Bakalářské studium (Bc.)

Podávání přihlášek

Přijímací řízení ke studiu pro období 2024/2025 pro bakalářské
studijní programy
1. 11. 2023 – 30. 4. 2024
Ukončení podávání přihlášek do I. kola bakalářského studijního programu Krajinářská architektura (aktuálně se připravuje II. kolo přijímacího řízení – doporučujeme sledovat informace na webu)19. 1. 2024
Ukončení podávání přihlášek k bakalářskému studiu30. 4. 2024
Přijímací řízení (I. část)- bakalářský studijní program Krajinářská architektura – výtvarná zkouška12. – 16. 2. 2024
Přijímací řízení (II. část) – bakalářský studijní program Krajinářská architektura – test znalostí krajinářské architektury, architektury a výtvarného umění, test znalostí botaniky a osobní pohovor12. – 16. 2. 2024
Zveřejnění výsledků přijímacího řízenído 28. 6. 2024
Zveřejnění výsledků I. kola přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Krajinářská architektura31. 3. 2024

Zápisy do studia

Zápis do I. ročníků bakalářských studií pro uchazeče přijaté v 1. kole přijímacího řízení (řádný termín)15. – 19. 7. 2024

Navazující magisterské studium (Ing. / Ing. arch.)

Podávání přihlášek (2. kolo)

Přijímací řízení ke studiu pro období 2023/2024 pro navazující
magisterské studijní programy
11. 9. 2023 – 21. 5. 2024
Ukončení podávání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu21. 5. 2024
Přijímací zkoušky pro navazující magisterská studia3. – 7. 6. 2024
Zveřejnění výsledků přijímacího řízenído 28. 6. 2024

Zápisy do studia

Zápis do I. ročníků navazujících magisterských studií19. 7. 2024 (nejpozději)

Doktorské studium (Ph.D.)

Podávání přihlášek

Výběr tématu disertační práce a jeho konzultace se školitelemdo 30. 4. 2024
Ukončení podávání přihlášek k doktorským studiím30. 4. 2024
Přijímací zkoušky pro doktorská studia25. 6. 2024

Zápisy do studia

Zápis do I. ročníků doktorských studií4. 9. 2023

Podej si přihlášku k nám

V průběhu přijímacího řízení bude zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky. Termíny si ověř na stránce Důležité termíny.

Podat přihlášku