Fakulta každoročně pořádá nebo spolupořádá řadu vědeckých konferencí, workshopů a výstav, na kterých se setkává vědecká komunita ale i odborníci z praxe i veřejnost. Cílem těchto akcí je především prezentace a diseminace výsledků výzkumu jednotlivých vědeckých pracovišť fakulty.

Pravidelně je například pořádána konference pro studenty doktorských studijních programů 3. a 4. ročníku, jejímž cílem je představení aktuálních výsledků disertačních prací studentů doktorských programů. Konference mimo jiné přispívá ke zvýšení obecného povědomí o výzkumných aktivitách realizovaných na jednotlivých ústavech Zahradnické fakulty MENDELU.2023

KONFERENCE
Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2023

Cílem konference je prezentace aktuálních výsledků disertačních prací studentů doktorských programů Zahradnické fakulty, včetně zvýšení obecného
povědomí o problematikách řešených na jednotlivých ústavech Zahradnické fakulty.
 
Odborné sekce:
 
1. Zahradnictví (D-ZAHR, D-EUHO)
2. Krajinářská architektura (D-KA)
 
Výsledky jsou prezentovány studenty 3. a 4. ročníků postgraduálního studia, za účasti studentů z nižších ročníků bez prezentace. K termínu konference
je vydán sborník abstraktů.

1. cirkulář

2. cirkulář

Plakát k akci

Sborník abstraktů

Výsledky konference IGA 2023

2022

konference
Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2022

Cílem konference je prezentace aktuálních výsledků disertačních prací studentů doktorských programů Zahradnické fakulty, včetně zvýšení obecného
povědomí o problematikách řešených na jednotlivých ústavech Zahradnické fakulty.
 
Odborné sekce:
 
1. Zahradnictví (D-ZAHR, D-EUHO)
2. Krajinářská architektura (D-KA)
 
Výsledky jsou prezentovány studenty 3. a 4. ročníků postgraduálního studia, za účasti studentů z nižších ročníků bez prezentace. K termínu konference
je vydán sborník abstraktů.

1. cirkulář

2. cirkulář

Sborník abstraktů

Výsledky konference IGA 2022

2021

konference
Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2021

Cílem konference je prezentace aktuálních výsledků disertačních prací studentů doktorských programů Zahradnické fakulty, včetně zvýšení obecného
povědomí o problematikách řešených na jednotlivých ústavech Zahradnické fakulty.

Odborné sekce:

1. Zahradnické inženýrství

2. Zahradní a krajinářská architektura

Výsledky jsou prezentovány studenty 3. a 4. ročníků postgraduálního studia, za účasti studentů z nižších ročníků bez prezentace. K termínu konference
je vydán sborník abstraktů.

1. cirkulář

2. cirkulář

Sborník abstraktů

Výsledky konference IGA 2021

2020

Konference
Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2020

Cílem konference je prezentace aktuálních výsledků disertačních prací studentů doktorských programů Zahradnické fakulty, včetně zvýšení obecného
povědomí o problematikách řešených na jednotlivých ústavech Zahradnické fakulty.

Odborné sekce:

1. Zahradnické inženýrství

2. Zahradní a krajinářská architektura

Výsledky jsou prezentovány studenty 3. a 4. ročníků postgraduálního studia, za účasti studentů z nižších ročníků bez prezentace. K termínu konference
je vydán sborník abstraktů.

1. cirkulář

2. cirkulář

Sborník abstraktů

Výsledky konference IGA 2020

2019

konference
DemoGreen 2019

Autorský kolektiv: Musil Martin, Neruda Jindřich, Burg Patrik 
Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna

Autorský kolektiv: Salaš Petr, Vlk Radoslav, Burgová Jana, Rožnovský Jaroslav
Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2019

Autorský kolektiv: Burg Patrik, Mašán Vladimír, Čížková Alice

Sborník abstraktů
výstavy
České zahradní umění klasicismu a romantismu v kontextu evropského vývoje (1720-1850)

Autorský kolektiv: Wilhelmová Dana, Damec Jiří
Výstava designu nábytku a květinových vazeb v Lednici

Autorský kolektiv: Tauber Jiří, Svoboda Jaroslav, Martinek Jiří
workshopy
LED’S play: Hra jako prostředek interpretace

Autorský kolektiv: Sedláček Jozef, Matějka Daniel
LED’s play 2 – Audiovizuální interpretace krajiny

Autorský kolektiv: Matějka Daniel, Sedláček Jozef, Dohnalová Barbora 
Ovocný strom v krajině 2019

Autorský kolektiv: Salaš Petr, Boček Stanislav

2018

konference
Perspectives in European Agricultural Machinery and Robotics

Autorský kolektiv: Mašán Vladimír, Skoupil Jaromír, Pavlačka Roman, Čížková Alice, Pernický Pavel
Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2018

Autorský kolektiv: Bukovská Pavla, Burg Patrik, Čížková Alice, Mašán Vladimír, Nečasová Jana

Sborník abstraktů
Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I.

Autorský kolektiv: Zámečník Roman, Pavlačková Katarína, Vaida Pavel, Nováková Jana
konference
Perspectives in European Agricultural Machinery and Robotics

Autorský kolektiv: Mašán Vladimír, Skoupil Jaromír, Pavlačka Roman, Čížková Alice, Pernický Pavel
Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2018

Autorský kolektiv: Bukovská Pavla, Burg Patrik, Čížková Alice, Mašán Vladimír, Nečasová Jana

Sborník abstraktů
Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I.

Autorský kolektiv: Zámečník Roman, Pavlačková Katarína, Vaida Pavel, Nováková Jana
výstavy
České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje (1550-1720)

Autorský kolektiv: Wilhelmová Dana, Damec Jiří
workshopy
Jedlé květy

Autorský kolektiv: Neugebauerová Jarmila, Brázdová Michaela, Řezanina Zdeněk
Management údržby a ochrany půdy ve vinohradnictví

Autorský kolektiv: Burg Patrik, Mašán Vladimír, Skoupil Jaromír, Čížková Alice, Pernický Pavel
Odborný a školící seminář s tématikou využití pomocných půdních látek

Autorský kolektiv: Salaš Petr, Rožnovský Jaroslav, Rak Libor, Jeřábek Daniel
Odborný seminář pro učitele středních škol Olomouckého kraje s tématikou změn klimatu a prostředí pro farmářství

Autorský kolektiv: Salaš Petr, Červík Blahoslav
Zahradnictví ze všech stran

Autorský kolektiv: Neugebauerová Jarmila, Jurica Miloš, Brázdová Michaela

2017

konference
22. odborný seminář s mezinárodní účastí: Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Autorský kolektiv: Neugebauerová Jarmila, Dobšáková Blažena
Dny zahradní a krajinářské tvorby 2017: Kvetoucí sídla – benefity zeleně na druhou

Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl, Pančíková Lucie
Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2017

Autorský kolektiv: Burg Patrik, Dušek Martin, Láčík Jakub, Mašán Vladimír, Nečasová Jana, Voda Patrik

Sborník abstraktů
výstavy
Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů

Autorský kolektiv: Steinová Šárka, Fencl Petr, Žitná Helena, Ottomanská Stanislava, Zámečník Roman, Martinek Jiří, Kuťková Tatiana
workshopy
Péče jako podmínka udržitelnosti

Autorský kolektiv: Mašán Vladimír, Čížková Alice, Burg Patrik
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem

Autorský kolektiv: Salaš Petr, Vlk Radoslav

2016

konference
Dny zahradní a krajinářské tvorby 2016: Zelená infrastruktura

Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl, Pančíková Lucie
Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2016

Autorský kolektiv: Nečasová Jana, Mašán Vladimír, Burg Patrik, Dušek Martin

Sborník abstraktů

2015

konference
Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře

Autorský kolektiv: Nečasová Jana, Mašán Vladimír, Turečková Jarmila, Burg Patrik

Sborník abstraktů
výstavy
Festival krajinářské architektury a zahradního umění

Autorský kolektiv: Wilhelmová Dana, Damec Jiří
workshopy
Krajinářská dílna CZ-IALE

Autorský kolektiv: Lipský Zdeněk, Flekalová Markéta, Šantrůčková Markéta
Setkání s řediteli a zástupci středních škol 2015

Autorský kolektiv: Salaš Petr, Sasková Hana, Burgová Jana, Maier Marian, Juřenová Petra