Ústav zelinářství a květinářství

Valtická 337, 69144 Lednice

Web: http://www.zf.mendelu.cz/
E-mail: uzk@zf.mendelu.cz
Telefon: +420 519 367 230
Vedoucí: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Sekretariát: Bc. Blažena Dobšáková
Další informace: Zaměstnanci