16. 8. 2018 - PR (sif)

Nejen záplavu nádherných květů, ale i současné výstavnické a zahradnické trendy nabídne od čtvrtka Flora Olomouc. Tradiční výstavní akce slaví letos 60. narozeniny. Výročí připomene expozice, mapující historii, současnost a budoucnost Výstaviště Flora Olomouc. Prostory pavilonu A se promění v šest desítek „Rozkvetlých let", které byly pro Floru zásadní. Jedním ze tří architektů ústřední expozice Ing. Jiří Martinek, Ph.D. ze Zahradnické fakulty Mendelovy...


17. 3. 2017 - Doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Ve dnech 8. - 9. března 2017 byl na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici realizován tradiční workshop „Setkání s řediteli a zástupci středních škol 2017". Jednalo se již o 10. ročník této akce, jejímž cílem je setkání zástupců středních škol se zástupci odborných profesních svazů, příslušných státních institucí a akademických pracovníků Zahradnické fakulty.


7. 1. 2016 - Spolek studentů ZF MENDELU

Spolek studentů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity pořádá tradiční Reprezentační ples, který se uskuteční dne 18. 3. 2016 od 20:00 v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích.


18. 12. 2015 - PR

Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s obcí Lednice pořádají na Rybničním zámečku v Lednici ve dnech 18. - 20. prosince 2015 již osmé Vánoční zastavení, tentokrát na téma Tak trochu jiné Vánoce.


17. 9. 2015 - PR

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně si minulý týden připomněla 30. výročí vyhlášení samostatné fakulty v Lednici. Oficiální oslavy byly věnovány nejen historii odborného vzdělávání a výzkumu na ZF MENDELU.


10. 9. 2015 - PR

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně si dnes připomíná krásné 30. výročí vyhlášení samostatné fakulty v Lednici. Probíhající oficiální oslavy si kladou za cíl připomenout historii odborného vzdělávání a výzkumu na ZF MENDELU.


27. 8. 2015 - Doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Informace o realizaci akreditovaného kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který proběhl v Lednici na ZF MENDELU ve dnech 12. - 15. srpna 2015.


1. 4. 2015 - Doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Letos se ve dnech 19. - 20. března uskutečnil osmý ročník diskusního semináře Setkání s řediteli a zástupci středních škol, který tradičně probíhá na akademické půdě Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici. Cílem každoročního setkání je prohloubení partnerství, výměna aktuálních informací, konzultace možností vzájemné spolupráce v dalším období a předání informací o realizovaných projektech jednotlivých škol.


16. 1. 2015 - Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.

V rámci bilaterální spolupráce programu Erasmus+ mezi Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a chorvatskou Zemědělskou univerzitou v Križevci byly v roce 2014 realizovány výměnné učitelské mobility.


14. 10. 2014 - Doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Ceny předávané na 30. MFF Agrofilm v Nitře (foto Peter Rafaj)

Dokumentární pořad „Mendel, Vavilov a Brno" získal cenu slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize (Cena RTVS) na mezinárodním festivalu Agrofilm 2014. Je to jediné oceněné dílo ze 13 zúčastněných z České republiky. Úspěch je o to zajímavější, že jde o jubilejní 30. ročník festivalu, na který byl přihlášen mimořádný počet filmů – 120 titulů z 25 států světa.