Bakalářské studium (Bc.)

Podávání přihlášek (2. kolo)

Přijímací řízení ke studiu pro období 2023/2024 pro bakalářské
studijní programy
29. 5. 2023 – 31. 7. 2023
Ukončení podávání přihlášek k bakalářskému studiu31. 7. 2023
Zveřejnění výsledků přijímacího řízenído 31. 8. 2023

Zápisy do studia

Zápis do I. ročníků bakalářských studií pro uchazeče přijaté v 1. kole přijímacího řízení (řádný termín)24. 7. 2023 – 25. 7. 2023
Náhradní termín zápisu do studia pro uchazeče přijaté v 1. kole přijímacího řízení6. 9. 2023
Zápis do I. ročníků bakalářských studií pro uchazeče přijaté v 2. kole přijímacího řízení (řádný termín)6. 9. 2023
Náhradní termín zápisu do studia pro uchazeče přijaté v 2. kole přijímacího řízení13. 9. 2023

Navazující magisterské studium (Ing. / Ing. arch.)

Podávání přihlášek (2. kolo)

Přijímací řízení ke studiu pro období 2023/2024 pro navazující
magisterské studijní programy
29. 5. 2023 – 31. 7. 2023
Ukončení podávání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu31. 7. 2023
Přijímací zkoušky pro navazující magisterská studia – rozdílové zkoušky,
hodnocení portfolií pro studijní program Krajinářská architektura
22. 8. 2023
Zveřejnění výsledků přijímacího řízenído 31. 8. 2023

Zápisy do studia

Zápis do I. ročníků navazujících magisterských studií6. 9. 2023
Náhradní termín zápisu do studia pro uchazeče přijaté v 1. a 2. kole přijímacího řízení13. 9. 2023

Doktorské studium (Ph.D.)

Podávání přihlášek

Výběr tématu disertační práce a jeho konzultace se školitelem (2. kolo)29. 5. 2023 – 23. 9. 2023
Ukončení podávání přihlášek k doktorským studiím23. 9. 2023
Přijímací zkoušky pro doktorská studia6. 10. 2023

Zápisy do studia

Zápis do I. ročníků doktorských studií (pro uchazeče z 1. kola)1. 9. 2023
Zápis do I. ročníků doktorských studií (pro uchazeče z 2. kola)dosud nebyl stanoven
Zápis do vyšších ročníků doktorských studií2. 9. 2023

Podej si přihlášku k nám

V průběhu přijímacího řízení bude zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky. Termíny si ověř na stránce Důležité termíny.

Podat přihlášku