Tematické zahrady Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici jsou koncipovány jako samostatné funkční, prostorové a kompoziční celky prezentující pro nejširší veřejnost výsledky experimentální, výzkumné a umělecké činnosti odborných ústavů fakulty. Současně budou fungovat i jako významný a velmi názorný výukový celek prezentující ucelená odborná témata související s problematikou zahradnictví, zahradní tradice a kultury životního prostředí. Tematické zahrady ZF vytvoří nový funkční a výtvarný celek v rámci historicky formovaného Lednicko-valtického areálu a kontinuálně navážou na přítomné formy a ducha kulturního dědictví a tvořivých tradic zahradního umění a krajinářské architektury, které zde po staletí v kontextu evropské vzdělanosti, humanistické tradice a kultury formovaly zahradu jako fenomén kvality života člověka a bytostný projev jeho vztahu k přírodě, krajině a prostředí domova.

Bližší informace naleznete na odkaze: http://lva.mendelu.cz/