Zahradnická fakulta MENDELU se věnuje aplikovanému, ale i základnímu výzkumu. Právě ve spojení vědy, průmyslu, vzdělávání a osvěty veřejné správy spočívá význam fakulty, která tyto čtyři pilíře kvalitně spojuje. V oblasti základního a aplikovaného výzkumu se fakulta věnuje oborům zahradnictví, jakosti rostlinných a potravinových zdrojů, krajinářské architektuře a vinohradnictví a vinařství. Zahradnická fakulta klade velký důraz na internacionalizaci výzkumu.

Týmy působící na Zahradnické fakultě MENDELU intenzivně zveřejňují vědecko-výzkumné a umělecké výsledky jejich činností v podobě odborných publikací, užitných vzorů, patentů, certifikovaných metodik nebo realizovaných autorských děl a projektů. Na základě vědomostí svých odborníků fakulta také poskytuje služby jako je diagnostika, kvalitativní analýzy plodů ovocných druhů či poradenství.

Výzkumná témata

Zahradnictví

 • Inovace pěstitelských technologií zahradnických rostlin;
 • Diagnostika chorob ovoce a zeleniny pomocí imunoenzymatických a molekulárně genetických metod;
 • Hodnocení vnitřní kvality zahradnických plodin;
 • Analýza různých typů účinných látek v rostlinách i ve finálních potravinářských produktech;
 • Studium opylování a oplození ve šlechtění ovocných druhů, zelenin a květin;
 • Studium vzájemných vztahů symbiotických a patogenních mikroorganismů na rostlinách;
 • Fyziologické reakce rostlin na změny prostředí nebo stresové podmínky;
 • Technologie pěstování révy vinné a s tím související šlechtění, enologie a mikrobiologie (zejm. vinné kvasinky a bakterie) a další.

Krajinářská architektura

 • Dějiny zahradního umění a systém památkové péče;
 • Optimalizace sídelní i volné krajiny, nový design a technologie;
 • Metodika krajinného plánování;
 • Inovace v rozvoji venkova;
 • Modrá a zelená infrastruktura, zakládání a údržba zeleně;
 • Hodnocení krajinného rázu;
 • Virtuální realita, prostorové 3D modelování a simulace a další.

Vědecké oddělení

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě
Mendeleum | Mendeleum – ústav genetiky
Ing. Kristýna Kříčková
Referentka
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
Budova C | Děkanát

Aktuálně

Všechny aktuality