Agronomická fakulta

Zemědělská 1, 61300 Brno – budova C

Web: http://www.af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz
Telefon: +420 545 133 001
Děkan: prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Tajemník: Ing. Jacqueline Vacková