Interní grantová agentura je odborný orgán univerzity, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci výsledků studentů udělením interních grantů v rámci grantové soutěže.

Od roku 2008 je organizace soutěže Interní grantové agentury v kompetenci jednotlivých fakult univerzity.

Grantová rada Interní grantové agentury Zahradnické fakulty MENDELU je organizačním a výkonným orgánem grantové agentury. Grantová rada také sestavuje návrh seznamu grantových přihlášek dle jejich vědecké kvality, které doporučuje děkanovi k udělení interního grantu.

Rada Interní grantové agentury Zahradnické fakulty MENDELU

Rada Interní grantové agentury (Zahradnická fakulta)

předseda: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. ÚPTZP ZF, ext AF
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. MEND ZF
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. MEND ZF, ext LDF
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. ÚZK ZF, ext ÚI PEF
doc. Dr. Ing. Alena Salašová ÚPK ZF, ext LDF
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. ÚBZ ZF, ext LDF
doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. ÚBZ ZF, PZA

Archiv