenolic Compounds and Some Important Analytical Properties in Selected Apricot Genotypes. HortScience. 56(11), 1446-1452. ISSN 0018-5345. 
GUNEY, Murat; KAFKAS, Salih; KELES, Hakan; ZARIFIKHOSROSHAHI, Mozhgan; GUNDESLI, Muhammet Ali; ERCISLI, Sezai; NEČAS, Tomáš; BUJDOSO, Geza; 2021. Genetic Diversity among Some Walnut (Juglans regia L.) Genotypes by SSR Markers. Sustainability. 13(12), 6830. ISSN 2071-1050. 
HORÁK, Miroslav; BALÍK, Josef; BIENIASZ, Monika; 2021. Effect of Leaf Area Size on the Main Composition in Grape Must of Three Varieties of Vitis vinifera L. in an Organic Vineyard. Sustainability. 13(23), 13298. ISSN 2071-1050. 
JOBBÁGY, Ján; DOČKALÍK, Martin; KRIŠTOF, Koloman; BURG, Patrik; 2021. Mechanized Grape Harvest Efficiency. Applied Sciences. 11(10), 4621. ISSN 2076-3417. 
KARATAS, Neva; ERCISLI, Sezai; BOZHUYUK, Mehmet Ramazan; CAKIR, Ozlem; NEČAS, Tomáš; ONDRÁŠEK, Ivo; 2021. Seed-Propagated Summer Apples: Great Morphological and Biochemical Diversity. Sustainability. 13(15), 8359. ISSN 2071-1050. 
KUPE, Muhammed; ERCISLI, Sezai; BAROŇ, Mojmír; SOCHOR, Jiří; 2021. Sustainable Viticulture on Traditional ‚Baran‘ Training System in Eastern Turkey. Sustainability. 13(18), 10236. ISSN 2071-1050. 
MÁCHA, Hynek; MAREŠOVÁ, Helena; JUŘÍKOVÁ, Tereza; ŠVECOVÁ, Magdaléna; BENADA, Oldřich; ŠKRÍBA, Anton; BARÁNEK, Miroslav; NOVOTNÝ, Čeněk; PALYZOVÁ, Andrea; 2021. Killing effect of Bacillus velezensis FZB42 on a Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) strain newly isolated from cabbage Brassica oleracea convar. capitata (l.): A metabolomic study. Microorganisms. 9(7), 1410. ISSN 2076-2607. 
MRÁZOVÁ, Martina; RAMPÁČKOVÁ, Eliška; ŠNURKOVIČ, Petr; ONDRÁŠEK, Ivo; NEČAS, Tomáš; ERCISLI, Sezai; 2021. Determination of Selected Beneficial Substances in Peach Fruits. Sustainability. 13(24), 14028. ISSN 2071-1050. 
POKLUDA, Robert; RAGASOVÁ, Lucia; JURICA, Miloš; KALISZ, Andrzej; KOMOROWSKA, Monika; NIEMIEC, Marcin; SEKARA, Agnieszka; 2021. Effects of growth promoting microorganisms on tomato seedlings growing in different media conditions. PLoS One. 16(11), e0259380. ISSN 1932-6203. 
MAŠÁN, Vladimír; MATWIJCZUK, Arkadiusz P.; NIEMCZYNOWICZ, Agnieszka; KYCIA, Radosław A.; KARCZ, Dariusz; GŁADYSZEWSKA, Bożena; ŚLUSARCZYK, Lidia; BURG, Patrik; 2021. Chemometric approach to characterization of the selected grape seed oils based on their fatty acids composition and FTIR spectroscopy. Scientific Reports. 11(28 September), 19256. ISSN 2045-2322. 
POSPÍŠILOVÁ, Lubica; UHLÍK, Peter; MENŠÍK, Ladislav; HLISNIKOVSKÝ, Lukáš; EICHMEIER, Aleš; HORÁKOVÁ, Eva; VLČEK, Vítězslav; 2021. Clay mineralogical composition and chemical properties of Haplic Luvisol developed on loess in the protected landscape area Litovelské Pomoraví. European Journal of Soil Science. 72(3), 1128-1142. ISSN 1351-0754. 
RAMPÁČKOVÁ, Eliška; GÖTTINGEROVÁ, Martina; GÁLA, Pavel; KISS, Tomáš; ERCIŞLI, Sezai; NEČAS, Tomáš; 2021. Evaluation of Protein and Antioxidant Content in Apricot Kernels as a Sustainable Additional Source of Nutrition. Sustainability. 13(9), 4742. ISSN 2071-1050. 
SOCHOROVÁ, Lenka; BAROŇ, Mojmír; DADAKOVA, Katerina; KASPAROVSKY, Tomas; SOCHOR, Jiří; 2021. Health Beneficial Properties of Grapevine Seed Extract and Its Influence on Selected Biochemical Markers in the Blood, Liver and Kidneys of Rattus norvegicus. Molecules. 26(7), 2099. ISSN 1420-3049. 
STŘEDOVÁ, Hana; CHUCHMA, Filip; ROŽNOVSKÝ, Jaroslav; STŘEDA, Tomáš; 2021. Local Climate Zones, Land Surface Temperature and Air Temperature Interactions: Case Study of Hradec Králové, the Czech Republic. ISPRS International Journal of Geo-Information. 10(10), 704. ISSN 2220-9964. 
2020
1. decil
HOSNEDLOVÁ, Božena; SOCHOR, Jiří; BAROŇ, Mojmír; BJORKLUND, Geir; KIZEK, Rene; 2020. Application of nanotechnology based-biosensors in analysis of wine compounds and control of wine quality and safety: A critical review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 60(19), 3271-3289. ISSN 1040-8398. 
MAGNÚS SAMUEL, GAZDÍK FILIP, ANJUM Naser A., KADLECOVÁ ELIŠKA, LACKOVÁ ZUZANA, CERNEI Natalia, BRTNICKÝ Martin, KYNICKÝ Jindřich, KLEJDUS Bořivoj, NEČAS Tomáš, ZÍTKA Ondřej. Assessment of Antioxidants in Selected Plant Rootstocks. Antioxidants. 2020. sv. 9, č. 3, ISSN 2076-3921.
Q1
ADAMEK Martin, ADAMKOVA Anna, MLCEK Jiri, VOJACKOVA Klara, FAMERA Oldrich, BURAN Martin, HLOBILOVA Veronika, BUCKOVA Martina, BAROŇ Mojmír, SOCHOR Jiří. Sensor systems for detecting dough properties fortified with grape pomace and mealworm powders. Sensors. 2020, 20(12). 3569. ISSN 1424-8220. 
BERK Selma Kuru, TAS Akgul, ORMAN Erdal, GUNDOGDU Muttalip, NEČAS Tomáš, ONDRÁŠEK Ivo, KARATAS Neva, ERCISLI Sezai. Agro-morphological and biochemical characterization of wild plum genotypes grown in western black sea region of Turkey. Agronomy. 2020. 10(11), 1-19. ISSN 2073-4395.
CEHULA Marcela, MLČEK Jiří, JURÍKOVÁ Tünde, ŽIAROVSKÁ Jana, PAULEN Oleg, DOKOUPIL Libor, ADÁMKOVÁ Anna, BABOSOVA Ramona. Assessment of Genetic Diversity of Edible Honeysuckle Monitored through RAPD in Relative to Bioactive Substances. Agronomy. 2020, 10(6), 868. ISSN 2073-4395. 
CROUS Pedro W., HUBKA V., BERRAF-TEBBAL Akila, ČMOKOVÁ A., EICHMEIER Aleš, HAMAL P., KOLAŘÍK M., KUBÁTOVÁ Alena, KUČEROVÁ Irena, ŠPETÍK Milan, SOCHOR M., SOCHOROVÁ Z. Fungal Planet description sheets: 1042-1111. Persoonia. 2020, 44(July), 301-459. ISSN 0031-5850. 
CROUS Pedro W., ŠEVČÍKOVÁ Hana, ANTONÍN Vladimír, BERRAF-TEBBAL Akila, EICHMEIER Aleš, SLOVÁK Marek, ŠPETÍK Milan a kol. Fungal Planet description sheets: 1112-1181. Persoonia. 2020. 45(December), 251–409. ISSN 0031-5850.
EICHMEIER Aleš, PEČENKA Jakub, ŠPETÍK Milan, NEČAS Tomáš, ONDRÁŠEK Ivo, ARMENGOL J., LÉON M., BERLANAS C., GRAMAJE D. Fungal trunk pathogens associated with juglans regia in the Czech Republic. Plant disease: an international journal of applied plant pathology. 2020. sv. 104, č. 3, s. 761–771. ISSN 0191-2917.
EICHMEIER Aleš, PEŇÁZOVÁ Eliška, NEBISH Anna. First report of Grapevine Pinot gris virus on grapevines in Armenia. Plant disease: an international journal of applied plant pathology. 2020. sv. 104, č. 3, s. 1000. ISSN 0191-2917.
JURKOW, Rita; POKLUDA, Robert; SȨKARA, Agnieszka; KALISZ, Andrzej; Impact of foliar application of some metal nanoparticles on antioxidant system in oakleaf lettuce seedlings. BMC Plant Biology. 2020, 20(23 June), 290. ISSN 1471-2229. 
JURKOW, Rita; SĘKARA, Agnieszka; POKLUDA, Robert; SMOLEŃ, Sylwester; KALISZ, Andrzej; Biochemical response of oakleaf lettuce seedlings to different concentrations of some metal(oid) oxide nanoparticles. Agronomy. 2020, 10(7), 997. ISSN 2073-4395. 
KOPTA Tomáš, SEKARA Agnieszka, POKLUDA Robert, FERBY Vojtěch, CARUSO Gianluca. Screening of Chilli Pepper Genotypes as a Source of Capsaicinoids and Antioxidants under Conditions of Simulated Drought Stress. Plants. 2020. sv. 9, č. 3, ISSN 2223-7747.
PEČENKA Jakub,  KOCANOVÁ Mária, BARÁNEK Miroslav, GAZDÍK Filip, RAGASOVÁ Lucia, PEŇÁZOVÁ Eliška, ČECHOVÁ Jana, BERAN Pavel, EICHMEIER Aleš. Species-specific PCR primers for the detection of poorly distinguishable Xanthomonas euvesicatoria. Crop protection. 2020. sv. 127, č. January, ISSN 0261-2194.
PETROVIĆ Bojana, SȨKARA Agnieszka, POKLUDA Robert. Biofertilizers Enhance Quality of Onion. Agronomy. 2020. sv. 10, č. 12, ISSN 2073-4395.
RAGASOVÁ Lucia, PEŇÁZOVÁ Eliška, GAZDÍK Filip, PEČENKA Jakub,  ČECHOVÁ Jana, POKLUDA Robert BARÁNEK Miroslav, GRZEBELUS Dariusz, EICHMEIER Aleš. The change of bacterial spectrum after storage of X. Campestris pv. Campestris Inoculated Cabbage Heads (Brassica oleracea var. Capitata L.). Agronomy. 2020. sv. 10, č. 3, ISSN 2073-4395.
SAGBAS Halil Ibrahim, ILHAN Gulce, ZITOUNI Hafida, AKBAR ANJUM Muhammad, HANINE Hafida, NEČAS Tomáš, ONDRÁŠEK Ivo, ERCISLI Sezai. Morphological and Biochemical Characterization of Diverse Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) Genotypes from Northern Turkey. Agronomy. 2020. 10(10), 1–15. ISSN 2073-4395.
SLEZÁK, Katalin Angéla; MAZUR, Justyna; JEZDINSKÝ, Aleš; KAPCZYŃSKA, Anna; Bulb size interacts with lifting term in determining the quality of Narcissus Poeticus L. propagation material. Agronomy. 2020, 10(7), 975. ISSN 2073-4395. 
ŠLOSÁR Miroslav, KOPTA Tomáš, HEGEDÜS Ondrej, HEGEDÜSOVÁ Alžběta, MEZEYOVÁ Ivana, TIMORACKÁ Mária, MEZEY Ján. Yield parameters, antioxidant activity, polyphenol and total soluble solids content of beetroot cultivars with different flesh colours. Folia Horticulturae. 2020. 32(2), 351–362. ISSN 0867-1761.
Q2
BERRAF-TEBBAL Akila, MAHAMEDI Alla Eddine, AIGOUN-MOUHOUS Wassila, ŠPETÍK Milan, ČECHOVÁ Jana, POKLUDA Robert, BARÁNEK Miroslav, EICHMEIER Aleš, ALVES Artur. Lasiodiplodia mitidjana sp. nov. And other Botryosphaeriaceae species causing branch canker and dieback of Citrus sinensis in Algeria. PLoS One. 2020. sv. 15, č. 5, e0232448. ISSN 1932-6203. 
DEL PILAR MARTÍNEZ DIZ María, EICHMEIER Aleš, ŠPETÍK Milan, BUJANDA Rebeca, DÍAZ FERNÁNDEZ Angela, DÍAZ LOSADA Emilia, GRAMAJE David. Grapevine pruning time affects natural wound colonization by wood-invading fungi. Fungal Ecology. 2020. 48(December), ISSN 1754-5048.
EICHMEIER Aleš, PEŇÁZOVÁ Eliška, ČECHOVÁ Jana, BERRAF-TEBBAL Akila. Survey and diversity of grapevine pinot gris virus in algeria and comprehensive high-throughput small rna sequencing analysis of two isolates from vitis vinifera cv. Sabel revealing high viral diversity. Genes. 2020. 11(9), ISSN 2073-4425.
HOSNEDLOVÁ Božena, VSETICKOVA Michaela, STANKOVA Martina, UHLIROVA Dagmar, RUTTKAY-NEDECKÝ Branislav, OFOMAJA Augustine, FERNANDEZ Carlos, KEPINSKA Marta, BAROŇ Mojmír, NGOC Bach Duong, NGUYEN Hoai Viet, THU Ha Pham Thi, SOCHOR Jiří, KIZEK René. Study of Physico-Chemical Changes of CdTe QDsafter Their Exposure to Environmental Conditions. Nanomaterials. 2020. sv. 10, č. 5, s. 865. ISSN 2079-4991. 
JAĆIMOVIĆ Vučeta, BOŽOVIĆ Djina, ERCISLI Sezai, BOSANČIĆ Borut, NEČAS Tomáš. Sustainable Cornelian Cherry Production in Montenegro: Importance of Local Genetic Resources. Sustainability. 2020. 12(20), 1-16. ISSN 2071-1050.
LICEK Josef, BAROŇ Mojmír, SOCHOR Jiří. Comparison of MCFA and Other Methods of Terminating Alcohol Fermentation and Their Influence on the Content of Carbonyl Compounds in Win. Molecules. 2020. 25(23), ISSN 1420-3049.
MAHAMEDI Alla Eddine, PHILLIPS Alan J L., LOPES Anabela, DJELLID Youssef, ARKAM Mounia, EICHMEIER Aleš, ZITOUNI Abdelghani, ALVES Artur, BERRAF-TEBBAL Akila. Diversity, distribution and host association of Botryosphaeriaceae species causing oak decline across different forest ecosystems in Algeria. European journal of plant pathology. 2020.158(3), 745-765. ISSN 0929-1873
NEČAS Tomáš, WOLF Jan, KISS, Tomáš, GÖTTINGEROVÁ Martina, ONDRÁŠEK, Ivo, VENUTA Rostislav, LAŇAR Luděk, LETOCHA Tomáš. Improving the quality of nursery apple and pear trees with the use of different plant growth regulators. European journal of horticultural science. 2020. sv. 85, č. 6, s. 430-438. ISSN 1611-4426.
PEŇÁZOVÁ Eliška, DVOŘÁK Miloň, RAGASOVÁ Lucia, KISS Tomáš, PEČENKA Jakub, ČECHOVÁ Jana, EICHMEIER Aleš. Multiplex real-time PCR for the detection of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tomato and pathogenic Xanthomonas species on tomato plants. PLoS One. 2020. 15(1), ISSN 1932-6203.
SOCHOROVÁ Lena, PRŮŠOVÁ Božena, JURÍKOVÁ Tünde, MLČEK Jiří, ADÁMKOVÁ Anna, BAROŇ Mojmír, SOCHOR Jiří. The Study of Antioxidant Components in Grape Seeds. Molecules. 2020. 25(16), ISSN 1420-3049.
SOCHOROVÁ Lenka, PRŮŠOVÁ Božena, CEBOVA Martina, JURÍKOVÁ Tünde, MLČEK Jiří, ADÁMKOVÁ Anna, NEDOMOVÁ Šárka, BAROŇ Mojmír, SOCHOR Jiří. Health Effects of Grape Seed and Skin Extracts and Their Influence on Biochemical Markers. Molecules. 2020. 25(22), ISSN 1420-3049.
ŠAFÁŘOVÁ Dana, ŠEVČÍKOVÁ Veronika, NEUMANOVÁ Kateřina, SUCHÁ, Jana, NEČAS Tomáš, NAVRÁTIL Milan. Molecular characterisation of little cherry virus 1 infecting apricots in the Czech Republic. European journal of plant pathology. 2020. 158(1), 83-97. ISSN 0929-1873. 
2019
1. decil
EICHMEIER Aleš, KISS Tomáš, NEČAS Tomáš, PEŇÁZOVÁ Eliška, TEKIELSKA Dorota, BOHUNICKA Marketa, VALENTOVA Lucie, CMEJLA Radek, MORAIS Daniel, BALDRIAN Petr.  High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by „Candidatus Phytoplasma prunorum“. Microbial Ecology. 2019. sv. 77, č. 3, s. 664–675. ISSN 0095-3628.
SOURAL Ivo, VRCHOTOVÁ Naděžda, TŘÍSKA Jan, BALÍK Josef. Changes in the Grape Cane Stilbene Content under Various Conditions of Storage. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2019. sv. 7, č. 24, s. 19584–19590. ISSN 2168-0485.
HOSNEDLOVA Bozena, SOCHOR Jiri, BARON Mojmir, BJØRKLUND G., KIZEK Rene. Application of nanotechnology based-biosensors in analysis of wine compounds and control of wine quality and safety: A critical review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2019. s. 1–19. ISSN 1549-7852.
Q1
AIGOUN-MOUHOUS Wassila, ELENA Georgina, CABRAL Ana, LEÓN Maela, SABAOU Nasserdine, ARMENGOL Josep, CHAOUIA Cherifa, MAHAMEDI Alla Eddine, BERRAF-TEBBAL Akila.  Characterization and pathogenicity of Cylindrocarpon-like asexual morphs associated with black foot disease in Algerian grapevine nurseries, with the description of Pleiocarpon algeriense sp. nov. European journal of plant pathology. 2019. sv. 154, č. 4, s. 887–901. ISSN 0929-1873,
ČÍŽKOVÁ Jana, ERBANOVÁ M., SOCHOR Jiří, JINDROVÁ Andrea, STRNADOVÁ Kristyna, HORÁK Vratislav. Relationship between haematological profile and progression or spontaneous regression of melanoma in the Melanoma-bearing Libechov Minipigs. The Veterinary Journal. 2019. sv. 249, č. July, s. 1–9. ISSN 1090-0233.
DEL PILAR MARTÍNEZ-DIZ María, ANDRÉS-SODUPE Marcos, BUJANDA Rebeca, DÍAZ-LOSADA Emilia, EICHMEIER Aleš, GRAMAJE David. Soil-Plant Compartments Affect Fungal Microbiome Diversity and Composition in Grapevine. Fungal Ecology. 2019. sv. 41, č. October, s. 234–244. ISSN 1754-5048.
EICHMEIER Aleš, PEŇÁZOVÁ Eliška, POKLUDA Robert, VICENTE Joana G. Detection of Xanthomonas campestris pv. campestris through a real-time PCR assay targeting the Zur gene and comparison with detection targeting the hrpF gene. European journal of plant pathology. 2019. sv. 155, č. 3, s. 891–902. ISSN 0929-1873.
HORÁK Miroslav, ŠNURKOVIČ Petr, ONDRÁŠEK Ivo, BALÍK Josef, SRILAONG Varid. Comparison of some physico-chemical parameters of kiwiberry (Actinidia arguta) cultivars from a cold climate. Folia Horticulturae. 2019. sv. 31, č. 2, s. 375–383. ISSN 0867-1761.
KOPTA Tomáš, ŠLOSÁR Miroslav, ANDREJIOVÁ Alena, JURICA Miloš, POKLUDA Robert. The influence of genotype and season on the biological potential of chilli pepper cultivars. Folia Horticulturae. 2019. sv. 31, č. 2, s. 365–374. ISSN 0867-1761.
PETROVIĆ Bojana, KOPTA Tomáš, POKLUDA Robert. Effect of biofertilizers on yield and morphological parameters of onion cultivars. Folia Horticulturae. 2019. sv. 31, č. 1, s. 51–59. ISSN 0867-1761.
RAGASOVÁ Lucia, KOPTA Tomáš, WINKLER Jan, POKLUDA Robert. The Current Stage of Greening Vegetation in Selected Wine-Regions of South Moravian Region (Czech Republic). Agronomy. 2019. sv. 9, č. 9, ISSN 2073-4395.
SEHNAL Karel, HOSNEDLOVÁ Božena, DOČEKALOVÁ Michaela, STAŇKOVÁ Martina, UHLÍŘOVÁ Dagmar, TÓTHOVÁ Zuzana, KEPINSKA Marta, MILNEROWICZ Halina, FERNANDEZ Carlos, RUTTKAY-NEDECKÝ Branislav, NGUYEN Hoai Viet, OFOMAJA Augustine, SOCHOR Jiří, KIZEK René. An assessment of the effect of green synthesized silver nanoparticles using sage leaves (Salvia officinalis l.) on germinated plants of maize (zea mays l.). Nanomaterials. 2019. sv. 9, č. 11, ISSN 2079-4991.
Q2
EICHMEIER Aleš, KISS Tomáš, PEŇÁZOVÁ Eliška, PEČENKA Jakub, BERRAF-TEBBAL Akila, BARÁNEK Miroslav, POKLUDA Robert, ČECHOVÁ Jana, GRAMAJE David, GRZEBELUS Dariusz. MicroRNAs in Vitis vinifera cv. Chardonnay Are Differentially Expressed in Response to Diaporthe Species. Genes. 2019. sv. 10, č. 11, ISSN 2073-4425.
KALISZ Andrzej, SȨKARA Agnieszka, POKLUDA Robert, JEZDINSKÝ Aleš, NEUGEBAUEROVÁ Jarmila, SLEZÁK Katalin Angéla, KUNICKI Edward. Sequential response of sage antioxidant metabolism to chilling treatment. Molecules. 2019. sv. 24, č. 22, ISSN 1420-3049.
SZCZAŁBA M., KOPTA Tomáš, GAZSTOŁ M., SEZKARA A. Comprehensive insight into arbuscular mycorrhizal fungi, Trichoderma spp. and plant multilevel interactions with emphasis on biostimulation of horticultural crops. Journal of Applied Microbiology. 2019. sv. 127, č. 3, s. 630–647. ISSN 1364-5072.
2018
BARÁNEK Miroslav, ARMENGOL Josep, HOLLEINOVÁ Věra, PEČENKA Jakub, CALZARANO Francesco, PEŇÁZOVÁ Eliška, VACHŮN Miroslav, EICHMEIER Aleš. Incidence of symptoms and fungal pathogens associated with grapevine trunk diseases in Czech vineyards: first example from a north-eastern European grape-growing region. Phytopathologia Mediterranea. 2018. sv. 57, č. 3, s. 449–458. ISSN 0031-9465. 
BAROŇ Mojmír, KUMŠTA Michal, SUMCZYNSKI Daniela, MLCEK Jiri, JURIKOVA Tunde, SOCHOR Jiří. Effect of the Period of Maceration on the Content of Antioxidant Substances in Grape Juice. Erwerbs-Obstbau. 2018. sv. 60, č. Supplement 1, s. 37–45. ISSN 0014-0309.
BOHUNICKÁ Markéta, VALENTOVÁ Lucie, SUCHÁ Jana, NEČAS Tomáš, EICHMEIER Aleš, KISS Tomáš, ČMEJLA Radek. Identification of 17 ‚Candidatus Phytoplasma pyri‘ genotypes based on the diversity of the imp gene sequence. Plant Pathology. 2018. sv. 67, č. 4, s. 971–977. ISSN 0032-0862.
CALZARANO Francesco, OSTI Fabio, BARÁNEK Miroslav, DI MARCO Stefano. Rainfall and temperature influence expression of foliar symptoms of grapevine leaf stripe disease (esca complex) in vineyards. Phytopathologia Mediterranea. 2018. sv. 57, č. 3, s. 488–505. ISSN 0031-9465.
GUARNACCIA V., GROENEWALD J. Z., WOODHALL J., ARMENGOL J., CINELLI T., EICHMEIER Aleš, EZRA D., FONTAINE F., GRAMAJE D., GUTIERREZ-AGUIRREGABIRIA A., KALITERNA J., KISS L., LARIGNON P., LUQUE J., MUGNAI L., NAOR V., RAPOSO R., SÁNDOR E., VÁCZY K. Z., CROUS P. W. Diaporthe diversity and pathogenicity revealed from a broad survey of grapevine diseases in Europe. Persoonia. 2018. sv. 40, č. June, s. 135–153. ISSN 0031-5850.
EICHMEIER Aleš, PEČENKA Jakub, PEŇÁZOVÁ Eliška, BARÁNEK Miroslav, CATALÀ-GARCÍA Santiago, LEÓN Maela, ARMENGOL Josep, GRAMAJE David. High-throughput amplicon sequencing-based analysis of active fungal communities inhabiting grapevine after hot-water treatments reveals unexpectedly high fungal diversity. Fungal Ecology. 2018. sv. 36, č. December, s. 26–38. ISSN 1754-5048. 
EICHMEIER Aleš, PEŇÁZOVÁ Eliška, MULJUKINA Nina. Survey of Grapevine Pinot gris virus in certified grapevine stocks in Ukraine. European journal of plant pathology. 2018. sv. 152, č. 2, s. 555–560. ISSN 0929-1873. 
HOSNEDLOVÁ Božena, KEPINSKA Marta, SKALICKOVA Sylvie, FERNANDEZ Carlos, RUTTKAY-NEDECKY Branislav, PENG Qiuming, BAROŇ Mojmír, MELCOVA Magdalena, OPATRILOVA Radka, ZIDKOVA Jarmila, BJØRKLUND Geir, SOCHOR Jiří, KIZEK Rene. Nano-selenium and its nanomedicine applications: a critical review. International Journal of Nanomedicine. 2018. sv. 13, č. 10 April, s. 2107–2128. ISSN 1176-9114.
KOPTA Tomáš, HÍC Pavel, ŠLOSÁR Miroslav, POKLUDA Robert. Quality changes in organic and conventional Hokkaido pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) during storage. Biological Agriculture & Horticulture. 2018. sv. 34, č. 1, s. 1–9. ISSN 0144-8765.
SNOPEK Lukas, MLCEK Jiri, SOCHOROVÁ Lenka, BAROŇ Mojmír, HLAVACOVA Irena, JURIKOVA Tunde, KIZEK Rene, SEDLACKOVA Eva, SOCHOR Jiří. Contribution of Red Wine Consumption to Human Health Protection. Molecules. 2018. sv. 23, č. 7, ISSN 1420-3049. 
ZACHOVÁ Zdeňka, TŘÍSKA Jan, VRCHOTOVÁ Naděžda, BALÍK Josef, SAJFRTOVÁ Marie, SOVOVÁ Helena. Combining high-pressure methods for extraction of stilbenes from grape cane. The Journal of Supercritical Fluids. 2018. sv. 142, č. December, s. 38–44. ISSN 0896-8446.
2017
BALÍK Josef, HÍC Pavel, KULICHOVÁ Jana, NOVOTNÁ Pavla, TŘÍSKA Jan, VRCHOTOVÁ Naděžda, STROHALM Jan, LEFNEROVÁ Danuše, HOUŠKA Milan. Musts with Increased Lignan Content Through Addition of Lignan Extracts. Food and Bioprocess Technology. 2017. sv. 10, č. 7, s. 1367–1373. ISSN 1935-5130. 
HOSNEDLOVÁ Božena, KEPINSKA Marta, SKALICKOVA Sylvie, FERNANDEZ Carlos, RUTTKAY-NEDECKY Branislav, DONALD Malevu Thembinkosi, SOCHOR Jiří, BAROŇ Mojmír, MELCOVA Magdalena, ZIDKOVA Jarmila, KIZEK Rene. A summary of new findings on the biological effects of selenium in selected animal species-a critical review. International Journal of Molecular Sciences. 2017. sv. 18, č. 10, ISSN 1422-0067. 
JURIKOVA Tunde, MLCEK Jiri, SKROVANKOVA Sona, SUMCZYNSKI Daniela, SOCHOR Jiří, HLAVACOVA Irena, SNOPEK Lukas, ORSAVOVA Jana. Fruits of black chokeberry aronia melanocarpa in the prevention of chronic diseases. Molecules. 2017. sv. 22, č. 6, ISSN 1420-3049. 
MURÁRIKOVÁ Andrea, TAŽKÝ Anton, NEUGEBAUEROVÁ Jarmila, PLANKOVÁ Alexandra, JAMPÍLEK Josef, MUČAJI Pavel, MIKUŠ Peter. Characterization of Essential Oil Composition in Different Basil Species and Pot Cultures by a GC-MS Method. Molecules. 2017. sv. 22, č. 7, ISSN 1420-3049.
ŠLOSÁR Miroslav, MEZEYOVÁ Ivana, HEGEDÜSOVÁ Alžběta, ANDREJIOVÁ Alena, KOVÁČIK Peter, LOŠÁK Tomáš, KOPTA Tomáš, KEUTGEN Anna J. Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli. Plant, soil and environment. 2017. sv. 63, č. 6, s. 282–287. ISSN 1214-1178.
ZEMÁNEK Tomáš, CIBULKA Miloš, PELIKÁN Petr, SKOUPIL Jaromír.The Use of Terrestrial Laser Scanning for Determining the Driver’s Field of Vision. Sensors. 2017. sv. 17, č. 9, ISSN 1424-8220. 
2016
BARÁNEK Miroslav, ČECHOVÁ Jana, KOVACS Tamas, EICHMEIER Aleš, WANG Shunli, RADDOVÁ Jana, NEČAS Tomáš, YE Xingguo. Use of Combined MSAP and NGS Techniques to Identify Differentially Methylated Regions in Somaclones: A Case Study of Two Stable Somatic Wheat Mutants. PLoS One. 2016. sv. 11, č. 10, ISSN 1932-6203.
BURG Patrik, LUDÍN David, RUTKOWSKI Kazimierz, KRAKOWIAK-BAL Anna, TRÁVNÍČEK Petr, ZEMÁNEK Pavel, TURAN Jan, VIŠACKI Vladimir. Calorific evaluation and energy potential of grape pomace. International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics. 2016. sv. 30, č. 2, s. 261–265. ISSN 0236-8722.
DRÁBEK Jiří, SMOLÍKOVÁ Michaela, KALENDAR Ruslan, PINTO LOPES Fernando A., PAVLOUŠEK Pavel, KLEPÁRNÍK Karel, FRÉBORT Ivo. Design and validation of an STR hexaplex assay for DNA profiling of grapevine cultivars. Electrophoresis. 2016. sv. 37, č. 23-24, s. 3059–3067. ISSN 0173-0835. 
EICHMEIER Aleš, KOMÍNKOVÁ Marcela, KOMÍNEK Petr, BARÁNEK Miroslav. Comprehensive Virus Detection Using Next Generation Sequencing in Grapevine Vascular Tissues of Plants Obtained from the Wine Regions of Bohemia and Moravia (Czech Republic). PLoS One. 2016. sv. 11, č. 12, ISSN 1932-6203. 
HORKÝ Pavel, SOCHOR Jiří, SKLÁDANKA Jiří, KLUSOŇOVÁ Iva, NEVRKLA Pavel. Effect of selenium, vitamins E and C on antioxidant potential and quality of boar ejaculate. Journal of Animal and Feed Sciences. 2016. sv. 25, č. 1, s. 29–36. ISSN 1230-1388.
JURIKOVA Tunde, MLCEK Jiri, SKROVANKOVA Sona, BALLA Stefan, SOCHOR Jiří, BAROŇ Mojmír, SUMCZYNSKI Daniela. Black crowberry (Empetrum nigrum L.) flavonoids and their health promoting activity. Molecules. 2016. sv. 21, č. 12, ISSN 1420-3049.
KALISZ Andrzej, POKLUDA Robert, JEZDINSKÝ Aleš, SEKARA Agnieszka, GRABOWSKA Aneta, GIL Joanna, NEUGEBAUEROVÁ Jarmila. Chilling-induced changes in the antioxidant status of basil plants. Acta Physiologiae Plantarum. 2016. sv. 38, č. 8, ISSN 0137-5881.
KALISZ Andrzej, JEZDINSKÝ Aleš, POKLUDA Robert, SEKARA Agnieszka, GRABOWSKA Aneta, GIL Joanna. Impacts of Chilling on Photosynthesis and Chlorophyll Pigment Content in Juvenile Basil Cultivars. Horticulture, environment, and biotechnology. 2016. sv. 57, č. 4, s. 330–339. ISSN 2211-3452.
MILANOVIĆ Slobodan, JANKOVIĆ-TOMANIĆ Milena, KOSTIĆ Igor, KOSTIĆ Miroslav, MORINA Filis, ZIVANOVIĆ Bojana, LAZAREVIĆ Jelica. Behavioural and physiological plasticity of gypsy moth larvae to host plant switching. Entomologia Experimentalis et Applicata. 2016. sv. 158, č. 2, s. 152–162. ISSN 0013-8703.
MLCEK Jiri, JURIKOVA Tunde, SKROVANKOVA Sona, SOCHOR Jiří. Quercetin and Its Anti-Allergic Immune Response. Molecules. 2016. sv. 21, č. 5, ISSN 1420-3049. 
POKLUDA Robert, SEKARA A., JEZDINSKÝ Aleš, KALISZ A., NEUGEBAUEROVÁ Jarmila, GRABOWSKA A. The physiological status and stress biomarker concentration of Coriandrum sativum L. plants subjected to chilling are modified by biostimulant application. Biological Agriculture & Horticulture. 2016. sv. 32, č. 4, s. 258–268. ISSN 0144-8765.
SCORZA Ralph, RAVELONANDRO Michel, CALLAHAN Ann, ZAGRAI Ioan, POLAK Jaroslav, MALINOWSKI Tadeuz, CAMBRA Mariano, LEVY Laurene, DAMSTEEGT Vern, KRŠKA Boris, CORDTS John, GONSALVES Dennis, DARDICK Chris. „HoneySweet“ (C5), the First Genetically Engineered Plum pox virus-resistant Plum (Prunus domestica L.) Cultivar. HortScience. 2016. sv. 51, č. 5, s. 601–603. ISSN 0018-5345.
TRÁVNÍČEK Petr, BURG Patrik, KRAKOWIAK-BAL Anna, JUNGA Petr, VÍTĚZ Tomáš, ZIEMIAŃCZYK Urszula. Study of rheological behaviour of wines. International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics. 2016. sv. 30, č. 4, s. 509–518. ISSN 0236-8722. 
TŘÍSKA Jan, BALÍK Josef, STROHALM Jan, NOVOTNÁ Pavla, VRCHOTOVÁ Naděžda, LEFNEROVÁ Danuše, LANDFELD Aleš, HÍC Pavel, TOMÁNKOVÁ Eva, VEVERKA Jaromír, HOUŠKA Milan. Influence of Technological Processes on Biologically Active Compounds of Produced Grapes Juices. Food and Bioprocess Technology. 2016. sv. 9, č. 3, s. 421–429. ISSN 1935-5130.
2015
BARÁNEK Miroslav, ČECHOVÁ Jana, RADDOVÁ Jana, HOLLEINOVÁ Věra, ONDRUŠIKOVÁ Eva, PIDRA Miroslav. Dynamics and Reversibility of the DNA Methylation Landscape of Grapevine Plants (Vitis vinifera) Stressed by In Vitro Cultivation and Thermotherapy. PLoS One. 2015. sv. 10, č. 5, ISSN 1932-6203.
LACHMAN Jaromír, RUTKOWSKI Kazimierz, TRÁVNÍČEK Petr, VÍTĚZ Tomáš, BURG Patrik, TURAN Jan, JUNGA Petr, VISACKI Vladimir. Determination of rheological behaviour of wine lees. International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics. 2015. sv. 29, č. 3, s. 307–311. ISSN 0236-8722.
MACHU Ludmila, MISURCOVA Ladislava, VAVRA AMBROZOVA Jarmila, ORSAVOVA Jana, MLCEK Jiri, SOCHOR Jiří, JURIKOVA Tunde. Phenolic Content and Antioxidant Capacity in Algal Food Products. Molecules. 2015. sv. 20, č. 1, s. 1118–1133. ISSN 1420-3049.
MLČEK Jiří, VALŠÍKOVÁ Magdaléna, DRUŽBÍKOVÁ Helena, RYANT Pavel, JURÍKOVÁ Tunde, SOCHOR Jiří, BORKOVCOVÁ Marie. The antioxidant capacity and macroelement content of several onion cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2015. sv. 39, č. 6, s. 999–1004. ISSN 1300-011X.
SKROVANKOVA Sona, SUMCZYNSKI Daniela, MLCEK Jiri, JURIKOVA Tunde, SOCHOR Jiří. Bioactive Compounds and Antioxidant Activity in Different Types of Berries. International Journal of Molecular Sciences. 2015. sv. 16, č. 10, s. 24673–24706. ISSN 1422-0067.
SOURAL Ivo, VRCHOTOVÁ Naděžda, TŘÍSKA Jan, BALÍK Josef, HORNÍK Štěpán, CUŘÍNOVÁ Petra, SÝKORA Jan. Various Extraction Methods for Obtaining Stilbenes from Grape Cane of Vitis vinifera L. Molecules. 2015. sv. 20, č. 4, s. 6093–6112. ISSN 1420-3049. 
ZLÁMALOVÁ Tereza, ELBL Jakub, BAROŇ Mojmír, BĚLÍKOVÁ Hana, LAMPÍŘ Lubomír, HLUŠEK Jaroslav, LOŠÁK Tomáš. Using foliar applications of magnesium and potassium to improve yields and some qualitative parameters of vine grapes (Vitis vinifera, L.). Plant, soil and environment. 2015. sv. 61, č. 10, s. 451–457. ISSN 1214-1178.

Knihy

2022
MATĚJKA, Daniel; SEDLÁČEK, Jozef; FIALOVÁ, Zuzana; KLEPÁRNÍK, Radim; 2022. Manuál interpretace kulturní krajiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Neuveden. ISBN 978-80-7509-883-2.
STEINOVÁ, Šárka; ZÁMEČNÍK, Roman; 2022. I za totality vznikaly krásné zahrady. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.. Neuveden. ISBN 978-80-85881-55-4.
STEINOVÁ, Šárka; KŘESADLOVÁ, Lenka; SALAŠ, Petr; SANTNER, Libor; TOMŠÍ, Ivan; ZÁMEČNÍK, Roman; 2022. Hortus captus: okrasné zahradnictví a zahradně-architektonická tvorba v letech 1939-1989. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.. Neuveden. ISBN 978-80-85881-54-7.
KŘESADLOVÁ, Lenka; FETTEROVÁ, Dagmar; LETÁ, Michaela; OLŠAN, Jiří; 2022. Sen o zeleném ráji: historické oranžerie, sbírkové skleníky a sortimenty rostlin s těmito stavbami související na území ČR. Brno: Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-902-0.
POKLUDA, Robert; KOBZA, František; 2022. Rajčata a papriky: na zahradě, ve skleníku, hydroponicky. Praha: Grada Publishing, a.s.. Neuveden. ISBN 978-80-271-1760-4.
KUŤKOVÁ, Tatiana; UHER, Jiří; DLABOVÁ, Alžbeta; 2022. Květiny a květinový záhon. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Neuveden. ISBN 978-80-7509-864-1.
POKLUDA, Robert; JURICA, Miloš; JEZDINSKÝ, Aleš; PETŘÍKOVÁ, Kristína; KOPTA, Tomáš; KOUDELA, Martin; ŠKARPA, Petr; LOŠÁK, Tomáš; DOLEŽELOVÁ, Eva; ANTOŠOVSKÝ, Jiří; KLOFÁČ, Daniel; MIKUŠOVÁ, Dominika; KRIŠKA, Tomáš; ROD, Jaroslav; 2022. Zelenina: pěstování, výživa a ochrana. Praha: Profi Press s.r.o.. Neuveden. ISBN 978-80-88306-20-7.
KŘESADLOVÁ, Lenka; OLŠAN, Jiří; TLUSTÝ, Jaromír; 2022. „Na Dešti, na Péči, na Božím požehnání všechno záleží“: Zahradníci a další osobnosti zahradnického oboru, jejich vliv na dobovou zahradní tvorbu na území ČR. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Neuveden. ISBN 978-80-7509-878-8
MARTINEK, Jiří; KŘÍČKOVÁ, Kristýna; KOUDELKA, Milan; KREJČIŘÍK, Přemysl; KŘESADLOVÁ, Lenka; KUŤKOVÁ, Tatiana; LETÁ, Michaela; RABUŠIC, Bohuslav; SPĚVÁKOVÁ, Eva; TLUSTÝ, Jaromír; VAIDA, Pavel; 2022. Zaujatí rostlinami aneb příběh rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Neuveden. ISBN 978-80-7509-865-8. Dostupné z: https://pribehrostlin.cz/katalog-vystavy/
2021
BURG, Patrik; ZEMÁNEK, Pavel; BADALÍKOVÁ, Barbora; MAŠÁN, Vladimír; ZATLOUKAL, Patrik; ČÍŽKOVÁ, Alice; VAŠINKA, Martin; 2021. Hloubková aplikace organické hmoty u vinic a ověření jejího vlivu na půdní a růstové podmínky. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. 14, č. 1. ISBN 978-80-7509-793-4. 
NOVÁK, Zdeněk; MACHEK, Jiří; ZÁMEČNÍK, Roman; 2021. Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Praha: FOIBOS BOOKS s.r.o.. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-30-8. 
NOVÁK, Zdeněk; MACHEK, Jiří; ZÁMEČNÍK, Roman; 2021. The Landscape for Breeding and Training Ceremonial Carriage Horses in Kladruby nad Labem. Praha: FOIBOS BOOKS s.r.o.. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-31-5. 
SEDLÁČEK, Jozef; MATĚJKA, Daniel; KUČERA, Petr; KLEPÁRNÍK, Radim; FIALOVÁ, Zuzana; BŘEZINOVÁ, Magdaléna; KOHOUTKOVÁ, Kristýna; CHALUPOVÁ, Veronika; 2021. Kraj!na. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Neuveden. ISBN 978-80-7509-800-9. 
ZAPLETAL, Miloš; KAŠPAR, Vít; SAMEC, Pavel; BÍLEK, Jiří; DOLEŽAL, Karel; VÍCHOVÁ, Pavlína; BALCAR, Tomáš; KALUŽOVÁ, Gabriela; JURÁŇ, Stanislav; HLADÍK, Jan; BUČEK, Pavel; MARTAUS, Alexandr; BLAHŮŠKOVÁ, Veronika; VRÁBLOVÁ, Martina; MARŠOLEK, Petr; 2021. Green Infrastructure and its Effect on Air Quality: Methodology of planting greenery in urban areas in order to capture pollution. Ostrava: Statutární město Ostrava. ISBN 978-80-88399-03-2.
ZAPLETAL, Miloš; KAŠPAR, Vít; SAMEC, Pavel; BÍLEK, Jiří; DOLEŽAL, Karel; VÍCHOVÁ, Pavlína; BALCAR, Tomáš; KALUŽOVÁ, Gabriela; JURÁŇ, Stanislav; HLADÍK, Jan; BUČEK, Pavel; MARTAUS, Alexandr; BLAHŮŠKOVÁ, Veronika; VRÁBLOVÁ, Martina; MARŠOLEK, Petr; 2021. Zelená infrastruktura a její vliv na kvalitu ovzduší: metodika výsadby zeleně v urbánním prostředí s ohledem na záchyt polutantů. Ostrava: Statutární město Ostrava. ISBN 978-80-88399-03-2. 
ZAPLETAL, Miloš; KAŠPAR, Vít; SAMEC, Pavel; BÍLEK, Jiří; DOLEŽAL, Karel; VÍCHOVÁ, Pavlína; BALCAR, Tomáš; KALUŽOVÁ, Gabriela; JURÁŇ, Stanislav; HLADÍK, Jan; 2021. Zelená infrastruktura pro města. Ostrava: Statutární město Ostrava. ISBN 978-80-88399-01-8. 
2020
NEUGEBAUEROVÁ Jarmila, MLČEK Jiří, POKLUDA Robert, MUCHOVÁ Tereza. Jedlé květy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 174 s. ISBN 978-80-7509-751-4.
KUČA Karel, MALINA Ondřej, SALAŠOVÁ Alena, WEBER Martin, BENDÍKOVÁ Lucia, DEMKOVÁ Katarína, DOSTÁLEK Jiří, EHRLICH Marek, FIALOVÁ Zuana, KLEPÁRNÍK Radim, KRAUSOVÁ Vendula, KUČOVÁ,Věra, KUPKA Jiří, MARTINKOVÁ KUCHYŇKOVÁ Hana, MATĚJKA Daniel, MATĚJKOVÁ Hana, MEDKOVÁ Lucie, SEDLÁČEK Jozef, ŠANTRŮČKOVÁ Markéta, ŠESTÁK Ondřej, TRPÁKOVÁ Lenka, VEITH Tomáš, VONDRÁČKOVÁ Simona, VOREL Ivan, ŽALLMANNOVÁ Eva. Historické kulturní krajiny České republiky. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2020. 607 s. ISBN 978-80-87674-32-1.
SOCHOR Jiří, MARKEL Martin, BAROŇ Mojmír. Víno 6 regionů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 146 s. ISBN 978-80-7509-730-9.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. České zahradní umění a krajinářská architektura 19. a 20. století v kontextu světového vývoje (1850-2000). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 267 s. ISBN 978-80-7509-743-9.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. Czech Garden Art and Landscape Architecture of the 19th and 20th Centuries in the Context of European Development (1850-2000). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 267 s. ISBN 978-80-7509-761-3.
2019
KOPÁČIK Gabriel, WITTMANN Maxmilián, KILNAROVÁ Pavla, KUČERA Petr, FRANTIŠÁK Luboš, HAVLIŠ Karel, ŠIMARA Eva,  HÝLOVÁ Adéla, MATYÁŠOVÁ Jana, LEITMANNOVÁ Andrea,  VAISHAR Antonín, JENČKOVÁ Barbora, HOFMAN Petr, OBRŠÁL Norbert. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno-Ostrava-Zlín. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2019. 480 s. ISBN 978-80-7623-007-1.
NEČAS Tomáš, GÖTTINGEROVÁ Martina, ONDRÁŠEK Ivo, NÁMĚSTEK Jan, WOLF Jan, KISS Tomáš, LAŇAR Luděk, MÉSZÁROS Martin, NEČASOVÁ Jana, LETOCHA Tomáš. INOVACE OVOCNICKÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ moderní postupy rozmnožování a dopěstování. 1. vyd. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity v Brně, 2019. 154 s. ISBN 978-80-7509-636-4.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. České zahradní umění klasicismu a romantismu v kontextu evropského vývoje (1720-1850). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 253 s. ISBN 978-80-7509-671-5.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří, ŠEVČÍKOVÁ Barbara. The Czech Garden Art of the Classicism and the Romantism in the Context of European Development (1720-1850). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 253 s. ISBN 978-80-7509-693-7.
ZEMÁNEK Pavel, BURG Patrik. Tradiční vinohradnické a vinařské techniky na Moravě. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 229 s. ISBN 978-80-7509-678-4.
2018
NEČAS Tomáš, BALÍK Josef, WOLF Jan, GOLIÁŠ Jan, LÁČÍK Jakub, ŠILLEROVÁ Jana, KISS Tomáš, ONDRÁŠEK Ivo, HORÁK Miroslav, KOŽÍŠKOVÁ Jarmila, NĚMCOVÁ Anna, ŠNURKOVIČ Petr, HÍC Pavel, PAVELKOVÁ Petra, NEČASOVÁ Jana, CAO Yufen. ASIJSKÉ HRUŠNĚ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY pěstování, pomologie, skladování a choroby. 1. vyd. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity, 2018. 184 s. ISBN 978-80-7509-557-2.
HLUŠEK, Jaroslav, BALÍK, Josef, BURG, Patrik, NEČAS, Tomas, LOŠÁK, Tomáš, ONDRÁŠEK, Ivo, ŠAFRÁNKOVÁ, Ivana, WOLF, Jan, ZEMÁNEK, Pavel. Ovocné kultury. 1. vyd. Praha: Profi Press s. r. o., 239 s. ISBN 978-80-86726-86-1.
BAROŠ Adam, MARTINEK Jiří. Smíšené trvalkové výsadby. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2018. 256 s. ISBN 978-80-86726-84-7.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje (1550-1720). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 197 s. ISBN 978-80-7509-566-4.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. The Czech garden art of the renaissance and the baroque in the context of european development (1550-1720). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 197 s. ISBN 978-80-7509-598-5.
2017
BALÍK Josef, STÁVEK Jan. Vinařská technologie. Valtice: Národní vinařské centrum, 2017. 463 s. ISBN 978-80-87498-77-4.
CHUCHMA Filip, STŘEDOVÁ Hana, STŘEDA Tomáš, ROŽNOVSKÝ Jaroslav, SVEJKOVSKÁ Adéla. Aktualizace klimatických regionů v rámci systému bonitovaných půdně ekologických jednotek. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. 96 s. ISBN 978-80-7509-526-8
OTTOMANSKÁ Stanislava, STEINOVÁ Šárka. Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1886-1968). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 306 s. ISBN 978-80-86874-84-5.
OTTOMANSKÁ Stanislava, STEINOVÁ Šárka, ZÁMEČNÍK Roman. Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů: kritický katalog. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 182 s. ISBN 978-80-86874-85-2.
STEINOVÁ Šárka. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. 1. vyd. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 501 s. ISBN 978-80-86874-79-1.
2016
BURG, Patrik, ZEMÁNEK Pavel, BADALÍKOVÁ Barbora, MAŠÁN Vladimír, NOVOTNÁ Jaroslava. Zhutnění půd ve vinicích a možnosti jeho nápravy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. 112 s. Folia Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. 9, č. 2. ISBN 978-80-7509-436-0.
HRDOUŠEK Vít, KRŠKA Boris, KULÍŠEK Petr, LOKOČ Radim. Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Břeclav: Petr Brázda – Vydavatelství Brázda, 2016. ISBN 978-80-87387-40-5.
MATĚJKA Daniel, LATTENBERG Lukáš, ZDRAŽILOVÁ Jana. Krajiny z druhé ruky: Secondhand landscapes : konverze postindustriálních areálů v Německu. Ladná: Naokraji, o krajině na okraji, 2016. 281 s. ISBN 978-80-260-9518-7
PAVLOUŠEK Pavel, LAMPÍŘ Lubomír, MUŠKA František, KOTRLE Ivo. Réva vinná pro malopěstitele. 1. vyd. Olomouc: Agriprint s.r.o., 2016. 353 s. ISBN 978-80-87091-65-4.
PAVLOUŠEK Pavel. Bio odrůdy révy vinné. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 315 s. ISBN 978-80-247-4330-1.
STŘEDOVÁ Hana FUKALOVÁ Petra, CHUCHMA Filip, LITSCHMANN Tomáš, PODHRÁZSKÁ Jana, ROŽNOVSKÝ Jaroslav, SPÁČILOVÁ Bronislava, STŘEDA Tomáš, ŠTĚPÁNEK Petr, VYSOUDIL Miroslav. Krajina a klima ve vzájemných souvislostech. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. 184 s. ISBN 978-80-7509-448-3.
2015
AMBROŽOVÁ Zuzana. Main Squares of Small Towns. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015. 168 s. ISBN 978-80-7509-299-1.
BURG Patrik, ZEMÁNEK Pavel, MAŠÁN Vladimír. Využití odpadních produktů z vinohradnické a vinařské produkce pro energetické účely. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 82 s. ISBN 978-80-7509-333-2.
BURGOVÁ Jana, SALAŠ Petr. Vliv vybraných faktorů na kvalitu školkařské produkce. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 92 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109; roč. 8, č. 1. ISBN 978-80-7509-229-8.
HLUŠEK Jaroslav, BAROŇ Mojmír, BURG Patrik, LOŠÁK Tomáš, PAVLOUŠEK Pavel, ŠAFRÁNKOVÁ Ivana, ZEMÁNEK Pavel. Réva vinná. 1. vyd. Praha: Profi Press s. r. o., 2015. 151 s. ISBN 978-80-86726-67-0.
JURÍKOVÁ Tünde, VICZAYOVÁ Ildikó, MATEJOVIČOVÁ Barbora, MLČEK Jiří, SOCHOR Jiří, ĎURIŠOVÁ L’uba, SCHLARMANNOVÁ Janka, BALLA Štefan, PÉNZESOVÁ Adriana, HEGEDÜSOVÁ Alžběta, SEZAI Ercisli, ANDREJIOVÁ Alena, GOČIKOVÁ Darina, SVORADOVÁ Andrea, BARÁTH Ladislav, BENČURIKOVÁ Lubomíra. Hodnotenie vybraných aspektov životného štýlu vysokoškolákov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. 194 s. Prírodovedec, 623. ISBN 978-80-558-0930-4.
KOPEČEK Pavel, LÖW Jiří, KUČERA Petr. Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 163 s. ISBN 978-80-7509-387-5.
KREJČIŘÍK Přemysl, PEJCHAL Miloš, ŠIMEK Pavel, BULÍŘ Pavel, PAVLAČKA Roman. Dřeviny zámeckého parku v Lednici. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 152 s. ISBN 978-80-7509-356-1.
KREJČIŘÍK Přemysl, DROCHYTKOVÁ Jana. Zahradní sítě. Marketing a management zahrad. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 87 s. ISBN 978-80-7509-392-9.
KREMLÁČKOVÁ Šárka, SALAŠ Petr. Testování bioaktivních látek Lignohumátu B a Synerginu v systému ekologické produkce jahodníku. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 82 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109; roč. 8, č. 3. ISBN 978-80-7509-253-3.
KUČOVÁ Věra, KUČA Karel, SALAŠOVÁ Alena, WEBER Martin, VOREL Ivan, DOHNALOVÁ Barbora, FLEKALOVÁ Markéta, FOUD Karel, HUŠEK Pavel, CHALOUPKA Jakub, KUPKA Jiří, MALINA Ondřej, MEDKOVÁ Lucie, PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena, PAVLÁTOVÁ Marie, PEŠTA Jan, SEDLÁČEK Jozef, SMETANOVÁ Daniela, ŠANTRŮČKOVÁ Markéta, ŠVECOVÁ Simona, TRPÁKOVÁ Lenka, VEITH Tomáš, ZEMAN Lubomír. Krajinné památkové zóny České republiky. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2015. 511 s. ISBN 978-80-7480-045-0.
NEUGEBAUEROVÁ Jarmila, ŽĎÁRSKÁ Věra. Léčivé rostliny pěstujeme – sbíráme – využíváme: Kapesní průvodce zelenou medicínou. Praha: Arista Books, 2015. 259 s. ISBN 978-80-87867-21-1.
OTTOMANSKÁ Stanislava, STEINOVÁ Šárka. Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána (1885-1961). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015. 303 s. ISBN 978-80-86874-62-3.
OTTOMANSKÁ Stanislava, STEINOVÁ Šárka. Život, dílo a doba zahradního architekta Josefa Minibergera (1878-1955). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015. 211 s. ISBN 978-80-86874-61-6.
PEJCHAL Miloš, KREJČIŘÍK Přemysl. Historie pěstování dřevin v Lednicko-valtickém areálu do první světové války. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 99 s. ISBN 978-80-7509-388-2.
2014 a starší
BALÍK Josef. Anthokyaninová barviva v hroznech a vínech.. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 93 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, 109 s. ISBN 978-80-7375-412-9.
BAROŇ Mojmír. Možnosti snížení obsahu oxidu siřičitého v technologii révových vín. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 50 s. ISBN 978-80-7375-924-7.
BAROŇ Mojmír. Vliv asimilovatelného dusíku na průběh fermentace moštů révy vinné. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 54 s. ISBN 978-80-7375-713-7.
BURG Patrik, DĚDINA Martin, HEJTMÁNKOVÁ Alena, HEJTMÁNKOVÁ Kateřina, JELÍNEK Antonín, LACHMAN Jaromír, LIPAVSKÝ Jan, MAŠÁN Vladimír, PIVEC Vladimír, SKALA Ondřej, STŘALKOVÁ Radomíra, TÁBORSKÝ Jan, ZEMÁNEK Pavel. Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 93 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109 ; roč. 7, č. 7. ISBN 978-80-7509-165-9.
BURG Patrik, ZEMÁNEK Pavel. Stroje a zařízení pro vinařství. 1. vyd. Olomouc: Agriprint, 2014. 254 s. ISBN 978-80-87091-49-4.
GOLIÁŠ Jan. Skladování ovoce v řízené atmosféře. Praha: Nakladatelství Brázda, 2011, 128 s. ISBN 978-80-209-0386-0.
HLUŠEK Jaroslav. Základy výživy a hnojení zeleniny a ovocných kultur. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha, 2004, 56 s. ISBN 80-7271-147-4.
KOBZA František, POKLUDA Robert. Rychlení cibulovin, hlíznatých květin a dřevin. Praha: Grada, 2009, 93 s. ISBN 978-80-247-2619-9.
KOBZA František. Skleník od jara do zimy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 116 s. ISBN 80-247-1318-7.
KRŠKA Boris, LIU Weisheng, NEČAS Tomáš, ZHANG Qijing, ONDRÁŠEK Ivo, WANG Yuzhu, GOGOLKOVÁ Klára, HAOYUAN Sun. Atlas čínských odrůd vybraných ovocných druhů pro podmínky ČR. Brno: Mendelova univerzita, 2011, 51 s. ISBN 978-80-7375-586-7.
KUČERA Petr, STRÁNSKY Martin, WEBER Martin, SALAŠOVÁ Alena, ŠARAPATKA Bořivoj, DOHNALOVÁ Barbora, FLEKALOVÁ Markéta, NOVOTNÁ Želmíra, SAMSONOVÁ Pavlína, SMETANOVÁ Daniela, STRÁNSKÁ Marta, STROBLOVÁ Lenka, ŠANTRŮČKOVÁ Markéta, TRPÁKOVÁ Lenka. Úmluva o krajině: důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 183 s. ISBN 978-80-7375-967-4.
KUŤKOVÁ Tatiana. Velká kniha sušených rostlin. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008, 206 s. ISBN 978-80-7360-772-2.
NEČAS Tomáš. Pěstujeme hrušně a kdouloně. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 104 s. ISBN 978-80-247-2500-0.
PAVLOUŠEK Pavel. Pěstování révy vinné – Moderní vinohradnictví. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 333 s. ISBN 978-80-247-3314-2.
PAVLOUŠEK Pavel. Výroba vína u malovinařů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 120 s. ISBN 978-80-247-3487-3.
PETŘÍKOVÁ Kristína, POKLUDA Robert. Agroekologické nároky rajčat a možnosti jejich ovlivnění. 1. vyd. Zemědělská 1, 613 00 Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 53 s. ISBN 978-80-7509-008-9.
POKLUDA Robert. Pěstování rajčat v hydroponické kultuře. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 57 s. ISBN 978-80-7375-877-6.
POKLUDA Robert. Pěstujeme zeleninu. Praha: Temi CZ sro., 2009, 140 s. ISBN 978-80-87156-36-0.
POKLUDA Robert, KOBZA František. Skleníky, fóliovníky, využití a pěstební technologie. Praha: Profi Press s.r.o., 2011, 253 s. ISBN 978-80-86726-46-5.
PRUGAR Jaroslav, NĚMCOVÁ Anna, KOPEC Karel. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., 2008, 327 s. ISBN 978-80-86576-28-2.
ŘEZNÍČEK Vojtěch, VLK Radoslav, BOČEK Stanislav, SALAŠ Petr. Extenzivní ovocnářství – jádroviny. Brno: MZLU Brno, 2002, 100 s. ISBN 80-7157-617-4.
SUS Josef a NEČAS, Tomáš. Řez ovocných dřevin. 2011. Praha: Grada Publishing, a.s., 144 s. ISBN 978-80-247-2505-5.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. On the Chinese Garden, A Study into Chinese Garden Art. Lednice: AWIDA, 2010, 328 s. ISBN 978-80-254-8468-5.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. Zahradní umění Říše středu. Lednice: AWIDA, 2009, 328 s. ISBN 978-80-254-3812-1.
ZEMÁNEK Pavel, BURG Patrik, KOLLÁROVÁ Mária, PLÍVA Petr. Biologicky rozložitelné odpady a kompostování. Praha: VÚZT, 2010, 113 s. ISBN 978-80-87091-06-7.
ZEMÁNEK Pavel, BURG Patrik. Vinohradnická mechanizace. Olomouc: Ing. Petr Baštan, 2010, 220 s. ISBN 978-80-87091-14-2.

Patenty

2022
Způsob výroby extraktu z tepelně zpracovaného dřeva, extrakt připravený tímto způsobem a použití tohoto extraktu pro alkoholické nápoje. Autorský kolektiv:,HORÁK, Miroslav; BALÍK, Josef; HÍC, Pavel; KRASŇANSKÝ, Lukáš;
Antifungální přípravek na bázi fenylpropanoidu 7-hydroxymatairesinolu inhibující růst a množení houbových patogenů způsobujících onemocnění komplexem „grapevine trunk diseases“ (GTD) jako je ESCA, Petriho choroba, Botryosphaeriové odumírání, Eutypové odumírání, Phomopsisový úžeh a Černání kořenového krčku. Autorský kolektiv:,BALÍK, Josef; EICHMEIER, Aleš; HÍC, Pavel; ŠPETÍK, Milan; TŘÍSKA, Jan; HOUŠKA, Milan;
Antifungální postřiková kapalina na bázi tekutého extraktu z odpadního réví. Autorský kolektiv:,BALÍK, Josef; TŘÍSKA, Jan; MAREŠ, Jan; HÍC, Pavel; SOURAL, Ivo; HORÁK, Miroslav; ŠNURKOVIČ, Petr; SOTOLÁŘ, Radek;
Rakytníková pomazánka z kvasničných kalů a způsob její výroby. Autorský kolektiv: MAŠÁN, Vladimír; HÍC, Pavel; SOTOLÁŘ, Radek
Beer and beer-based beverage containing lignans, and method of their production. Autorský kolektiv:
HÍC, Pavel; BALÍK, Josef; KULICHOVÁ, Jana; ŠNURKOVIČ, Petr; HOUSKA, Milan; STROHALM, Jan; LANDFELD, Ales; TRISKA, Jan; VRCHOTOVA, Nadezda
2021
Způsob výroby nealkoholické hroznové šťávy obohacené resveratrolem
Autorský kolektiv: Houška Milan, Kýhos Karel, Strohalm Jan, Landfeld Aleš, Halama Radek, Adámek Lubomír, Průchová Jiřina, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda, Totušek Jiří, Lefnerová Danuše, Balík Josef, Veverka Jaromír, Kyseláková Marie, Sobota Jindřich, Novotný Jaroslav
2020
Pivo nebo nápoj na bázi piva s obsahem lignanů a způsob jejich výroby
Autorský kolektiv: Híc Pavel, Balík Josef, Kůdelová Jana, Šňurkovič Petr
Způsob přípravy trans-ɛ-viniferinu z réví
Autorský kolektiv: Tříska Jan, Mareš Jan, Balík Josef, Híc Pavel, Vrchotová Naděžda, Rajchmanová Jana, Vilímková Olga
2019
Způsob výroby palivových pelet ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu palivových pelet dle tohoto způsobu
Autorský kolektiv: Mašán Vladimír, Burg Patrik, Zemánek Pavel
2018
Čokoláda se zvýšeným obsahem přírodních lignanů
Autorský kolektiv: Kulichová Jana, Balík Josef, Híc Pavel, Horák Miroslav, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla
Zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty do příkmenného pásu trvalých porostů
Autorský kolektiv: Burg Patrik, Zemánek Pavel, Mašán Vladimír
2017
Composition of saturated fatty acids and its use for inhibition of alcoholic or malolactic fermentation and dose reduction of sulphur dioxide in wine making technology
Autorský kolektiv: Baroň Mojmír, Kumšta Michal, Bábíková Petra
Způsob výroby lignanů pro potravinářské účely extrakcí ze suků jehličnanů
Autorský kolektiv: Híc Pavel, Balík Josef, Kulichová Jana, Tříska Jan, Strohalm Jan, Vrchotová Naděžda, Houška Milan
2016
Zařízení pro bezpečný pohyb obsluhy a vertikální dopravu ryb rozšiřující využití šikmého požeráku
Autorský kolektiv: Koutný Ladislav, Skoupil Jaromír, Pelikán Petr
Způsob výroby dihydrátu siřičitanu měďnato-měďného
Autorský kolektiv: Híc Pavel, Horák Miroslav, Balík Josef
Způsob výroby termomacerovaného hroznového moštu s přídavkem kyseliny L-askorbové
Autorský kolektiv: Balík Josef, Veverka Jaromír, Kyseláková Marie, Híc Pavel, Horák Miroslav, Tománková Eva, Šnurkovič Petr, Houška Milan, Kýhos Karel, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda, Totušek Jiří, Lefnerová Danuše, Sobota Jindřich
2015
Mošt, víno nebo nápoj na bázi vína se zvýšeným obsahem přírodních lignanů a způsob jejich výroby
Autorský kolektiv: Balík Josef, Híc Pavel, Soural Ivo, Tománková Eva, Houška Milan, Strohalm Jan, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda, Moos Martin, Marešová Iveta
Způsob aktivace potravinářského anexu pro snižování obsahu siřičitanů z vína
Autorský kolektiv: Híc Pavel, Tománková Eva, Horák Miroslav, Balík Josef, Šuderlová Ludmila
2014
Zařízení pro regulaci a stabilizaci hladiny vody v malých vodních nádržích a rybnících
Autorský kolektiv: Koutný Ladislav, Skoupil Jaromír
2012
Použití směsi nasycených mastných kyselin pro inhibici alkoholové či malolaktické fermentace a redukci dávkování oxidu siřičitého při technologii vína
Autorský kolektiv: Baroň Mojmír, Kumšta Michal, Bábíková Petra

Užitné vzory

2022
Zařízení pro bodovou aplikaci organické hmoty ke kořenovému systému keřů révy vinné.
Autorský kolektiv: MÁDLOVÁ, Hana; BURG, Patrik; MAŠÁN, Vladimír; VIDLÁŘ, Miloš; BALGA, Miloš; ZEMÁNEK, Pavel
Systém pro pasportizaci vinic.
Vynálezce: PAVLOUŠEK, Pavel; PLÍHAL, Václav; KUBÍK, Jiří
Čiřicí přípravek.
Vynálezce: SERIŠ, Daniel; HÍC, Pavel; BALÍK, Josef
Jablečný alkoholický nápoj.
Vynálezce: SERIŠ, Daniel; HÍC, Pavel; BALÍK, Josef
Antimikrobiální přípravek na bázi zelené syntézy pro tiskové struny a tisková struna jej obsahující.
Vynálezce: RUTTKAY-NEDECKÝ, Branislav; SOCHOR, Jiří; BAROŇ, Mojmír; KIZEK, René; TÓTHOVÁ, Zuzana; VŠETIČKOVÁ, Michaela; STAŇKOVÁ, Martina; UHLÍŘOVÁ, Dagmar
Kosmetický přípravek pro péči o pleť.
Vynálezce: BALÍK, Josef; HÍC, Pavel; ŠNURKOVIČ, Petr; TŘÍSKA, Jan; VRCHOTOVÁ, Naděžda; HOUŠKA, Milan; STROHALM, Jan; MÜHLHANDL, Jaroslav; ŠTĚRBA, Ondřej
Směs přečištěných kvasných plynů z moštu révy vinné, filtr pro čištění kvasných plynů a sycený nápoj obsahující tuto směs přečištěných kvasných plynů.
Vynálezce: BAROŇ, Mojmír; SOCHOR, Jiří; KUMŠTA, Michal
Nanokompozitní materiál na bázi grafen oxidu s nanočásticemi síry a přípravek pro výživu rostlin tento materiál obsahující.
Vynálezce: HÚSKA, Dalibor; BYTEŠNÍKOVÁ, Zuzana; RICHTERA, Lukáš; ŠKARPA, Petr; POKLUDA, Robert; BRTNICKÝ, Martin; ZELINKA, Radim
2021
Alkoholický nápoj s obsahem extraktu kořene kozince (Astragalus membranaceus).
Autorský kolektiv: TŘÍSKA, Jan. PAVELA, Roman. VRCHOTOVÁ, Naděžda. HOUŠKA, Milan. BALÍK, Josef. LEDAJAKS, Jaroslav.
Čokoláda obohacená o sulforafan.
Autorský kolektiv: BALÍK, Josef. HÍC, Pavel. SOURAL, Ivo.  ŠNURKOVIČ, Petr. TŘÍSKA, Jan. VRCHOTOVÁ, Naděžda. HOUŠKA, Milan. STROHALM, Jan. JÍLEK, Ladislav.
Doplněk stravy z lyofilizovaných klíčků brokolice a ředkve s vysokým obsahem sulforafanu pro přímou konzumaci a k nutričnímu obohacení běžných potravin.
Autorský kolektiv: HOUŠKA, Milan. JÍLEK, Ladislav. TŘÍSKA, Jan. VRCHOTOVÁ, Naděžda. KOVAŘÍKOVÁ, Eliška. NOVOTNÁ, Pavla. BALÍK, Josef.
Extrakt z tepelně zpracovaného dřeva pro alkoholické nápoje.
Autorský kolektiv: HORÁK, Miroslav. BALÍK, Josef. HÍC, Pavel. KRASŇANSKÝ, Lukáš.
Fungicidní přípravek vůči patogenní houbě révy vinné Phaeomoniella chlamydospora.
Autorský kolektiv: EICHMEIER, Aleš.  ŠPETÍK, Milan. TEKIELSKA, Dorota Anna. BERRAF-TEBBAL, Akila.
Ovocný nápoj s přídavkem antioxidantu.
Autorský kolektiv: SOURAL, Ivo. BALÍK, Josef. ŠVESTKOVÁ, Petra. HÍC, Pavel. ŠNURKOVIČ, Petr. 
Přípravek pro revitalizaci půdního prostředí postiženého suchem.
Autorský kolektiv: SALAŠ, Petr. VYMYSLICKÝ, Tomáš. PEKAŘ, Miloslav. LOŠÁK, Martin.
2020
Antifungální postřiková kapalina na bázi tekutého extraktu z odpadního réví
Autorský kolektiv: Balík Josef, Tříska Jan, Mareš Jan, Híc Pavel, Soural Ivo, Horák Miroslav, Šnurkovič Petr, Sotolář Radek
Sada primerů pro specifickou detekci bakterie Xanthomonas hortorum pv. Carotae
Autorský kolektiv: Peňázová Eliška, Ragasová Lucia, Čechová Jana, Wohlmuth Jan, Eichmeier Aleš
Sada pro masivně paralelní detekci patogenu mrkve – Candidatus Liberibacter solanacearum
Autorský kolektiv: Eichmeier Aleš, Peňázová Eliška, Čechová Jana, Baránek Miroslav
Sada pro masivně paralelní metagenomickou detekci hub na platformě dvoukanálového sekvenátoru
Autorský kolektiv: Eichmeier Aleš, Čechová Jana, Špetík Milan
Sada pro molekulární identifikaci patogenní bakterie celeru Pseudomonas syringae pv. apii metodou real-time PCR
Autorský kolektiv: Eichmeier Aleš, Čechová Jana, Gazdík Filip
Sada pro simultánní molekulární identifikaci patogenů celeru Septoria apiicola a Plenodomus libanotidis
Autorský kolektiv: Gazdík Filip, Eichmeier Aleš, Čechová Jana, Baránek Miroslav
2019
Alkoholický nápoj se zvýšeným obsahem přírodních lignanů
Autorský kolektiv: Balík, Josef, Ledajaks Jaroslav, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda, Híc Pavel, Houška Milan
Klesavé víko pro nádoby na víno
Autorský kolektiv: Híc Pavel, Horák Miroslav
Potravinářský výrobek z výlisků ovoce a pokrutin ořechů
Autorský kolektiv: Mašán Vladimír, Híc Pavel, Balík Josef, Horák Miroslav, Burg Patrik
Prostředek k regulaci růstu pro semenné podnože ovocných dřevin z přímého výsevu
Autorský kolektiv: Nečas Tomáš, Wolf Jan, Kiss Tomáš, Ondášek Ivo
Reakční směs k simultánní molekulární identifikaci patogenních bakterií rajčat Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tomato a rodu Xanthomonas metodou multiplex Real-time PCR
Autorský kolektiv: Peňázová Eliška, Eichmeier Aleš, Ragasová Lucia, Čechová Jana, Baránek Miroslav
Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku na vodní bázi k ochraně proti plísni révy vinné
Autorský kolektiv: Šafarčík Vladan, Pavloušek Pavel
Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku na vodní bázi k posílení odolnosti k padlí révy vinné
Autorský kolektiv: Šafarčík Vladan, Pavloušek Pavel
Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku na vodní bázi k posílení odolnosti k šedé hnilobě hroznů révy vinné
Autorský kolektiv: Šafarčík Vladan, Pavloušek Pavel
Souprava účinných látek pro podporu prodlužovacího růstu u výpěstků hrušní typu Knip-boom
Autorský kolektiv: Nečas Tomáš, Wolf Jan, Kiss Tomáš, Ondášek Ivo
Souprava účinných látek pro podporu rozvětvování u výpěstků hrušní typu Knip-boom
Autorský kolektiv: Nečas Tomáš, Wolf Jan, Kiss Tomáš, Ondrášek Ivo
2018
Extrakt z hroznových semen interspecifických odrůd révy vinné
Autroský kolektiv: Sochor Jiří, Sochorová Lenka, Baroň Mojmír
Jednoletá osivová směs pro rychlé ozelenění meziřadí vinohradů a sadů
Autroský kolektiv: Vymyslický Tomáš, Lang Jaroslav, Pavloušek Pavel
Kultivátor pro cílenou biotizaci zahradnických substrátů
Autorský kolektiv: Jurica Miloš, Kopta Tomáš, Polcarová Alena, Maršálek Blahoslav
Nezávislá mobilní zelená stěna
Autorský kolektiv: Mašán Vladimír, Burg Patrik, Zemánek Pavel, Adámková Diana
Ochucený olej ze semen révy vinné
Autorský kolektiv: Burg Patrik, Mašán Vladimír, Zemánek Pavel
Ozimá osivová směs pro ozelenění meziřadí vinohradů a sadů s vyšším podílem druhů z čeledi bobovité (Fabaceae)
Autroský kolektiv: Vymyslický Tomáš, Lang Jaroslav, Pavloušek Pavel
Palivové pelety ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu těchto palivových pelet
Autorský kolektiv: Mašán Vladimír, Burg Patrik, Zemánek Pavel
Přípravek s obsahem nanočástic stříbra k eliminaci bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris na semenech rostliny čeledi brukvovitých
Autorský kolektiv: Pečenka Jakub, Baránek Miroslav, Peňázová Eliška, Eichmeier Aleš, Svobodová Kateřina, Novotný Čeněk
Reakční směs k molekulární identifikaci patogenní bakterie okurek Pseudomonas amygdali pv. Iachrymans
Autorský kolektiv: Eichmeier Aleš, Gazdík Filip, Peňázová Eliška, Pečenka Jakub, Čechová Jana, Baránek Miroslav
Vytrvalá osivová směs pro ozelenění meziřadí vinohradů a sadů na suchých stanovištích
Autroský kolektiv: Vymyslický Tomáš, Lang Jaroslav, Pavloušek Pavel
2017
Sada primerů pro rozlišení rodičovských linií a hybridních jedinců v osivech vybraných odrůd zelí hlávkového analýzou mikrosatelitní DNA
Autorský kolektiv: Raddová Jana, Baránek Miroslav, Pečenka Jakub
Směs chemikálií k molekulární identifikaci dřevokazných hub Phomopsis a Phaeoacremonium sp. v pletivech révy vinné
Autorský kolektiv: Eichmeier Aleš, Peňázová Eliška, Pečenka Jakub
Čokoláda se zvýšeným obsahem přírodních lignanů
Autorský kolektiv: Kulichová, Jana, Balík Josef, Híc Pavel, Horák Miroslav, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla
Nápoj obohacený o extrakt z réví
Autorský kolektiv: Balík Josef, Híc Pavel, Soural Ivo, Kulichová Jana, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda
Nápoj obohacený polyfenolickým extraktem z hroznů
Autorský kolektiv: Kulichová Jana, Balík Josef, Híc Pavel
2016
Potravinářský výrobek typu sirupu s obsahem smrkových výhonků a lignanů
Autorský kolektiv: Vokurka Jan, Kopal Jaroslav, Kýhos Karel, Strohalm Jan, Houška Milan, Landfeld Aleš, Novotná Pavla, Híc Pavel, Balík Josef, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda
Pomocný rostlinný přípravek na bázi bakterií a řasy
Autorský kolektiv: Maršálek Blahoslav, Polcarová Alena, Pavlíková Marcela, Bartoš Michal, Nývltová Zora, Volková Jana, Kopta Tomáš, Pokluda Robert, Jurica Miloš
2015
Ovocná pomazánka bez přidaných chemických konzervantů
Autorský kolektiv: Nečas Tomáš, Nečasová Jana, Komárková Hana
Pivo nebo nápoj na bázi piva s obsahem lignanů
Autorský kolektiv: Híc Pavel, Balík Josef, Kulichová Jana, Šnurkovič Petr, Houška Milan, Strohalm Jan, Langfeld Aleš, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda
Potravinářské výrobky typu pyré, džemy, pomazánky obohacené o lignany
Autorský kolektiv: Híc Pavel, Balík Josef, Kulichová Jana, Tříska Jan, Strohalm Jan, Vrchotová Naděžda, Houška Milan
Potravinářský výrobek z hydrolyzovaného kolagenu obohacený o lignany
Autorský kolektiv: Kýhos Karel, Strohalm Jan, Houška Milan, Novotná Pavla, Landfeld Aleš, Híc Pavel, Balík Josef, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda
Potravinářský výrobek z obilných zrnin obohacený o lignany
Autorský kolektiv: Kýhos Karel, Strohalm Jan, Houška Milan, Novotná Pavla, Landfeld Aleš, Híc Pavel, Balík Josef, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda
Prostředí skladovacího prostoru pro skladování plodů asijských hrušní
Autorský kolektiv: Balík Josef, Goliáš Jan, Kožíšková Jarmila, Horák Miroslav, Němcová Anna, Šnurkovič Petr, Híc Pavel

Certifikované metodiky a památkové postupy

2023
Metodika pěstování asijských hrušní a slivoní
Autorský kolektiv: Nečas Tomáš, Ondrášek Ivo, Zezulová Eliška, Mrázová Martina, Fiala Jonáš, Wolf Jan
Metodika vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu
Autorský kolektiv: Kučera Petr, Salašová Alena, Šimek Pavel, Matějka Daniel, Sedláček Jozef, Štefl Lukáš, Lacina Darek, Pavlačková Katarína
Metoda prognózy padlí révy ve vinicích prostřednictvím teplotního monitoringu bezpilotními prostředky
Autorský kolektiv: Pavloušek Pavel, Muška František
Metoda monitoringu účinnosti ochrany proti padlí révy bezpilotními prostředky
Autor: Pavloušek Pavel
2022
Použití rostlin v historických interiérech
Autorský kolektiv: Martinek Jiří, Krejčiřík Přemysl
Obnova historických znaků krajiny v popluží panských dvorů
Autorský kolektiv: Kučera Petr, Fialová Zuzana
Metodika hodnocení plochy zeleně, její druhové skladby a hodnocení stavu ve městech s cílem snížení dopadů meteorologických extrémů
Autorský kolektiv: Salaš Petr, Burg Patrik, Žallmannová Eva, Burgová Jana, Mašán Vladimír, Drobiličová Irena, Čížková Alice, Radoslav Vlk, Borowiecki Ondřej
Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Autorský kolektiv: Borusík Pavel, Bulíř Pavel, Šimek Pavel
Metodika interpretace kulturní krajiny
Autorský kolektiv: Klepárník Radim, Fialová Zuzana, Sedláček Jozef, Daniel Matějka
Zakládání a údržba větrolamů ve zhoršených pedoklimatických podmínkách
Autorský kolektiv: Pejchal Miloš, Středová Hana, Středa Tomáš, Fukalová Petra
2021
Metodika vymezování klimatických regionů v rámci systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Autorský kolektiv: Středová Hana, Středa Tomáš, Rožnovský Jaroslav, Chuchma Filip
Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů
Autor: Kučera Petr
Použití květinových aranžmá v historických interiérech
Autorský kolektiv: Martinek Jiří, Rabušic Bohuslav
Metodika snížení či eliminace poškození generativních orgánů meruněk jarními mrazíky
Autorský kolektiv: Bilavčík Alois, Laňar Luděk, Nečas Tomáš, Faltus Miloš, Náměstek Jan, Zámečník Jiří
Možnosti nepřímé ochrany proti komplexu chorob kmínku révy vinné
Autor: Pavloušek Pavel
Metodika obnovy květinového záhonu
Autorský kolektiv: Kuťková Tatiana, Uher Jiří, Klasová Kristýna
2020
Hloubková aplikace organické hmoty do příkmenných pásů vinic a sadů
Autorský kolektiv: Zemánek Pavel, Burg Patrik, Mašán Vladimír, Čížková Alice, Zatloukal Patrik, Pavloušek Pavel, Jelínek Antonín, Badalíková Barbora
Management původních a nepůvodních rostlin v památkách zahradního umění – Parky a urbánní vegetace mezi biologií a kulturou (certifikovaná metodika)
Autorský kolektiv: Sádlo Jiří, Pergl Jan, Pejchal Miloš, Perglová Irena, Petřík Petr, Štefl Lukáš, Vojík Martin
Metodická pomůcka k uplatnění autenticity dřevin v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika
Autorský kolektiv: Pejchal Miloš, Štefl Lukáš
Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Autorský kolektiv: Borusík Pavel, Martinek Jiří, Šimek Pavel
Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury
Autorský kolektiv: Kolařík Jaroslav, Bulant Miroslav, Gabriel Tomáš, Kejha Ladislav, Kozák Otakar, Ladra David, Smolková Ivona, Staněk Tomáš, Šmídová Marie, Štefl Lukáš, Trávníček Bohumír, Vojtíšková Dana, Weisbauer František
Typologie historické kulturní krajiny České republiky
Autorský kolektiv: Ehrlich Marek, Kuča Karel, Kučová Věra, Pacáková Božena, Pavlátová Marie, Salašová Alena, Šantrůčková Markéta, Vorel Ivan, Weber Martin
Úprava stanovištních poměrů dřevin
Autorský kolektiv: Kučera Aleš, Hora David, Rejšek Klement, Kolařík Jaroslav, Šimek Pavel, Kotyza Petr, Ezechel Miroslav, Vojáčková Barbora
Vyhodnocení vlastností půdy při použití hloubkové aplikace organické hmoty ve vinicích a sadech.
Autorský kolektiv: Badalíková Barbora, Vašinka Martin, Burg Patrik, Mašán Vladimír, Jelínek Antonín, Roy Amitava
Využití obalovaného osiva pro zakládání porostů trav a jetelovin
Autorský kolektiv: Salaš Petr, Lošák Martin, Vymyslický Tomáš, Pekař Miloslav, Rožnovský Jaroslav, Raab Simona, Enev Vojtěch, Knotová Daniela, Vlk Radoslav, Ševčíková Magdalena, Kalina Michal, Pelikán Jan
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR
Autorský kolektiv: Salaš Petr, Vymyslický Tomáš, Lošák Martin, Pekař Miloslav, Burgová Jana, Chovančíková Eva, Enev Vojtěch, Knotová Daniela, Rožnovský Jaroslav, Frydrych Jan, Kalina Michal, Pelikán Jan
2019
Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy
Autorský kolektiv: Kolařík Jaroslav, Ambros Antonín, Borský Jiří, Bulíř Pavel, Jašková Věra, Ledvina Petr, Praus Luděk, Růžička Petr, Skotnica Jiří, Šarapatka Tomáš, Vojáčková Barbora
Kvantifikace fytoplazen ovocných dřevin skupiny 16SrX
Autorský kolektiv: Kiss Tomáš, Nečas Tomáš, Nečasová Jana, Wolf Jan, Ondrášek Ivo
Prostředky diagnostiky a ochrany proti vybraným druhům škodlivých mikroorganismů zelí
Autorský kolektiv: Novotný David, Baránek Miroslav, Eichmeier Aleš, Salava Jaroslav, Peňázová Eliška, Pečenka Jakub, Koudela Martin
Speciální zásahy na stromech
Autorský kolektiv: Kolařík Jaroslav, Bulíř Pavel, Haupt Pavel, Hlinomazová Ingrid, Hojný Luděk, Chadt Bohdan, Krása Antonín, Martinek Petr, Rozsypálek Jiří, Šimek Michal, Vágnerová Irena, Vojáčková Barbora
2018
Introdukce netradičních druhů z čeledi Brassicaceae
Autorský kolektiv: Kopta Tomáš, Pokluda Robert, Jurica Miloš, Koudela Martin, Kofránková Věra, Kunicki Edward
Metody šlechtění odolných odrůd slivoní
Autorský kolektiv: Wolf Jan, Nečas Tomáš, Komínek Petr, Ondrášek Ivo, Kiss Tomáš
2017
Metodika detekce a kvantifikace bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí TaqMan Real Time PCR systému
Autorský kolektiv: Eichmeier Aleš, Peňázová Eliška, Baránek Miroslav
Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu.
Autorský kolektiv: Zámečník Roman, Vaida Pavel, Kuťková Tatiana
Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
Autorský kolektiv: Šimek Pavel, Štefl Lukáš
Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky
Autorský kolektiv: Zámečník Roman, Šimek Pavel
Perspektivní systémy ozelenění vinic
Autorský kolketiv: Pavloušek Pavel, Burg Patrik
Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
Autorský kolektiv: Kuťková Tatiana, Uher Jiří, Štefl Lukáš, Pilušová Barbora et al.
2016
Metodika eliminace virů vyskytujících se na meruňce a broskvoni s využitím chemoterapie in vitro
Autorský kolektiv: Ondrušiková Eva, Kudělková Martina, Pavelková Radka, Jana Moudrá, Břetislav Křižan, Věra Holleinová
Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí
Autorský kolektiv: Ambrožová Zuzana
Metodika hodnocení krajiny narušené těžbou surovin
Autorský kolektiv: Kučera Petr, Novotná Želmíra
Metodika identifikace kulturních artefaktů v krajině
Autorský kolektiv: Dohnalová Barbora, Fiřtová Barbora, Kučera Petr, Dohnal Jiří, Pavlačková Katarína
Metodika koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území
Autorský kolektiv: Kučera Petr, Flekalová Markéta, Trpáková Lenka, Sedláček Jozef, Matějka Daniel, Lacina Darek
Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu
Autorský kolektiv: Krátká Adámková, Barbara, Magni Anna
Metodika regenerace krajiny narušené těžbou surovin
Autorský kolektiv: Kučera Petr, Novotná Želmíra
Metody řízkování podnoží vybraných ovocných druhů
Autorský kolektiv: Nečas Tomáš, Náměstek Jan, Laňar Luděk, Láčík Jakub, Ondrášek Ivo, Mészáros Martin, Wolf Jan, Kosina Josef
Ochrana révy vinné proti houbovým patogenům v ekologickém vinohradnictví
Autorský kolektiv: Pavloušek Pavel, Šafarčík Vladan
Vliv zapravení organické hmoty na půdní vlastnosti a snížení vodní eroze
Autorský kolektiv: Badalíková, Barbora, Novotná Jaroslava, Pospíšilová, Lubica
2015
Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury
Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl, Pejchal Miloš
Dočasné instalace v památkách zahradní a krajinářské architektury
Autorský kolektiv: Martinek Jiří, Gálová Helena
Komplexní metodika hodnocení rezistence GM švestky, Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, kvality plodů a možného přenosu transgenu do rostlin r. Prunus.
Autorský kolektiv: Polák Jaroslav, Kumar Jiban, Krška Boris, Komínek Petr, Jarošová Jana
Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče
Autorský kolektiv: Pejchal Miloš, Šimek Pavel
Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny
Autorský kolektiv: Sedláček Jozef, Salašová Alena, Trpáková Lenka
Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny
Autorský kolektiv: Salašová Alena, Sedláček Jozef, Trpáková Lenka, Martinková Kuchyňková Hana
Metodika organizace akce Víkend otevřených zahrad
Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl
Popisy rostlin v památkových objektech
Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl, Pejchal Miloš
Využití biologických aditiv pro zvýšení kvality produkce zeleniny
Autorský kolektiv: Kopta Tomáš, Pokluda Robert, Jurica Miloš, Vlasáková Blanka, Pavlíková Marcela, Nývltová Zora

Odrůdy

Astra čínská
Arana: Kobza František, Pokluda Robert
Sylva: Kobza František, Pokluda Robert
Aria: Kobza František, Pokluda Robert
Flora světle modrá: Kobza František, Pokluda Robert
Flora žlutě bílá: Kobza František, Pokluda Robert
Flora tmavě modrá: Kobza František, Pokluda Robert
Flora fialová: Kobza František, Pokluda Robert
Flora karmínová: Kobza František, Pokluda Robert
Flora purpurová: Kobza František, Pokluda Robert
Flora růžová: Kobza František, Pokluda Robert
Jabloň (plodová)
Moravia: Kobza František, Řezníček Vojtěch
Mandloň (plodová)
Husle: Baránek Miroslav, Čechová Jana, Holleinová Věra
Meruňka (plodová)
Sophinka: Vachůn Zdeněk, Krška Boris, Sasková Hana, Jandásek Josef, Nečas Tomáš, Ondrášek Ivo
Adriana: Vachůn Zdeněk, Krška Boris, Sasková Hana, Jandásek Josef, Nečas Tomáš, Ondrášek Ivo
Betinka: Vachůn Zdeněk, Krška Boris, Sasková Hana, Jandásek Josef, Nečas Tomáš, Ondrášek Ivo
Candela: Vachůn Zdeněk, Krška Boris, Sasková Hana, Jandásek Josef, Nečas Tomáš, Ondrášek Ivo
Réva
Diadem: Pavloušek Pavel, Sotolář Radek, Slavík Rostislav
Ulrika: Pavloušek Pavel, Sotolář Radek, Slavík Rostislav

Umělecké výsledky

Název20182019202020212022celkem
Děkanát0,000,000,240,000,000,24
Ústav biotechniky zeleně553,60567,10824,50429,00654,703028,90
Ústav plánování krajiny59,00175,80102,50153,70128,50619,50
Ústav zahradní a krajinářské architektury224,00401,40595,41453,90197,301872,01
CELKEM836,601144,301522,651036,60980,505520,65

Další výsledky

2020
Želatinová kapsle s lyofilizovanými klíčky obsahující sulforafan.
Balík Josef, Soural Ivo, Šnurkovič Petr, Híc Pavel, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla, Kováříková E, Podsedníček M, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda, Oravec Michal, Jílek L, Magner M, Májovská J, Thorová K, Petříková E, Hodovalová M.
Želatinová kapsle s extraktem klíčků obsahující sulforafan.
Balík Josef, Soural Ivo, Šnurkovič Petr, Híc Pavel, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla, Kováříková E, Podsedníček M, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda, Oravec Michal, Jílek L, Magner M, Májovská J, Thorová K, Petříková E, Hodovalová M.
Technologie výroby vína pomocí konsorcionálního preparátu.
Baroň Mojmír, Licek Josef, Kumšta Michal, Holešinský Radim. 
Ověřená technologie historického způsobu výroby vína pro danou oblast.
Baroň Mojmír, Sochor Jiří.
Historický vývoj poplužních dvorů v modelových územích – DVŮR KARLOV
Kučera Petr, Fialová Zuzana.
Historický vývoj poplužních dvorů v modelových územích – DVŮR OBLÍK
Kučera Petr, Fialová Zuzana.
Historický vývoj poplužních dvorů v modelových územích – LUKAVICKÝ DVŮR
Kučera Petr, Jurenková Barbora.
Obnova květinových záhonů v modelových objektech památek zahradního umění
Kuťková Tatiana, Klasová Kristýna.
Krajina brněnských obytných souborů 60. až 80. let 20. století
Magni Anna.
Použití obalovaného osiva pro ozelenění písčitých půd v aridních oblastech.
Salaš Petr, Lošák Martin, Pekař Miloslav, Vymyslický Tomáš.
Technologie pro výrobu vína pomocí původních druhů kvasinek.
Sochor Jiří, Baroň Mojmír.
Technologie pro výrobu vína pomocí původních druhů kvasinek. 
Sochor Jiří, Baroň Mojmír.
Vinařský region Bzenecko
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří.
Vinařský region Mikulovsko
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří.
Vinařský region Strážnicko
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří.
Vinařský region Velkobílovecko
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří.
Vinařský region Znojemsko
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří.
Vinorodá jižní Morava
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří.
Technologie přípravy pomocné látky z réví.
Tříska Jan, Balík Josef, Mareš Jan.
Mapa identifikovaných a hodnocených objektů.
Zámečník Roman, Borusík Pavel.
Ověření zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty ve vinicích a sadech.
Zemánek Pavel, Burg Patrik, Mašán Vladimír, Čížková Alice, Badalíková Barbora, Jelínek Antonín.
2019
Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění
Borusík Pavel, Martinek Jiří, Šimek Pavel. 
Manýristické a barokní zahrady v krajině u Olomouce
Hronová Šafářová Lucie. 
Územní studie krajiny ORP Beroun
Hruška Lubor, Hudák Miroslav, Valtr Pavel, Salašová Alena, Kyselka Igor, Mansfeld Vratislav, Vaculín Ondřej, Foldynová Ivana, Kubáň David. 
Územní studie krajiny SO ORP Říčany
Hruška Lubor, Valtr Pavel, Hudák Miroslav et al. 
Barokní zahradní osy v současné struktuře města na příkladu Slavkova u Brna
Magni Anna.
Funkční vzorek zařízení pro zapravení organické hmoty do půdy.
Mašán Vladimír, Burg Patrik, Zemánek Pavel, Čížková Alice, Badaliková Barbora, Křeček Pavel. 
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality suchých půd.
Salaš Petr, Lošák Martin, Pekař Miloslav, Vymyslický Tomáš. 
Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny: Historická kulturní krajina Chroustovice.
Salašová Alena, Matějková Hana, Sedláček Jozef, Šesták Ondřej, Matějka Daniel, Flekalová Markéta, Fialová Zuzana. 
Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny: Esteticky kultivovaná krajina Hlubocka
Salašová Alena, Sedláček Jozef, Šesták Ondřej, Klepárník Radim, Matějka Daniel, Fialová Zuzana.  
Poloprovoz slivoní: Metodický popis zakládací technologie
Wolf Jan, Nečas Tomáš, Ondrášek, Ivo. 
2018
Soubor původních izolátů vinařských mikroorganismů pro fermentační technologie.
Bušová Iveta, Paulíček Vít, Ježdík Richard, Minařík Miroslav, Siglová Martina, Fiala Jaromír, Kubizniaková Petra, Baroň Mojmír, Sochor Jiří, Holešinský Radim. 
Předstupeň rozmnožovacího materiálu druhu Mizuna (Brassica rapa var. nipposinica)
Jurica Miloš, Kopta Tomáš, Pokluda Robert. 
Prototyp zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
Mašán Vladimír, Burg Patrik, Zemánek Pavel, Čížková Alice. 
Portugal i Frankovka pochází ze Štýrska!
Sotolář Radek.
2017
Kultivátor probiotických bakterií pro cílenou biotizaci zahradnických substrátů.
Jurica Miloš, Kopta Tomáš, Maršálek Blahoslav, Polcarová Alena. 
Kompoziční principy a vegetační a technické prvky – vybrané objekty.
Kuťková Tatiana, Gálová Helena, Klasová Kristýna. 
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk.
Kuťková Tatiana, Šimek Pavel, Vaida Pavel.  
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger.
Kuťková Tatiana, Šimek Pavel, Vaida Pavel. 
Díla zahradní architektury první republiky ve veřejném prostoru.
Steinová Šárka, Štefl Lukáš. 
Komplexní technologie ozelenění a ošetřování příkmenného pásu ve vinicích.
Pavloušek Pavel. 
Komplexní technologie výsevu a ošetřování ozelenění ve vinicích s podporou druhové biodiverzity
Pavloušek Pavel. 
Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (identifikace objektů): Josef Kumpán, Josef Miniberger, Josef Vaněk.
Štefl Lukáš, Vaida Pavel, Zámečník Roman. 
2016
Ověřená technologie skladování plodů asijských hrušní OT1/16.
Balík Josef, Goliáš Jan, Němcová Anna, Horák Miroslav, Kožíšková Jarmila, Šnurkovič Petr. 
Ověřená technologie na extrakci lignanů ze smrkových suků.
Balík Josef, Híc Pavel, Tománková Eva, Sotolář Radek, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla,  Landfeld Aleš, Kýhos Kare, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda. 
Potenciální krajinné kompozice na mapách II. a III. vojenského mapování.
Flekalová Markéta, Matějková Hana, Šesták Ondřej et al. 
Identifikace hodnot krajiny narušené těžbou surovin – Lom Janičův vrch v Mikulově.
Kučera Petr, Sedláček Jozef. 
Poloprovoz asijských hrušní.
Nečas Tomáš, Ondrášek Ivo. 
Aplikace přípravků na bázi rostlinných extraktů ve vinicích.
Pavloušek Pavel, Šafarčík Vladan. 
Dendrologický potenciál kompozičních skupin zámeckého parku v Lednici.
Pejchal Miloš, Štefl Lukáš, Pavlačka Roman. 
Historická vhodnost stromů v kompozici zámeckého parku v Lednici.
Pejchal Miloš, Štefl Lukáš, Pavlačka Roman. 
Původnost stromů v kompozici zámeckého parku v Lednici.
Pejchal Miloš, Štefl Lukáš, Pavlačka Roman. 
Ověřená technologie na výrobu sirupů s obsahem homogenátu smrkových výhonků a lignanů.
Vokurka J., Kopal, J., Balík Josef et al. 
2015
Švestková povidla s přídavkem lignanů.
Balík Josef, Híc Pavel, Kulichová Jana, Šnurkovič Petr, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla,  Landfeld Aleš, Kýhos Karel, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda. 
Ověřená technologie na výrobu švestkových povidel se zvýšeným obsahem lignanů.
Balík Josef, Híc Pavel, Kulichová Jana, Šnurkovič Petr, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla,  Landfeld Aleš, Kýhos Karel, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda. 
Analýza autenticity vegetačních prvků v Libosadu v současné kompozici vztaženo k roku 1691.
Krejčiřík Přemysl.
Vývoj a interpretace zámeckého parku v Lednici.
Krejčiřík Přemysl.
Mapy koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území obcí Vlčnov a Veletiny.
Kučera Petr, Flekalová Markéta, Lacina Darek. 
Mapy koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území obce Anenská Studánka.
Kučera Petr, Matějka Daniel. 
Mapy koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území města Nepomuku.
Kučera Petr, Trpáková Lenka, Sedláček Jozef. 
Vývoj zeleně mezi lety 1699-1909 a záznam jejích dochovaných částí v soudobém Brně.
Magni Anna, Zgarbová Marie, Pavlačka Roman.