Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 (studia zahájena v ZS 2024/2025)

  • Prodlužujeme termín podávání přihlášek do bakalářských studií pro akademický rok 2024/2025 do 30. 4. 2024 (netýká se bakalářského studijního programu Krajinářská architektura).
  • II. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Krajinářská architektura – uveřejněny podmínky – podrobnosti ve Vyhlášce děkana č. 1/2024.

Jak probíhá přijímací řízení?

Vyplnit přihlášku je jednoduchý krok, který vás dělí od studia na naší fakultě. Patříte mezi milovníky přírody, vědátory nebo chcete zjistit, co pro vás znamená well-being? Jednoduše řečeno všechny, kteří hledají odpovědi a chtějí studovat něco smysluplného, bereme bez přijímaček. Jedinou výjimku mají krajinářští architekti, kteří to mají trošku těžší.

Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky, vytisknout, podepsat na obou stranách a společně s dokladem o zaplacení a povinnými přílohami zaslat poštou do stanoveného termínu na studijní oddělení Zahradnické fakulty MENDELU. Do kdy je nutné přihlášku vyplnit, co vše k ní musíte připojit, jak zaplatit poplatek a kdy se dozvíte výsledek jsou informace, které najdete v příslušné vyhlášce v sekci Ke stažení.

Dokumenty k II. kolu přijímacího řízení

Ke stažení

Orientační tematické okruhy k rozdílovým přijímacím zkouškám:

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Možnost podávání přihlášek do bakalářských programů v akademickém roce 2024/2025 bude spuštěna 1. listopadu 2023 (u studijního programu Krajinářská architektura 11. září 2023)

Podávat přihlášky můžete až do prodlouženého termínu 30. dubna 2024 (u studijního programu Krajinářská architektura do. 19. ledna 2024 v I. kole, aktuálně se připravuje II. kolo přijímacího řízení – doporučujeme sledovat informace na webu).

Přihlášku k bakalářskému studiu si můžete podat do těchto studijních programů a specializací:

Studijní program Zahradnické inženýrství

Studijní program Floristická tvorba

Studijní program Realizace a správa zeleně

Studijní program Krajinářská architektura

Studijní program Cirkulární horti-produkce

Studijní program Školkařství

1. Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Stačí následovat postup v našem Univerzitním informačním systému (viz tlačítko Podat přihlášku níže).

2. Zašlete přihlášku k nám na fakultu

Vytištěnou a na obou stranách podepsanou přihlášku společně s povinnými přílohami zašlete doporučeně na níže uvedenou adresu. Zásilka musí dorazit na fakultu včas, proto nenechávejte vše na poslední chvíli. Rozhodné je pro nás datum z pošty.

Korespondenční adresa pro uchazeče:
Zahradnická fakulta MENDELU
Studijní oddělení
Valtická 337
691 44 Lednice na Moravě

Sledujte prosím svoji emailovou poštu. Pokud bude třeba něco doplnit, studijní referentka vás zkontaktuje e-mailem a požádá o doplnění chybějících podkladů.

Administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením činí 600 Kč, u studijního programu Krajinářská architektura 800 Kč.

Poplatek se zasílá na číslo účtu uvedené v elektronické přihlášce. Platba musí být označena variabilním symbolem, který je individuálně přidělen každému uchazeči o studium. Číslo účtu i variabilní symbol vám vygeneruje systém po správném a kompletním vyplnění elektronické přihlášky.

Doporučujeme platbu odeslat na účet ihned po podání elektronické přihlášky. Platba k nám totiž musí dorazit dříve než se uzavře přijímací řízení.

Uchazeče naladěné na stejnou vlnu bereme bez přijímaček.

To ale neznamená, že vás vezmeme jen tak. Abychom vás zařadili do seznamu řádných uchazečů, musíte nejen zvládnout maturitu, ale také vyplnit elektronickou přihlášku, doložit známky ze střední školy, zaplatit příslušný poplatek, všechno vytisknout, podepsat a hlavně včas poslat doporučeně poštou k nám do Lednice. Všechny potřebné dokumenty i údaje, které od vás potřebujeme najdete v aktuální vyhlášce děkana. Tu najdete výše v sekci Ke stažení. Doporučujeme si celou vyhlášku pečlivě prostudovat, abyste nějaký termín neprošvihli nebo na nějaký dokument nezapomněli.

A jaké jsou vaše šance? Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia je průměrný prospěch za posledního 3,5 roku studia na střední škole. Při prospěchu 1,00 získáte celkem 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. Pak už musíte zvládnout jen tu maturitu. Zájemci o studium v bakalářském studijním programu Krajinářská architektura absolvují navíc talentovou zkoušku.

O přijetí do studia rozhoduje děkan fakulty.

Rozhodnutí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. O přijetí budete vyrozuměni prostřednictvím univerzitního informačního systému (pokud k tomu dáte v elektronické přihlášce souhlas). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení do systému E-přihláška.

Zápisy do studia probíhají po uzavření a vyhodnocení přijímacího řízení. O termínu zápisu budete informováni v pozvánce a zároveň budou všechny důležité informace zveřejněny na webu.

V průběhu přijímacího řízení bývá zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky (mimo přijímací řízení je systém uzavřen). Termíny si ověřte na stránce Důležité termíny.

E-přihláška se vyplňuje v našem Univerzitním informačním systému (viz tlačítko Podat přihlášku níže). Stačí postupovat podle pokynů na příslušné stránce.

Tak neváhej a rovnou se přihlas

V průběhu přijímacího řízení bude zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky. Termíny si ověř na stránce Důležité termíny.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů

Možnost podávání přihlášek do navazujících magisterských programů v akademickém roce 2024/2025 byla spuštěna 1. listopadu 2024.

Podávat přihlášky můžete do 21. května 2024.

Přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu si můžete podat do těchto studijních programů a specializací:

Studijní program Zahradnické inženýrství

Studijní program Krajinářská architektura

Studijní program Realizace a správa zeleně

Studijní program Cirkulární horti-produkce

1. Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Stačí následovat postup v našem Univerzitním informačním systému (viz tlačítko Podat přihlášku níže).

Vyberete si studijní program/specializaci a zadáte všechny potřebné údaje. Pokud vše vyplníte správně, systém vaši elektronickou přihlášku zaregistruje. Zároveň vygeneruje údaje k platbě administrativního poplatku, včetně jedinečného variabilního symbolu, pomocí kterého vaši platbu spárujeme s příslušnou přihláškou.

2. Zašlete přihlášku k nám na fakultu

Vytištěnou a na obou stranách podepsanou přihlášku společně s povinnými přílohami zašlete doporučeně na níže uvedenou adresu. Zásilka musí dorazit na fakultu včas, proto nenechávejte vše na poslední chvíli. Rozhodné je pro nás datum z pošty.

Korespondenční adresa pro uchazeče:
Zahradnická fakulta MENDELU
Studijní oddělení
Valtická 337
691 44 Lednice na Moravě

Sledujte prosím svoji emailovou poštu. Pokud bude třeba něco doplnit, studijní referentka vás zkontaktuje mailem a požádá o doplnění chybějících podkladů.

Administrativní poplatek činí 600 Kč, jen pro navazující magisterský program Krajinářská architektura činí 800 Kč.

Poplatek se zasílá na číslo účtu uvedené v elektronické přihlášce. Platba musí být označena variabilním symbolem, který je individuálně přidělen každému uchazeči o studium. Číslo účtu i variabilní symbol vám vygeneruje systém po správném a kompletním vyplnění elektronické přihlášky.

Doporučujeme platbu odeslat na účet musíte ihned po podání elektronické přihlášky. Platba k nám totiž musí dorazit dříve než se uzavře přijímací řízení.

Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení předchozího studia ve stejném nebo příbuzném bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Povinnou součástí přijímacího řízení u absolventů jiných studijních programů je rozdílová zkouška a ústní pohovor.

O přijetí do studia rozhoduje děkan fakulty.

Rozhodnutí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. O přijetí budete vyrozuměni prostřednictvím univerzitního informačního systému (pokud k tomu dáte v elektronické přihlášce souhlas). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise, příp. absolvování rozdílové zkoušky online po přihlášení do systému E-přihláška.

Zápisy do studia probíhají po uzavření a vyhodnocení přijímacího řízení. O termínu zápisu budete informováni v pozvánce a zároveň budou všechny důležité informace zveřejněny na webu.

V průběhu přijímacího řízení bývá zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky (mimo přijímací řízení je systém uzavřen). Termíny si ověřte na stránce Důležité termíny.

E-přihláška se vyplňuje v našem Univerzitním informačním systému (viz tlačítko Podat přihlášku níže). Stačí postupovat podle pokynů na příslušné stránce.

Podej si přihlášku k nám

V průběhu přijímacího řízení bude zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky. Termíny si ověř na stránce Důležité termíny.

Podat přihlášku