Jsme hrdou fakultou univerzity, která od poloviny 90. let nese jméno zakladatele genetiky a jednoho z nejvýznamnějších světových vědců Gregora Johanna Mendela.

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, která byla založena 1. září 1985, vychovala již několik generací specialistů v celé šíři zahradnického oboru. Poskytuje strukturované bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v denní i kombinované formě. Fakulta včetně vysokoškolských kolejí a menzy sídlí v uceleném kampusu v Lednici na Moravě.

Provozuje areál ukázkových zahrad a sbírkové skleníky, spravuje rozsáhlé genové kolekce rostlin a díky úspěchům v národních projektech a grantech se podařilo pro studenty i zaměstnance vytvořit moderní vědeckou infrastrukturu se špičkovým vybavením. Součástí fakulty je i vědecko-výzkumné pracoviště Mendeleum, kde se v minulosti znovuobjevovaly Mendelovy zákony.

ZF v číslech

  • 12 studijních programů s 8 specializacemi
  • 950+ studentů
  • 24 zemí 5 výměnných programů
  • více než 30 ha sadů, vinic, experimentálních ploch a zahrad
  • 1300+ odrůd genofondové kolekce zahradnických plodin