Bakalářské studium (Bc.)

Podávání přihlášek

Přijímací řízení ke studiu pro období 2023/2024 pro bakalářské
studijní programy
1. 12. 2022 – 31. 3. 2023
Ukončení podávání přihlášek k bakalářskému studiu30. 4. 2023
Talentové zkoušky pro bakalářský studijní program Krajinářská
architektura
15. – 19. 5. 2023
Přijímací zkoušky pro bakalářská studia – vyhodnocení9. 6. 2023

Zápisy do studia

Zápis do I. ročníků bakalářských studií24. – 28. 7. 2023

Navazující magisterské studium (Ing. | Ing. arch.)

Podávání přihlášek

Přijímací řízení ke studiu pro období 2023/2024 pro navazující
magisterské studijní programy
1. 12. 2022 – 21. 5. 2023
Ukončení podávání přihlášek k navazujícím magisterským studiím21. 5. 2023
Přijímací zkoušky pro navazující magisterská studia – rozdílové zkoušky,
hodnocení portfolií pro studijní program Krajinářská architektura
12. 6. – 16. 6. 2023
Přijímací zkoušky navazující magisterská studia – vyhodnocení23. 6. 2023

Zápisy do studia

Zápis do I. ročníků navazujících magisterských studií21. 7. 2023

Doktorské studium (Ph.D.)

Podávání přihlášek

Výběr tématu disertační práce a jeho konzultace se školitelem1. 12. 2022 – 30. 4. 2023
Ukončení podávání přihlášek k doktorským studiím30. 4. 2023
Přijímací zkoušky pro doktorská studia28. 6. 2023

Zápisy do studia

Zápis do I. ročníků doktorských studií1. 9. 2023
Zápis do vyšších ročníků doktorských studií2. 9. 2023

Podej si přihlášku k nám

V průběhu přijímacího řízení bude zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky. Termíny si ověř na stránce Důležité termíny.

Podat přihlášku