V roce 2015 si Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně připomenula 30. výročí vyhlášení samostatné fakulty v Lednici. Pro odbornou i laickou veřejnost byla připravena řada událostí, které si kladly za cíl připomenout historii odborného vzdělávání a výzkumu na Zahradnické fakultě MENDELU.

Nejdůležitější událostí roku byly oficiální oslavy 30. výročí vzniku samostatné Zahradnické fakulty MENDELU, konané ve dnech 10. - 11.9.2015.

Oslavy podpořila řada významných firem a záštitu udělili i ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

záštita ministra zemědělství ČR           záštita hejtmana JmK

V prostředí fakultního kampusu jsme s potěšením přivítali všechny návštěvníky a partnery Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici.

V rámci oslav výročí byla připravena celá řada nejrůznějších akcí probíhájících v průběhu celého roku 2015.

Oslavy začaly na přelomu dubna a května květinovými instalacemi studentů ZF MENDELU spolu se sochami Jiřího Netíka v pasáži Galerie Vaňkovka u příležitosti 10. výročí otevření tohoto obchodního centra. S heslem „Slavíme s vámi" zde od 24. 4. do 11. 5. bylo realizováno celkem 7 květinových ostrovů.

 

Brány Akademické zahrady v Lednici se pro veřejnost otevřely 13. a 14. června. Zahradnická fakulta se připojila k Víkendu otevřených zahrad, události původem z Velké Británie, která zpřístupňuje vybrané objekty zahradního umění a doplňuje je o netradiční program.

 

V srpnu byla pro širokou veřejnost připravována hlavní expozice letní etapy veletrhu FLORA Olomouc. Expozice byla vytvořena v těsné spolupráci Výstaviště Flora Olomouc, a.s. a ZF MENDELU. Návštěvníky čekala ve dnech 20. až 23. 8. výstava květin plného léta, cyklus odborných přednášek a prezentací a další bohatý doprovodný program.

 

Pomyslným vrcholem roku byly oficiální oslavy 30. výročí vzniku Zahradnické fakulty MENDELU, které proběhly za účasti odborné veřejnosti 10. a 11. 9. 2015 v Kampusu Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici. Nedílnou součástí oslav bylo ocenění současných a historických osobností a institucí, které významně přispěly k rozvoji oboru a jsou neodmyslitelně spjaté s naší fakultou.

 

S rokem 2015 a oslavami 30. výročí jsme se rozloučili na 8. předvánočním zastavení na Rybničním zámečku, které se tradičně konalo o čtvrtém adventním víkendu (18. – 20. 12.2015). Prohlídku květinových instalací studentů ZF MENDELU v jednotlivých sálech doplnil doprovodný program.

 
MZe ČR