Zahradnická fakulta MENDELU rozvíjí spolupráci a kontakty se zahraničními vzdělávacími a výzkumnými institucemi na bázi mezinárodních vzdělávacích programů, a to zejména v programech Erasmus+, Leonardo a Ceepus. V rámci studijních smluv (Learning Agreement) jsou studentům uznávány předměty absolvované na jiné vysoké škole v souladu se systémem ECTS.

Mimoto jsou uskutečňovány mobility akademických pracovníků a studentů v programech LE:NOTRE a Akademická informační agentura ČR.

Dva studijní programy jsou akreditované v anglickém jazyce, jedná se o mezinárodní (Joint degree) studijní program International Master in Horticulture Science ve spolupráci s univerzitami v Krakově a Nitře a doktorský program Horticultural Engineering.

Každoročně na Zahradnické fakultě MENDELU aktivně působí zahraniční lektoři, kteří vedou přednáškové bloky pro studenty.

Zahraniční oddělení

Proděkan pro zahraniční styky
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
konzultační hodiny: po předchozí emailové nebo telefonické domluvě
Yveta Vágnerová
Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Jsme hrdým členem

Spolupracujeme

Zahradnická fakulta MENDELU aktivně spolupracuje s řadou zahraničních partnerů v oblasti vědy a výzkumu.

Spolupracujeme například s francouzskou Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA, Remeš, Francie) v rámci Barrande Fellowship Programme 2022 na projektu s názvem Ochrana révy vůči komplexu GTD s využitím bioaktivních látek botanického původu.

Jedním z významných zahraničních partnerů je také Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino del CSIC (ICVV, La Rioja, Španělsko), kde Zahradnická fakulta MENDELU spolupracuje na výzkumu zaměřeném na choroby kmínku kmene révy vinné.

Fakulta spolupracuje například s Louisiana State University (USA), Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitře (Slovensko), University of Agriculture in Krakow (Polsko), University of York (Velká Británie), Mae Fah Luang University (Thajsko), University of Florence (Itálie), University of Naples Federico II (Itálie) a ISVEA srl, Poggibonsi (Siena, Itálie) atd.

V rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím mezinárodní spolupráce byla ZF MENDELU řešitelem projektů zaměřených na snižování negativních dopadů patogenů rodu Xanthomonas (projekt LTC18009), vývoj antimikrobiálních materiálů vhodných pro 3D tisk (projekt LTC18002), dále na taxonomii, evoluci, fytogeografii, ekologii a fytochemii rostlin rodu Lonicera (projekt LH11134) a na studium stresového metabolismu rostlin (projekty LH12196 a 7AMB16PL001).

V oblasti mezinárodní excelence je pro fakultu klíčové zapojení do tří mezinárodních výzkumných konsorcií zejména v rámci programu COST. ZF MENDELU je členem řídícího výboru a aktivně se podílí na chodu akce COST vedené pod značkou CA16107, která se zabývá studiem a snižováním hospodářských dopadů bakteriových patogenů z čeledi Xanthomonadaceae. Neméně významná je participace na projektu COST CA 17111 INTEGRAPE („Data Integration to Maximise the Power of Omics for Grapevine Improvement, která je zaměřena na využití a další zpracování dat výzkumu révy vinné v oblasti ampelografie, biologie, genetiky, genomiky, epigenomiky, transkriptomiky, proteomiky a metabolomiky. Ve 4 pracovních skupinách zde participují zástupci ze 78 institucí z celého světa. Významné je také zastoupení v CA COST 15114 CA15114 – Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI). Jedná se o mikrobiologické téma zaměřené na studium antimikrobiálních látek, které jsou účinné proti vybraným patogenním mikroorganismům. Zahradnická fakulta MENDELU participuje také na projektu COST CA19125 – EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate Change.

Naši partneři

Pod hlavičkou programu Erasmus+ úzce spolupracujeme s řadou partnerských univerzit a institucí po celém světě. Spolupráce spočívá nejen ve výměnných pobytech studentů, ale intenzivně probíhá i ve vědecko-výzkumné oblasti.

 • Hame University of Applied Sciences
 • University of Helsinki
 • Oulu University of Applied Sciences
 • France Agro 3
 • Križevci College of Agriculture
 • Universita Politecnica delle Marche
 • University of Catania
 • Universita degli Studi di Foggia
 • Universita degli Studi di Milano
 • Universita degli Studi della Basilicata
 • Corvinus university of Budapest
 • MATE
 • TU Dresden
 • Leibniz Universitat Hannover
 • Hochschule Anhalt
 • Technische Universitat Munchen
 • Hochschule Geisenheum University
 • HAS University of Applied Sciences
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 • Wageningen University
 • University of Agriculture in Krakow
 • The John Paul II Catholic University of Lublin
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline
 • Poznan University of Life Sciences
 • State College of Applied Sciences in Skierniewice
 • Warsaw University of Life Sciences
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
 • Instituto Politecnico De Coimbra
 • BOKU
 • University of Pitesti
 • Hellenic Mediterranean University
 • Slovak University of Technology in Bratislava
 • Slovak University of Agriculture in Nitra
 • University of Ljubljana
 • University of Maribor
 • University of Kragujevac
 • Universidad del Pais Vasco
 • Universitat de Lleida
 • Universidad Rey Juan Carlos
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Politecnica de Valencia
 • Universidad de Zaragoza
 • Swedish University of Agriculture Sciences
 • Adnan Menderes Universitesi
 • Uludag University
 • Istanbul University – Cerrahpasa
 • Ege University
 • Selcuk University
 • Inonu University
 • Yuzuncuu Yil Universitesi

Vzděláváme