Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici zpřístupnila 1. října 2016 ukázkové Tematické zahrady – Labyrint přírody a ráj zahrad studentům a všem zahradnickým odborníkům. Tematické zahrady jsou součástí univerzitního kampusu v Lednici a prezentují široké veřejnosti výsledky experimentální, výzkumné a umělecké činnosti odborných ústavů fakulty.

Sledujte stránky Tematických zahrad na FB: @TematickeZahrady

Aktuální informace

Prohlédněte si aktuální informace z našich zahrad a otevírací dobu pro veřejnost. Prozkoumejte kalendář akcí na nejbližší období v sekci Kalendárium.

Prozkoumejte

Tematické zahrady jsou koncipovány jako samostatné funkční, prostorové a kompoziční celky. Současně fungují i jako významný a velmi názorný výukový celek prezentující ucelená odborná témata související s problematikou zahradnictví, zahradní tradice a kultury životního prostředí. Zahrady vytvářejí nový funkční a výtvarný celek v rámci historicky formovaného Lednicko-valtického areálu. Navazují na kulturní dědictví a tradice zahradního umění a krajinářské architektury, které zde po staletí v kontextu evropské vzdělanosti, humanistické tradice a kultury formovaly zahradu jako fenomén kvality života člověka a bytostný projev jeho vztahu k přírodě, krajině a prostředí domova.

Autory projektu Tematických zahrad ZF MENDELU jsou prof. Ing. Jiří Damec, CSc. a doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová, na projektu dále spolupracovali Ing. Viktor Filipi, Ing. Eva Damcová a Ing. Jaroslav Novotný. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Tematické zahrady jsou členěny na těchto 11 částí:

 • Stříbrná zahrada představuje sortiment trvalek, polodřevin a dřevin mediteránního původu.
 • Anglická květinová zahrada vychází z principů výtvarného a ekologického seskupování rostlin, charakteristického pro období klasické květinové zahrady přelomu 19. a 20. století.
 • Zahrada pivoněk, kosatců a ibišků je expozicí tří oblíbených skupin zahradních rostlin, vyhledávaných pro své jedinečné estetické a symbolické vlastnosti.
 • Zahrada travin se zaměřuje na uplatnění jejich širokého sortimentu, který je v moderních zahradách často používán.
 • Zahrada polostínu je naučnou expozicí, ve které jsou prezentovány rostliny pro stinná a polostinná stanoviště.
 • Účelová zahrada je multifunkčním prostorem určeným pro společenské a edukační aktivity Zahradnické fakulty MENDELU.
 • Ve Vodní zahradě je ústředním motivem tůň se samostatným mokřadem, kudy návštěvník prochází po dřevěném molu.
 • Zahrada barev představuje expozici komponovaných záhonů s kvetoucími rostlinami včetně ukázek jejich vzájemného seskupování.
 • Kuchyňská zahrada vychází z klasických vzorů těchto zahrad známých z historie zahradního umění. Uplatnění zde nalezly jejich charakteristické prvky, jako jsou smíšené zeleninové záhony, léčivé a aromatické rostliny, kordóny ovocných dřevin, pařeniště i malý vinohrad.
 • Příkladem nadčasové jednoduchosti je Bílá zahrada, jejímž základním kompozičním principem je právě bílá barva.
 • Rozárium je expozicí sortimentu nových, moderních a odolných odrůd růží vhodných pro soukromé i veřejné zahrady. Na konstrukci loubí jsou uplatněny popínavé růže, v záhonech jsou vysazeny sadové i stromkové kultivary.

Zahrady na YouTube

Tematické zahrady – Labyrint přírody a ráj zahrad

Krajina a zahrada jsou vnímány nejen jako objekty, ale jako velmi dynamické procesy primárně vnímané vizuálně v prostoru a čase. Zapojením dalších smyslů – vůně, zvuky, chutě a emoce, genius loci, čas a metamorfózy spolu vzájemně tvoří multidimenzionální podstatu a charakter.

doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová, prof. Ing. Jiří Damec, CSc.

Leták o Tematických zahradách

Stáhněte si leták o Tematických zahradách, kde zjistíte více informací.

Prozkoumejte