Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte.

Ano, obě formy studia mají identické přijímací řízení.

Navazující magisterské studium má standardní dobu studia 2 roky a probíhá v Lednici.

Bakalářské studium má standardní dobu studia 3 roky, jen u oboru Krajinářská architektura 4 roky. Místo výuky pro daný rok můžete zjistit z níže uvedené tabulky:

specializace1. rok2. rok3. rok4. rok
Floristická tvorbaLedniceLedniceLednice
ZahradnictvíBrnoLedniceLednice
Zpracovatelské technologie a kvalita potravinBrnoLedniceLednice
Vinohradnictví a vinařstvíBrnoLedniceLednice
Zahradní a krajinářská realizaceBrnoBrnoLednice
Krajinářská architekturaBrnoBrnoLedniceLednice

Kredity jsou bodové ohodnocení předmětu. Za úspěšné ukončení předmětu student dostane daný počet kreditů.

K postupu z 1. do 2. semestru je nutno získat minimálně 12 kreditů. V případě získání 11 a méně kreditů bude studium ukončeno.

V dalším průběhu studia je nutno pro postup do následujícího semestru získat za dva předchozí semestry min. 40 kreditů (např. 1. semestr 15 kreditů + 2. semestr 30 kreditů = postup do 3. semestru s 45 kredity).

Pro připuštění ke státní bakalářské zkoušce je potřeba získat 180 kreditů při tříletém studiu a 240 kreditů při čtyřletém studiu.

Pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce je potřeba získat 120 kreditů při dvouletém studiu.

Harmonogram akademického roku najdete (po přihlášení) v UIS v aplikaci Portál studenta.

Podrobnější verzi naleznete v podobě PDF dokumentu:

Nařízení děkana č. 3/2022 – Harmonogram akademického roku 2022/2023 Zahradnické fakulty Nařízení děkana č. 8/2021 – Harmonogram ZF MENDELU pro akademický rok 2021/2022

Nejprve se provádí registrace – slouží k tomu, aby byl znám předběžný počet studentů na jednotlivých předmětech (povinné předměty jsou předregistrovány automaticky).

Na základě výsledků registrací se vytváří rozvrh.

Následně se provádí zápisy – student si tímto krokem závazně určuje, které předměty bude studovat. Při zápisu se vybírají konkrétní rozvrhové akce pro přednášky a cvičení. Není povinností si zapsat dříve registrované předměty. Pokud student neprovedete zápis, je jeho studium ukončeno.

Nakonec probíhají změny v zápisech – student může provádět změny z již zapsaných předmětech (odebírat nebo přidávat předměty).

Za vynikající studijní výsledky v předchozím semestru si lze na studijním oddělení požádat o prospěchové stipendium.

Dále si lze požádat o ubytovací stipendium, v případě, že budete ubytováni na kolejích a máte vyšší dojezdovou vzdálenost.

V případě předchozího studia na jiné fakultě (příp. jiné vysoké škole) je možno si nechat uznat zde studované předměty, příbuzné předmětům na ZF. Nutno schválení garanta předmětu, za který chcete předmět uznat a v případě schválení si vyplnit žádost na studijním oddělení. Uznání je možné pouze na začátku 1. semestru a to maximálně s dobou absolvování předmětu do 5 let.

Více informací najdete ve studijním a zkušebním řádu (Článek 15).

Probíhá pouze u studentů doktorského studia. Musí být projednán a schválen oborovou radou do 3 měsíců od zápisu do studia. Stanoví se obsahové zaměření samostatné vědecké, výzkumné a vývojové činnosti studenta a téma disertační práce.

V případě závažných důvodů (např. zdravotní problémy, mateřská dovolená) si lze zažádat o přerušení studia. Požádat lze pouze formou písemné žádosti na studijní oddělení. Doba přerušení je standardně na jeden semestr.

Každý student má v případě neúspěšně složených závěrečných zkoušek nárok na jeden opravný termín. Je nutné si podat elektronickou žádost na studijní oddělení o přerušení studia a absolvování náhradního termínu v dalším termínu.

Ano, můžete. Přijímací řízení studentů hlásících se z jiné fakulty/vysoké školy je rozšířeno o absolvují rozdílové zkoušky.

Studenti se v úředních hodinách dostanou na studijní oddělení pomocí své přístupové karty.

Podrobnější informace naleznete v aplikaci „Kontaktní oddělení“.

V celém areálu ZF je k dispozici bezdrátové připojení na internet pomocí sítě Eduroam. Pro připojení použijte připravený návod.

Na kolejích je navíc k dispozici i kabelové připojení. Více informací naleznete na stránce: https://tech.mendelu.cz/studentska-kolejni-sit

Tisk dokumentů formátů A3 a A4 je možný z počítačů v knihovně na budově D nebo z učeben D21 a C13. Tiskárny jsou ve vestibulu budovy A a v knihovně na budově D. Před tiskem přiložíte k tiskárně svou studentskou kartu, z které se Vám odečte poplatek za tisk.

Tisk větších formátů si lze domluvit v grafickém centru děkanátu ZF: http://ipm.zf.mendelu.cz/cz/fakulta/ustavy/591/graficke_centrum

Všechny potřebné informace naleznete ZDE

Výuka kombinovaného studia probíhá 1 x za dva týdny, vždy v pátek a v sobotu cca od 8.00 do 20:00 v Lednici. Může také začínat v prvním blokovém týdnu.

Například se můžete podívat, jak probíhala výuka kombinované formy studia v zimním semestru 2017/2018.