Interní grantová agentura je odborný orgán univerzity, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci výsledků studentů udělením interních grantů v rámci grantové soutěže.

Od roku 2008 je organizace soutěže Interní grantové agentury v kompetenci jednotlivých fakult univerzity.

Grantová rada Interní grantové agentury Zahradnické fakulty MENDELU je organizačním a výkonným orgánem grantové agentury. Grantová rada také sestavuje návrh seznamu grantových přihlášek dle jejich vědecké kvality, které doporučuje děkanovi k udělení interního grantu.

Rada Interní grantové agentury Zahradnické fakulty MENDELU

Předseda

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.

Členové orgánu

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Aktuální ročník Interní grantové soutěže

JEDNACÍ ŘÁD GRANTOVÉ RADY Interní grantové agentury Zahradnické fakulty MENDELU v Brně
Průběžná zpráva 2022 Závěrečná zpráva 2022 Výkaz hospodaření 2022 Výsledky soutěže IGA pro rok 2022 – financované projekty Pořadí návrhů projektů – výsledky Vzor oponentského posudku a bonifikace Návod pro podávání projektů IGA – verso3 NR 15/2020 Zásady studentské grantové soutěže a specifického vysokoškolského výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně Vyhlášení a pravidla IGA MENDELU na ZF pro rok 2022

Archiv