Přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu si můžete podat do těchto studijních programů a specializací:

Studijní program Krajinářská architektura – Ph.D.

Studijní program Zahradnictví – Ph.D.

Studijní program Ph.D. in Horticulture

Studijní program European Horticulture