Spolupráce s firmami je velmi různorodá. Jedná se o zakázkový výzkum a vývoj, zapojení firmy do výuky či spolupráci firem na řešení závěrečných prací. Intenzivně spolupracujeme také se subjekty státní správy, přičemž tento druh spolupráce probíhá většinou na základě tzv. smluvního výzkumu. Zadavatel obvykle poptává konkrétní zakázku výzkumné či umělecké podstaty a fakulta figuruje v roli jejího dodavatele, což na akademické půdě zvyšuje prestiž konkrétního pracoviště.

Hledáte partnera v oblasti výzkumu a vývoje, chcete se zapojit do výuky, zprostředkovat studentům pracovní nabídku, prezentovat vaši firmu v prostorách školy nebo jen něco zkonzultovat? Ozvěte se nám.

Možnosti spolupráce

 • Partnerský výzkum a vývoj
 • Zakázkový výzkum a vývoj
 • Odborné poradenství
 • Zapojení firmy do výuky a vzdělávání
 • Prezentace firmy v prostorách fakulty
 • Spolupráce firem na řešení závěrečných prací
 • Zprostředkování nabídek pracovních příležitostí

Partneři ZF MENDELU

V oblasti aplikačního výzkumu jsou našimi významnými partnery zejména Vinný dům Bzenec spol. s.r.o. (v oblasti enologie), Atelier Tsunami (projektování pozemních staveb), Moravoseed spol. s r. o. (semenářství), VitroTree by Battistini (množení rostlinného materiálu in vitro), E.P.S. Kunovice (oblast vinařství), LIPINA-AGRO s.r.o. (v oblasti zemědělské produkce), SEVA – FLORA s.r.o. (oblast šlechtitelství), Envi Produkt, s.r.o. (oblast zemědělství), Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. (oblast archeologie), Vinařství Plenér s.r.o. (oblast vinohradnictví a biokontroly), Vinařství Bukovský s.r.o. (oblast vinohradnictví a biokontroly), VINOFRUKT, a.s. (oblast vinohradnictví a biokontroly), ORO AGRI INTERNATIONAL B.V. (oblast ochrany rostlin, biokontrola) a další.

Přehled významných partnerů z posledních let

 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 • VitroTree by Battistini
 • MORAVOSEED CZ a.s.
 • CEZEA Šlechtitelská stanice, a.s.
 • Seva – Flora s.r.o.
 • Seva – Flora s.r.o.
 • STROMMY COMPANY
 • Lovochemie, a.s.
 • Envi Produkt, s.r.o.
 • MK OBCHOD
 • NEA biotek s.r.o.
 • KERA GREEN s.r.o.
 • Vykrut, zahradní služby
 • LIPINA AGRO s.r.o.
 • ATRIMA spol. s.r.o.
 • Farma Bezdínek, s.r.o.
 • GEOtest, a.s.
 • Město Blansko
 • Město Františkovy lázně
 • Město Milovice
 • Město Břeclav
 • David Smetana

Jsme hrdým členem

Mimo spolupráci s výše uvedenými firmami a institucemi je Zahradnická fakulta MENDELU hrdým členem celé řady profesních a oborových organizací.