Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů

Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: +420 519 367 260
E-mail: uptzp@zf.mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Miroslava Viktorinová
Další informace: Zaměstnanci | Garantované předměty | Stránky pracoviště